Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Số hiệu: 21/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định văn bằng chuyên môn của người hoạt động y học gia đình

Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Theo đó, quy định về văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo y học gia đình như sau:

- Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đã thực hiện hoạt động KCB y học trước ngày 15/10/2019 thì tiếp tục được hoạt động và phải cập nhật kiến thức về y học gia đình tối thiểu 03 tháng.

- Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề KCB được KCB y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường hợp sau:

+ Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

+ Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;

+ Có giấy chứng nhận theo từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 03 tháng.

- Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề  trước và sau ngày 15/10/2019 và có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia KCB y học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Thông tư 21/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG Y HỌC GIA ĐÌNH

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thí điểm về:

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y học gia đình sau đây:

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn; bệnh xá; trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức (sau đây viết tắt là trạm y tế);

- Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân;

- Phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám quân dân y;

- Khoa khám bệnh thuộc bệnh viện quận, huyện hoặc trung tâm y tế quận, huyện hoặc bệnh viện của trường đại học y.

b) Nhiệm vụ của bác sĩ gia đình;

c) Văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình.

2. Các nội dung không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y học gia đình

1. Vị trí, chức năng:

Cơ sở y học gia đình là cơ sở đầu tiên tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý sức khỏe cộng đồng:

- Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình theo phân công của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế).

b) Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh:

- Tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các yếu tố nguy cơ khác đối với sức khỏe, tư vấn về khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng;

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh tích cực và chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe;

- Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm;

- Tham gia giám sát, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng;

- Tiêm chủng;

- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

c) Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các chương trình mục tiêu y tế dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

d) Khám bệnh, chữa bệnh:

- Sơ cứu, cấp cứu;

- Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các bệnh dịch;

- Bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm;

- Chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người bệnh theo danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong:

+ Các gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Danh mục kỹ thuật của tuyến 3, tuyến 4 quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật;

+ Các kỹ thuật chuyên môn khác, ở tuyến cao hơn khi đủ điều kiện theo quy định.

Phạm vi hoạt động chuyên môn tối đa của cơ sở y học gia đình, bác sĩ gia đình bao gồm các dịch vụ, kỹ thuật quy định tại điểm này. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực tế (chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình của người hành nghề) của từng cơ sở y học gia đình, Bộ Y tế, Sở Y tế xác định phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật phù hợp đối với từng cơ sở y học gia đình, phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý.

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên theo yêu cầu chuyên môn phù hợp; tiếp nhận người bệnh đã được điều trị ổn định từ tuyến trên chuyển về để tiếp tục điều trị theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình; là cơ sở thực hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo phân công của người phụ trách chuyên môn của cơ sở y học gia đình.

Điều 4. Văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình

1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và đã thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động và có trách nhiệm tham gia đào tạo lại, đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức về y học gia đình tối thiểu 03 tháng.

2. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước và sau ngày Thông tư này có hiệu lực được khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:

a) Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

b) Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;

c) Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng.

3. Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước và sau ngày Thông tư này có hiệu lực, có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (tuyến 4).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

2. Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động y học gia đình nhưng phải cập nhật để đáp ứng quy định về đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình của người hành nghề quy định tại Điều 4 Thông tư này trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo việc đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về y học gia đình theo quy định của Thông tư này.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình.

4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư;

b) Căn cứ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, số lượng, năng lực chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình của địa phương, hằng năm giao, điều chỉnh số lượng quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân cho phù hợp.

