Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 32/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 21/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 32/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

 

Thư tiếp nhận Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2005./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

Ngày 04 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Huy Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 47-49 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam

Fax: 844-8250612

Nội dung: Hỗ trợ Kỹ thuật để chuẩn bị cho Dự án HIV/AIDS trong thanh niên (TA 4542-VIE).

Chúng tôi rất vui mừng xin thông báo với ông rằng ngày 09 tháng 12 năm 2004, Ngân hàng Phát triển Châu á đã thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam với một khoản kinh phí 400,000 USD để chuẩn bị xây dựng Dự án HIV/AIDS trong thanh niên. Hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ và được thực hiện theo (i) Văn bản ghi nhớ về Hỗ trợ kỹ thuật giữa phía Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu á vào ngày 19/11/2004, và (ii) Kế hoạch chuẩn bị được mô tả tại đoạn 17 đến 22 và Phụ lục 2 của báo cáo hỗ trợ kỹ thuật (TA report) kèm theo Phụ lục 1. Như đã được nêu trong báo cáo hỗ trợ kỹ thuật, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sẽ là cơ quan điều hành hỗ trợ kỹ thuật.

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tài trợ bằng vốn viện trợ không hoàn lại.

Nếu những sự sắp xếp này được phía ông và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chấp nhận. Đề nghị làm thành 3 bản phía Chính phủ và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ký phê duyệt vào phần để trống tại trang 2 của thư này. Một bản ông giữ; một bản gửi cho ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; và bản gốc xin gửi lại cho ADB.

Trân trọng cảm ơn,

John R. Cooney đã ký

Ban xã hội

Vụ Mê Kông

Gửi kèm: a/s

cc: Giám đốc, MKOC

Trưởng cơ quan đại diện tại Việt Nam

Bà Lia Studdert, chuyên gia xã hội Vụ Mê Kông

Khẳng định bởi:

Đại diện Chính phủ

Tên: Phùng Khắc Kế

Chức vụ: Phó Thống đốc

Ngày: 27/01/2005

Đại diện ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Tên: Nguyễn Thiện Trưởng

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

Ngày: 21/01/2005

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT ngày 21/02/2005 về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!