Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1681/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2015/QH13 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề ra kế hoạch triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

2. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Khi xác định đã có oan, sai phải kịp thời minh oan cho người bị oan và bồi thường cho người bị thiệt hại theo qui định của pháp luật.

3. Chủ động, tích cực điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất việc đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm; giảm tối đa các trường hợp bắt, tạm giữ hình sự nhưng sau đó chuyển xử lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật.

4. Xử lý nghiêm đối với người thi hành công vụ sai phạm và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

II. NHIỆM VỤ

1. Tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các loại tội phạm. Bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chặt chẽ, thận trọng có căn cứ và đúng trình tự, thủ tục pháp luật qui định. Chấm dứt tình trạng bắt, giam giữ, khởi tố oan người vô tội. Tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra xác minh ban đầu nhất là đối với các vụ án giết người, hiếp dâm không quả tang. Không để xảy ra bức cung, nhục hình dưới mọi hình thức trong hoạt động điều tra và các trường hợp người đang bị giam giữ, chấp hành án tại các cơ sở giam giữ chết do tự sát, do đánh nhau, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý và người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng trên.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cùng cấp khẩn trương giải quyết các vụ án đã quá thời hạn luật định, xử lý dứt điểm những vụ án kéo dài và các vụ án mà dư luận, cử tri quan tâm; sớm kết thúc điều tra đề nghị truy tố đối với các vụ án mà Tòa án cấp phúc thẩm đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại; minh oan và kịp thời phối hợp giải quyết bồi thường cho người bị oan có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật (nếu có).

3. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền tố tụng do luật định; khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, không để xảy ra oan, sai.

4. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các vụ án; khắc phục, chấn chỉnh việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can không đúng qui định của pháp luật để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; kịp thời xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự nhất là trường hợp có đơn kêu oan, đơn tố cáo bức cung, dùng nhục hình.

5. Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra và công tác bổ trợ tư pháp tạo cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Xem xét, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng nhục hình.

III. GIẢI PHÁP

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phát huy những kết quả đạt được, quán triệt thực hiện nghiêm các qui định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân và các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cơ quan chức năng và địa phương trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp mà Nghị quyết số 96/2015/QH13 đã đề ra. Tiếp tục lồng ghép tổ chức triển khai lại và thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các sở, ban, ngành và địa phương; đặc biệt là các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Cơ quan cảnh sát điều tra các huyện, thành phố, thị xã.

2. Chấn chỉnh, nâng cao công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị điều tra và Điều tra viên trong các hoạt động điều tra tố tụng nói chung và trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp hạn chế quyền con người nói riêng phải đảm bảo đúng qui định pháp luật. Việc phát hiện, thu thập, củng cố, bảo quản và đánh giá chứng cứ buộc tội cũng như chứng cứ gỡ tội phải đầy đủ, toàn diện và khách quan nhằm xác định sự thật của vụ án; việc đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự phải bảo đảm chặt chẽ, có đầy đủ căn cứ.

Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ các trường hợp ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, tránh tình trạng lạm dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự để đình chỉ điều tra các đối tượng bị oan, sai. Đối với các vụ án khó khăn phức tạp, nghiêm trọng hoặc có những quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện báo cáo xin ý kiến trên một cấp, Cơ quan điều tra cấp tỉnh khi nhận được báo cáo xin ý kiến của cấp huyện phải tiến hành kiểm tra lại hồ sơ tài liệu và sớm có chỉ đạo kịp thời.

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp có đơn kêu oan, đơn khiếu nại bức xúc kéo dài, đơn tố cáo vi phạm trong hoạt động điều tra và các vụ án mà Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại; giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo về bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra. Rà soát, kiểm tra các trường hợp bị oan có đơn yêu cầu bồi thường để giải quyết kịp thời; có biện pháp giải quyết dứt điểm những trường hợp có đơn yêu cầu bồi thường từ những năm trước còn tồn đọng; chủ động có giải pháp tích cực trong việc thương lượng với người có đơn yêu cầu bồi thường, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường để trình cấp có thẩm quyền sớm cấp kinh phí bồi thường, hạn chế tối đa việc giải quyết bồi thường chưa thỏa đáng dẫn đến người bị thiệt hại khởi kiện đòi bồi thường ra Tòa án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong quá trình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, có kế hoạch đưa đi tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và trách nhiệm công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật, nhất là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Xây dựng đội ngũ Điều tra viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng hiệu quả công việc, nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn có quan điểm khách quan, toàn diện trong điều tra, xử lý tội phạm. Xem xét, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa phương xảy ra nhiều án, tránh áp lực nhiều công việc dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; kiên quyết không bố trí cán bộ chưa qua đào tạo về công tác điều tra, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tăng cường lực lượng Điều tra viên cho Cơ quan điều tra cấp huyện. Kiên quyết loại khỏi bộ máy Cơ quan điều tra những cán bộ yếu kém về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ.

5. Kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an cấp huyện và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cho phù hợp với thực tiễn công tác điều tra. Đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với các vụ việc oan, sai trong hoạt động điều tra hình sự; xử lý nghiêm đối với người thi hành công vụ sai phạm nhất là các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, làm oan, sai nghiêm trọng. Đơn vị để xảy ra oan, sai, bức cung, dùng nhục hình thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm liên đới. Củng cố, chấn chỉnh công tác giám định tư pháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm chính xác, kịp thời.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra nhằm sớm phát hiện sai phạm, tập trung xác minh dấu hiệu oan, sai để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời không để xảy ra hậu quả xấu. Thường xuyên tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan điều tra cấp tỉnh đối với Cơ quan điều tra cấp huyện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân các cấp ngay từ giai đoạn tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm nhằm hạn chế các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng hình sự và phòng ngừa oan, sai. Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư, người bào chữa sớm tham gia các hoạt động tố tụng của Cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật để phòng, chống oan, sai, bức cung, dùng nhục hình. Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của luật sư, người bào chữa trong quá trình điều tra, thu thập, đánh giá chứng cứ nhằm bảo đảm kết luận điều tra vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác và đúng pháp luật. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn áp dụng pháp luật, thông báo rút kinh nghiệm kịp thời đối với các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án bị Tòa án cấp trên hủy án, án đình chỉ điều tra do không có hành vi phạm tội, vụ án Tòa tuyên không phạm tội và các vi phạm khác trong quá trình giải quyết vụ án.

7. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp, đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp. Đề xuất xây dựng và triển khai dự án lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh các buổi hỏi cung theo qui định của pháp luật để ghi nhận chứng cứ chống bức cung, dùng nhục hình, phòng chống oan, sai trong điều tra các vụ án hình sự. Tiếp tục xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giam, giữ phục vụ công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm bảo đảm quyền con người, không để người đang bị giam, giữ và chấp hành án tại các cơ sở giam giữ chết do đánh nhau, tự sát.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NIỆM

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên trong việc phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, theo sự phân công cụ thể sau đây:

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục làm tốt chức năng, vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa tỉnh. Chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện, điều tra tội phạm, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thi hành án hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, trong đó trọng tâm là mục tiêu không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an.

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về phòng, chống oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của luật sư hoặc người bào chữa khác khi tham gia tố tụng hình sự để phù hợp với Bộ luật tố tụng hình sự, Luật luật sư và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới. Khảo sát, đề xuất trang cấp, nâng cấp các trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh để ghi nhận chứng cứ, chống bức cung, dùng nhục hình theo qui định của pháp luật. Tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra xác minh ngay từ ban đầu đối với các vụ trọng án nhất là các vụ án giết người, hiếp dâm không quả tang. Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát xem xét, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại kêu oan. Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp nhằm phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm có thể xảy ra; khẩn trương kết thúc điều tra đối với các vụ án trả hồ sơ để điều tra lại; tập trung giải quyết các vụ án đã quá thời hạn luật định, phối hợp xử lý dứt điểm những vụ án kéo dài và các vụ án khác mà dư luận, cử tri quan tâm.

- Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ nhất là đối với cán bộ thực thi pháp luật trong hoạt động điều tra; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa phương xảy ra nhiều án. Xem xét, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ trong Công an đã gây thiệt hại theo qui định Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức và chấp hành. Phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của luật sư; giám sát luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý, nhất là đối với những trường hợp bào chữa chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; chịu trách nhiệm bảo đảm không xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan chức năng thuộc quyền quản lý.

4. Sở Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành cho hoạt động tố tụng hình sự.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất bố trí vốn thực hiện đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động tố tụng hình sự theo qui định của Luật đầu tư công, trước hết là tại các nơi đang phải thuê, mượn trụ sở làm việc.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng công tác giám định pháp y.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm cơ quan thuộc quyền quản lý được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm thẩm quyền tố tụng do luật định; không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra bảo đảm không để xảy ra oan, sai.

8. Các sở, ngành phụ trách chuyên môn về các lĩnh vực giám định tài chính (định giá tài sản), ngân hàng, xây dựng… tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng công tác giám định.

9. Các sở, ban, ngành khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kế hoạch triển khai thực hiện của các ngành và địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/02/2017.

Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện. Thời điểm lấy số liệu thống kê trong báo cáo hàng năm từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo.

]Báo cáo gửi về Công an tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang) trước ngày 10 tháng 10 của năm báo cáo để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


244
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77