5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng y tế ngành và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề XH của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB (03b), PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI NHÀ NGƯỜI BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BYT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về y học gia đình)

TT

Tên kỹ thuật

Cấp cứu

1

Thổi ngạt

2

Ép tim ngoài lồng ngực

3

Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

4

Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

5

Cầm máu (vết thương chảy máu)

6

Băng bó vết thương

7

Chăm sóc vết thương (1 lần)

8

Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

9

Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

10

Xoa bóp phòng chống loét

11

Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

12

Vỗ rung lồng ngực

13

Kỹ thuật ho có điều khiển

14

Kỹ thuật tập thở cơ hoành

15

Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

16

Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

17

Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

18

Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

19

Đặt ống thông dạ dày

20

Thụt thuốc qua đường hậu môn

21

Thụt tháo phân

22

Giải stress cho người bệnh

23

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

24

Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

25

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

26

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

27

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

28

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

29

Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

30

Chườm lạnh

31

Chườm ngải cứu

32

Tập vận động có trợ giúp

33

Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

34

Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

35

Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

36

Sử dụng xe lăn

37

Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

38

Tập vận động chủ động

39

Tập vận động có kháng trở

40

Tập vận động thụ động

41

Đo tầm vận động khớp

42

Tập do cứng khớp

43

Tập với xe lăn

44

Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

45

Xét nghiệm đường máu mao mạch

46

Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

47

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

48

Khám bệnh

49

Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

50

Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

51

Thay băng, cắt chỉ

Tổng số 51 kỹ thuật

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. : 21/2019/TT-BYT

Hanoi, August 21, 2019

 

CIRCULAR

GUIDELINES FOR PILOT FAMILY MEDICINE PRACTICES

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment dated November 23, 2009;

Pursuant to Decree No. 109/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government on issuance of operating license for practioners and operation license for medical examination and treatment facilities;

Pursuant to Decree No. 155/2018/ND-CP dated November 12, 2018 of the Government on amendments to a number of provisions relating the business investment conditions under state management of the Ministry of Health;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director General of the Vietnam Administration of Medical Services;

The Minister of Health promulgates Circular providing guidelines on pilot family medicine practices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides guidelines for the pilot implementation of:

a) The positions, functions and tasks of the following family medicine practice facilities:

- The medical stations of communes, wards, towns; the infirmaries; the medical stations of agencies, units and organizations (hereinafter referred to as “the medical station”);

- The general clinics, the private specialist clinics;

- The general clinics, the general clinics of the divisions, the specialist clinics affiliated to the medical centers of the districts, wards, military clinics;

- The outpatient departments in the disctrict-level, ward-level hospitals or district-level, ward-level medical centers or hopistals of the medical universities.

b) The tasks of the family medicine practitioners;

c) Specialized degrees and certificates relating training in family medicine.

2. The provisions that are not specified in this Circular shall follow those set forth under the Law on Medical Examination and Treatment and elaborating documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Positions and functions:

The family medicine facilities shall be the first to accept, manage, take care of health initially, consult, prevent diseases, improve health, perform emergency treatment, examine and treat general diseases following the family medicine principles applicable for households and persons.

2. Tasks:

a) Community health management:

- Prepare the personal health records as set forth under Decision No. 831/QD-BYT dated March 11, 2017 of the Minister of Health on the issuance of personal health management form serving initial health care;

- Manage and conduct health care following the family medicine principles for persons and households as assigned by the Health Deparments of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “the Health Departments”).

b) Health improvement and disease prevention advice:

- Give advice on nutrition, health activities, prevention of cigarette, alcoholic beverages harmful effects and other risks to health; give advice on disease examination and treatment to persons, households and community;

- Publicize, educate the people on health, raise their awareness of active and effective disease prevention, prevention of health risks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Participate in monitor, early detection and prevetion of disease in the community;

- Vaccinate;

- Prevent non-communicable diseases: cancer,cardiovascular diseases, hypertension, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary diseases and bronchial asthma.

c) Implementation of programs and activities relating community health care, community-based functional restoration, palliative care, end-of-live care; the programs relating health-population target, maternal child and elders health, population – birth control, combination of traditional medicine and modern medicine.

d) Medical examination and treatment:

- Perform first aid and provide emergency medical services;

- Conduct screening, early detection of illnesses, particularly the contagious dieases;

- Chronic diseases, non-communicable diseases;

- Take care, examine and treat diseases at home for patients mentioned in the list under the Annex issued together with this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The basic medical service packs under Circulars of the Minister of Health;

+ The technical lists of level 3, level 4 under Circulars of the Minister of Health on classifying specialized levels, technical list;

+ Other specialized techniques, in higher levels once satisfactory to the regulations.

