Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 31/UBTDTT-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 31/UBTDTT-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/UBTDTT-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU, NGÀY 7/3/2005 

Nhận lời của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2005, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái và đoàn công tác của Uỷ ban Thể dục thể thao đã thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Ngày 7 tháng 3 năm 2005, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái và đoàn công tác đã có buổi làm việc chính thức với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác thể dục thể thao của tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về tình hình công tác thể dục thể thao năm 2004 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong những năm tới của tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái đã kết luận như sau:

1. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Cà Mau đã có bước phát triển tốt, khá toàn diện và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng rãi trong nhân dân, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao đạt mức trung bình của toàn quốc.Về thể thao thành tích cao, trong điều kiện kinh phí ít, trình độ huấn luyện viên còn hạn chế, song ngành Thể dục thể thao Cà Mau đã lựa chọn hướng đi đúng, đầu tư phát triển các môn thể thao phù hợp, đạt thành tích bước đầu và có đóng góp cho quốc gia. Đội ngũ cán bộ, công chức, huấn luyện viên của tỉnh đoàn kết, có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả trên đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong việc chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là trong việc triển khai Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khoá 9 và các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới công tác thể dục thể thao.

Tuy nhiên, thể dục thể thao Cà Mau còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể dục thể thao ở cả cấp tỉnh và cấp quận, huyện, cấp xã, phường còn rất nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng nhu cầu. Hoạt động thể dục thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ huấn luyện viên, còn thiếu và hạn chế về trình độ.

2. Uỷ ban Thể dục thể thao nhất trí với những chủ trương, định hướng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong những năm tới của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Uỷ ban Thể dục thể thao có trách nhiệm phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành Thể dục thể thao của tỉnh thực hiện tốt mục tiêu đặt ra.

Để tạo điều kiện thuận lợi phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong những năm tới, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục tập trung triển khai tốt Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư trung ương về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010; đồng thời chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn và các giải pháp, nguồn lực để đảm bảo thực hiện.

3. Về thể thao thành tích cao, Sở Thể dục thể thao cần sớm xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, cần xác định đúng những môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh để đầu tư chiều sâu, tránh dàn trải. Trước mắt, Uỷ ban Thể dục thể thao giao nhiệm vụ và hỗ trợ ngành Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau đào tạo vận động viên trong hai môn: quần vợt và điền kinh (một số nội dung khác); đồng thời hỗ trợ đào tạo vận động viên trẻ trong các môn teakwondo, cờ vua và boxing. Sở Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau cần đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo cán bộ, huấn luyện viên giỏi; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Uỷ ban Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau trong việc đào tạo cán bộ, huấn luyện viên và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nâng cao thành tích thể thao. Trước mắt, giao Trường Đại học Thể dục thể thao II giúp đỡ địa phương tổ chức lớp Đại học tại chức thể dục thể thao tại Cà Mau vào cuối năm 2005.

4. Về thể dục thể thao quần chúng, tỉnh Cà Mau cần chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục thể chất trong trường học, khắc phục những yếu kém về giáo viên, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao cho học sinh. Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau cần tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao các cấp (từ cơ sở xã, phường, thị trấn), tiến tới Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2005 và lựa chọn lực lượng vận động viên tham gia đạt kết quả tốt tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V, năm 2006.

5. Ngành Thể dục thể thao đang tích cực triển khai chủ trương xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao. Tỉnh Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau xây dựng đề án phát triển xã hội hoá thể dục thể thao trên địa bàn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai.

6. Uỷ ban Thể dục thể thao ủng hộ chủ trương xây dựng Nhà thi đấu đa năng của tỉnh, với quy mô khoảng 3000 chỗ ngồi. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Thể dục thể thao phối hợp với các Sở, ngành chức năng lập dự án đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng của tỉnh. Trên cơ sở dự án này, Uỷ ban Thể dục thể thao sẽ hiệp y với tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị liên quan để biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Cà Mau,
- Sở TDTT và các Sở, Ban, ngành
chức năng của tỉnh Cà Mau,
- Lãnh đạo Uỷ ban Uỷ ban TDTT và các
vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban TDTT,
- Lưu VT, TH, CVP.

CHÁNH VĂN PHÒNG


 
Nguyễn Quốc Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 31/UBTDTT-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219