Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Minh Duân
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2002/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 08 tháng 02 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐNĐ và UBND được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 ;
- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân Tỉnh ngày 31/10/2001;
Để xử lý thống nhất đơn khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Uỷ nhiệm Phòng Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận các đơn khiếu nại của công dân đã được Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch các Huyện, Thị xã, Thành phố đã giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh , chuyển giao cho cơ quan chức năng của Tỉnh giúp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại.

Những đơn khiếu nại của công dân gửi Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, phó Chủ tịch Tỉnh , Phòng tiếp công dân có trách nhiệm văn bản hóa , thông báo nội dung ý kiến chỉ đạo đến các cơ quan chức năng để thực hiện.

Điều 2: Các khiếu nại của công dân về quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho giám đốc Sở Địa chính chỉ đạo Thanh tra Sở địa chính giúp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại.

Điều 3: Các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh mà công dân còn tiếp tục khiếu nại,Thanh tra tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh kiểm tra và đề xuất cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phúc tra nếu thấy có tình tiết mới hoặc vi phạm pháp luật .

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa, Chánh Thanh tra Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Duân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2002/QĐ-UB ngày 08/02/2002 xử lý đơn khiếu nại của công dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.916
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193