The maximum specialized operation range of the family medicine facilities and practitioners includes the services and techniques under this Point. Based on the actual facilities, equipment and personnel conditions (operating license, specialized certificates, famility medicine qualitification of the pratitioners) of each family medicine facility, the Ministry of Health, the Health Deparment shall determine the specialized operation range, the list of techniques suitable for each family medicine facility, the specialized operation range of the family medicine practitioners under their management.

dd) Transfer of the patients to the higher levels according to the appropriate sector; accept the patients receiving steady treatment from the higher levels to continue the treatment as set forth under Circular No. 14/2014/TT-BYT dated April 14, 2014 of the Minister of Health on change of medical examination and treatment facility levels;

e) Participation in scientific research, training, technical conversion relating family medicine; acting as the practicing facilities in family medicine training as per law.

g) Implementation of other tasks specified by the competent authorities.

Article 3. Tasks of family medicine practitioners

The family medicine practitioners shall implement tasks set forth under Clause 2 Article 2 of this Circular as assigned by the specialist in charge of the family medicine facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Persons issued with the disease examination and prevention operating license who already performs disease examination and prevention relating family medicine before the effective date of this Circular shall continue to operate and shall have the responsibilities to participate in the re-training courses, continuous training courses to update on the family medicine knowledge for at least 03 months.

2. The general practitioners, the spealized clinical practitioners issued with the disease examination and prevention operating license before and after the effective date of this circular shall exam and treat diseases relating the family medicine once any of the requirements are met:

a) Possessing any of the following degrees: resident physician, first degree, second degree physician, masters or doctors in family medicine;

b) Possessing the certificates relating the receipt of family medicine training and education for at least 03 months;

c) Possessing the confirmation relating participating in courses whose contents are specifiedi n the certificate, degrees or training, education courses relating family medicine for a minimum of 03 months.

3. Preventive practitioners issued with the disease examination, prevention operating license before and after the effective date of this Circular possessing the certificate for participation in the family medicine training, education for at least 03 months shall be able to examine and treat diseases relating family medicine at the medical stations of communes (level 4).

Article 5. Entry into force

1. This Circular comes into force from October 15, 2019.

2. Circular No. 16/2014/TT-BYT dated May 22, 2014 of the Minister of Health on pilot family medicine practitioners and family medicine clinics expires from the effective date of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the legislative documents extracted in this Circular are approved for amendments or superseded by other legislative document, the new documents will apply.

Article 7. Transition clauses

The medical examination and treatment facilities issued with the disease examination, prevention operation license relating the family medicine before the effective date of this Circular shall continue their operations relating family medicine but must update to satisfy the family medicine training and education applicable to the practitioners as specified in Article 4 of this Circular within 24 months from the effective date thereof.

Article 8. Responsibility for implementation

1. The Vietnam Administration of Medical Services shall act as the contact point to guide, implement and inspect the implementation of this Circular on a national scale.

2. The Administration of Science Technology and Training shall act as the contact point to guide, inspect the training facilities regarding the training and issuance of degres, specialized certificates relating the family medicine as set forth under this Circular.

3. The the Department of Planning—Finance shall cooperate with the Vietnam Administration of Medical Services to develop, amend, provide guidelines for the regulations on disease examination and treatment prices within the operation range of the family medicine facilities and practitioners.

4. The Health Departments of provinces and central-affiliated cities shall have the responsibilities to:

a) implement, inspect the implementation of this Circular within their competence and report to the Ministry of Health on a yearly basis about the implementation of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Chief of the Ministry Office, Ministry Inspectorates, Directors General of Departments, General Departments affiliated to the Ministry of Health, Directors of Health Department, heads of health sector and other relevant agencies, organizations, units and persons shall have the responsibilities for the implementation of this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Health (Vietnam Administration of Medical Services) for consideration and solution./.

 

 

MINISTER
Nguyen Thi Kim Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 21/08/2019 hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!