Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 241/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG PHIÊN TOÀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002;
Căn cứ Điều 66, Điều 68 và Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002;
Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ bồi dưỡng phiên toà đối với người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng tại phiên toà trong một ngày xét xử được quy định như sau:

1. Thẩm phán chủ toạ phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng);

2. Thẩm phán, Kiểm sát viên tham gia phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng);

3. Thư ký Toà án, cảnh sát bảo vệ phiên toà, cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo được hưởng chế độ bồi dưỡng 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng);

4. Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng), kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ tại Toà án các cấp;

5. Giám định viên được Toà án mời tham dự phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng);

6. Phiên dịch được Toà án mời đến phiên dịch tại phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng từ 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) đến 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng);

7. Nhân chứng được Toà án triệu tập đến phiên toà hưởng chế độ bồi dưỡng là 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng);

Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân, giám định viên, phiên dịch và nhân chứng được thanh toán chi phí đi lại theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng phiên toà được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Toà án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 154/TTg ngày 12 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên toà.

Điều 5. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 quy định chế độ bồi dưỡng phiên tòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.472

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!