Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc khiếu nại quyết định 639/QĐ-UB-QLĐT Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 708/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 27/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 708/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN BỘC, CƯ NGỤ TẠI SỐ 270 HÙNG VƯƠNG (NỐI DÀI), THỊ TRẤN AN LẠC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 639/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 05/5/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ;
Căn cứ Bản qui định số 878/QĐ-LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 của Sở Tài chánh-Vật giá-ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về đền bù, trợ cấp thiệt hại và tái định cư trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở và vật kiến trúc nằm trong quy hoạch của dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ nút giao thông Hùng Vương-Hậu Giang-An Dương Vương đến ngã ba An Lạc) thuộc huyện Bình Chánh ;
Xét đơn đề ngày 30/4/1999 của ông Nguyễn Văn Bộc, khiếu nại quyết định số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc bác đơn ông Bộc xin đền bù đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh ;
Xét phần đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh nằm trong phần đất 1.000m2 do ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho ông Nguyễn Văn Nhờ năm 1979. Năm 1980, ông Nhờ cho ông Bộc đất cất nhà ở cho đến nay.
Nay có một phần đất trên nằm trong lộ giới mở rộng đường Hùng Vương. ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã tính toán đền bù vật kiến trúc cho hộ ông Bộc với số tiền 8.675.068đ, trong đó không đền bù đất ở là đúng với Bản qui định đền bù số 878/QĐ-LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 của Sở Tài chánh-Vật giá-ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ;
Xét quyết định số 137/QĐ-UB ngày 11/4/1979 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và quyết định số 72/QĐ-UB ngày 15/3/1993 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ;
Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và báo cáo số 708/BC-TTr ngày 11/11/1999 của Thanh tra thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận quyết định giải quyết khiếu nại số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc bác đơn ông Nguyễn Văn Bộc xin đền bù đất ở tại số 270 Hùng Vương (nối dài) thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh là đúng chính sách.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bộc và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức thực hiện quyết định, báo cáo kết quả cho Thường trực ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và ông Nguyễn Văn Bộc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC
- VP Đoàn ĐBQH thành phố
- Viện KSND thành phố
- Văn phòng Tiếp dân TP (3b)
- VPUB : PVP/NC, ĐT
- Tổ NC, ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 708/2000/QĐ-UB-TD giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc khiếu nại quyết định 639/QĐ-UB-QLĐT Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25