Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 223/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng và Đại hội thể dục thể thao quốc gia, kế hoạch đầu tư khai thác nhà thi đấu và Trung tâm thể dục thể thao vùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 223/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 223/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUỐC GIA, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHAI THÁC CÁC NHÀ THI ĐẤU VÀ CÁC TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO VÙNG

Ngày 18 tháng 8 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội thể dục thể thao quốc gia, kế hoạch đầu tư, khai thác các nhà thi đấu và các Trung tâm thể dục thể thao vùng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các Đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Chiến lược phát triển thể dục thể thao đã được phê duyệt, khẩn trương xây dựng Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11 năm 2011. Trong đó lưu ý rõ: tiêu chí xây dựng các nhà thi đấu và Trung tâm thể dục thể thao; quy mô đầu tư, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Trung tâm thể dục thể thao cấp vùng; dự kiến kinh phí, kế hoạch đầu tư, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa; số lượng các nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chí lựa chọn địa điểm thi đấu quốc gia, quốc tế; xác định địa điểm để tổ chức các Đại hội Thể dục thể thao lớn, toàn quốc.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xác định các tiêu chí, quy trình chọn địa điểm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, công bố vào tháng 9 năm 2011; phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 tại Thành phố Cần Thơ theo kế hoạch.

3. Về kinh phí cho Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VIII năm 2012: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho Thành phố Cần Thơ hoàn thành xây dựng các công trình trọng điểm (trong đó có bể bơi) phục vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 (công văn số 74/TTr-KTTH ngày 17 tháng 1 năm 2011). Trước mắt đồng ý bố trí 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương trong năm 2011 để triển khai nhiệm vụ này, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định nguồn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2011. Phần kinh phí còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vào kế hoạch năm 2012. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cần khẩn trương triển khai xây dựng công trình để kịp hoàn thành theo tiến độ.

4. Về công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định: đồng ý hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh Nam Định để đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII với mức hỗ trợ tương đương như đã hỗ trợ xây dựng nhà thi đấu đa năng của thành phố Đà Nẵng để tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI năm 2010. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh từ năm 2012, bảo đảm quy mô xây dựng, công năng phù hợp với Trung tâm thể thao của vùng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tỉnh Nam Định cân đối từ ngân sách địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng chung, bể bơi và các hạng mục khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, xác định quy mô công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm, thông số kỹ thuật, điều kiện thi đấu của Nhà thi đấu đa năng thành phố Đà Nẵng; bảo đảm chất lượng, công năng của một công trình thể thao trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, nhưng khi cần cũng có thể sử dụng như một công trình văn hóa.

5. Về Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Thái Bình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để xác định sự cần thiết, quy mô xây dựng của công trình; trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh để thực hiện công trình; căn cứ khả năng cân đối vốn của địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để dự kiến nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao trong thời gian 5 năm (cả trung ương và địa phương).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTTDL, KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- UBND các tỉnh: Nam Định, Thái Bình; Thanh Hóa, Nghệ An;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 223/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng và Đại hội thể dục thể thao quốc gia, kế hoạch đầu tư khai thác nhà thi đấu và Trung tâm thể dục thể thao vùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140