Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 454/QĐ-TANDTC 2020 Hệ thống sổ nghiệp vụ hòa giải đối thoại tại Tòa án

Số hiệu: 454/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG SỔ NGHIỆP VỤ VÀ BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN; SỔ NGHIỆP VỤ, BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỬ DỤNG CHO TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Điều 27 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật thống kê năm 2015;

Để bảo đảm thống nhất và đúng pháp luật trong việc ghi chép, theo dõi, thống kê công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên (kèm theo Danh mục sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê và Hướng dẫn sử dụng).

Điều 2. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm triển khai áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 3. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ:

1. Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Tòa án nhân dân các cấp sử dụng Hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê dùng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng các loại sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê trong hệ thống Tòa án.

3. Xây dựng, nâng cấp các phần mềm nội bộ dùng chung của Tòa án để đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin, dữ liệu theo biểu mẫu thống kê về hòa giải đối thoại tại Tòa án và biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên.

4. Hàng năm, phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao in và phát hành Hệ thống sổ nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án và sổ nghiệp vụ sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên trong toàn hệ thống Tòa án.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC;
- Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐTTAND (để đăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 454/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2020 về Hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.248

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!