Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/2023/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 31/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí NSNN cho hoạt động khám chữa bệnh

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2023/TT-BYT quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí NSNN cho hoạt động khám chữa bệnh

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm các bệnh:

(1) Dại;

(2) Lao;

(3) Uốn ván;

(4) HIT/AIDS;

(5) Sốt rét;

(6) Liên cầu lợn ở người;

(7) Than;

(8) Viêm não vi rút.

Thông tư 33/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, bao gồm:

- Bệnh do vi rút A-đê-nô (Adeno);

- Bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Bệnh bạch hầu;

- Bệnh cúm;

- Bệnh dại;

- Bệnh ho gà;

- Bệnh lao phổi;

- Bệnh do liên cầu lợn ở người;

- Bệnh lỵ A-míp (Amibe);

- Bệnh lỵ trực trùng;

- Bệnh quai bị;

- Bệnh sốt Đăng gơ (Dengue), sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue);

- Bệnh sốt rét;

- Bệnh sốt phát ban;

- Bệnh sởi;

- Bệnh tay-chân-miệng;

- Bệnh than;

- Bệnh thủy đậu;

- Bệnh thương hàn;

- Bệnh uốn ván;

- Bệnh Ru-bê-ôn (Rubeon);

- Bệnh viêm gan vi rút;

- Bệnh viêm màng não do não mô cầu;

- Bệnh viêm não vi rút;

- Bệnh xoắn khuẩn vàng da;

- Bệnh tiêu chảy do vi rút Rô-ta (Rota);

- Bệnh do vi rút Zika;

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19).

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động khám chữa bệnh

Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023, ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí cho các hoạt động khám chữa bệnh sau:

- Phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện;

- Tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng; trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người đang sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và chuyên ngành, lĩnh vực khác cần ưu tiên để đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM B ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm các bệnh: Dại; Lao; Uốn ván; HIV/AIDS; Sốt rét; Liên cầu lợn ở người; Than; Viêm não vi rút.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tư điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

THE MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 33/2023/TT-BYT

Hanoi, December 31, 2023

 

CIRCULAR

PROMULGATING LIST OF GROUP-B INFECTIOUS DISEASES OF WHICH STATE BUDGET-DERIVED FUNDING FOR EXAMINATION AND TREATMENT IS PRIORITIZED

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment No. 15/2023/QH15 dated January 09, 2023;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2022/ND-CP dated November 15, 2022 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health of Vietnam;

At the request of the Director General of the General Department of Preventive Medicine;

The Minister of Health of Vietnam promulgates a Circular promulgating the list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized.

Article 1. The list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized includes the following: Rabies; Tuberculosis; Tetanus; HIV/AIDS; Malaria; Human Streptococcus suis Infection; Anthrax; Viral encephalitis.

Article 2. This Circular comes into force from January 01, 2024.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
 Nguyen Thi Lien Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 về Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!