Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 37/TB-YDCT năm 2016 về tổ chức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y do Cục Quản lý y, dược cổ truyền ban hành

Số hiệu: 37/TB-YDCT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Người ký: Phạm Vũ Khánh
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC
CỔ TRUYỀN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TB-YDCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y

Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y; Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

1. Đối tượng

Đối tượng sát hạch thuộc Hội đồng Bộ Y tế được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 gồm những người được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận là lương y chuyên sâu trước ngày 30/6/2004 và đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y: theo Điều 9 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015.

3. Nội dung, hình thức

Nội dung và hình thức sát hạch: theo quy định tại Điều 19 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015.

4. Thi gian và địa điểm tổ chức

Cục Quản lý Y, Dược ctruyền dự kiến tchức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là Lương y thuộc đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 29/2015/TT-BYT vào tháng cuối tháng 10/2016 tại Hà Nội.

Thông tin chính thức về danh sách những người đủ điều kiện, danh sách những người không đủ điều kiện tham gia sát hạch; thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra sát hạch sẽ được thông báo trước ngày tổ chức sát hạch 10 ngày trên Website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ydct.moh.gov.vn.

(Lưu ý: Người tham gia sát hạch tự tra cứu thông tin trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ydct.moh.gov.vn, Hội đồng sát hạch không gửi thông báo riêng cho từng thí sinh).

5. Địa điểm và thi gian nộp hồ

Hồ sơ nộp tại: Bộ phận một cửa, Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược ctruyền, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền bắt đầu từ thứ hai ngày 05/9/2016 đến thứ sáu ngày 05/10/2016:

+ Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’.

+ Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’.

Hồ sơ được sắp xếp bỏ vào túi hồ sơ, ghi đầy đủ các thông tin trên trang bìa túi hồ sơ theo thứ tự được quy định khoản 1, 3 Điều 9 Thông tư số 29/2015/TT-BYT .

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y không đầy đủ theo quy định Thông tư số 29/2015/TT-BYT ; hồ sơ của người không đủ điều kiện sát hạch hoặc chưa nộp lệ phí tham gia sát hạch, hồ sơ nộp sau 16h30’ ngày 05/10/2016 sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Lệ phí

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y nộp mức lệ phí theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 khi đến nộp hồ sơ. Lệ phí đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp Hội đồng sát hạch thông báo không đủ điều kiện tham dự.

Hội đồng sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 29/TT-BYT ngày 12/10/2015 chỉ tổ chức sát hạch một đợt.

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y tải các tài liệu có liên quan tại địa chỉ website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. Đbiết thêm thông tin xin liên hệ: TS.BS Hoàng Thị Hoa Lý, điện thoại: 091.2081.218 và TS. BS Trần Văn Khanh, điện thoại: 091.656.1686.

 


Nơi nhận:
- Website Cục QL YDCT;
- Cổng thông tin Bộ Y tế;
- Lưu VT, VPC.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 37/TB-YDCT năm 2016 về tổ chức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y do Cục Quản lý y, dược cổ truyền ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31