Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 979/1997/CT-TTg về tổng kết thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 979/1997/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 979/1997/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1997 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHÁP LỆNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 và Chỉ thị số 18-TTg ngày 15-01-1993 về công tác tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và Chỉ thị số 64-TTg ngày 25-1-1995 về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp đã chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đạt được những kết quả nhất định. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác này còn nhiều khó khăn, thiếu sót: ở nhiều nơi, việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn chưa nghiêm túc, thiếu dân chủ, quan liêu, chậm trễ; có biểu hiện của việc coi thường ý kiến của dân, né tránh, đùn đẩy, lãnh đạo không trực tiếp tiếp dân để chỉ đạo giải quyết thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhiều quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền không được chấp hành nghiêm chỉnh, làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vượt cấp ngày một tăng và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bị kéo dài, khi tình hình trở thành “điểm nóng” mới tập trung giải quyết. Việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nói chung còn hình thức, đạt hiệu quả thấp. Công tác kiểm tra, thanh tra của Thủ trưởng các cấp, các ngành đối với cơ quan, đơn vị thuộc quyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được coi trọng đúng mức, nhiều nơi còn khoán trắng cho cơ quan chức năng.

Để đánh giá đúng đắn và đầy đủ những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân một cách hiệu quả và đi vào nền nếp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 1991 đến nay và việc thực hiện các Chỉ thị số 18-TTg, số 64-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 89-CP ngày 07-08-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân và tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Nội dung tổng kết là phải đánh giá đúng những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được trong việc chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, xác định những cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt để biểu dương, khen thưởng. Đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương làm chưa tốt, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đã làm nhân dân bất bình thì phải tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp cụ thể gắn với việc cải cách thủ tục hành chính để khắc phục những khó khăn, tồn tại, thiếu sót, nhằm nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

2. Trong quý IV năm 1997, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến các khiếu nại, tố cáo của công dân, trước hết là các Bộ, ngành như Xây dựng, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Địa chính… phải ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản pháp quy về thực hiện năm quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại về nhà, chính sách đền bù khi thu hồi đất… để giải quyết những vướng mắc, tồn tại về khiếu nại, tố cáo.

3. Tổng Thanh tra Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp rà soát các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành. Trước mắt từ nay đến hết quý I năm 1998 Tổng Thanh tra Nhà nước chủ trì việc tổng rà soát các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến lãnh đạo và các cơ quan, đoàn thể Trung ương, đề xuất biện pháp cụ thể giao trách nhiệm từng ngành, địa phương xem xét, ban hành quyết định giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới nảy sinh.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, hoàn thành tổng kết trong quý IV năm 1997.

Tổng Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết và tổng hợp báo cáo chung, trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 979/1997/CT-TTg về tổng kết thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151