Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 194/2006/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194/2006/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CUNG ỨNG THUỐC CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC ĐẾN NĂM 2020.

Ngày 03 tháng 11 năm 2006, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Đề án Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam đến năm 2015 và Đề án Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công nghiệp, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Công nghiệp và Bộ Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Dược phẩm là mặt hàng quan trọng liên quan trực tiếp đến bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đến an ninh quốc gia. Để góp phần và tiến tới chủ động trong việc ổn định thị trường dược phẩm, bảo đảm cung ứng đủ thuốc, có chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân và phát triển kinh tế đất nước, Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất nguyên liệu hóa dược và sản xuất thuôc trong nước. Trước mắt cần tập trung hoàn thành 2 đề án trên theo các yêu cầu sau:

1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 với các nhiệm vụ: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm các nguyên liệu làm thuốc. Trong đó cần xác định rõ cơ chế thực hiện các nhiệm vụ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án Phát triển công nghiệp dược đến năm 2020, trong đó cần nêu rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công nghiệp hóa dược; cần phát huy tiềm năng, thế mạnh về dược liệu của Việt Nam để phát triển sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền; đưa ra định hướng, quy hoạch về tổ chức, quản lý ngành công nghiệp dược từ khâu sản xuất đến cung ứng; đề xuất cơ chế, chính sách, điều kiện để thu hút mọi thành phần trong nước và nước ngoài đầu tư sản xuất thuốc.

3. Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp phối hợp cùng xem xét, rà soát để thống nhất lại các nội dung từ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm sự gắn kết hiệu quả giữa 2 Đề án. Cả 2 Đề án cần được xây dựng theo hướng phát huy cao nội lực, đồng thời gắn với hội nhập quốc tế, cơ chế thị trường; phân công rõ nhiệm vụ của Bộ chủ trì và các Bộ, ngành liên quan.

Định hướng triển khai thực hiện của 2 đề án cần chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn đến năm 2010 cần nêu rõ, cụ thể nội dung và kết quả thực hiện; giai đoạn đến năm 2015 cần đưa ra được định hướng chiến lược và dự kiến kết quả; giai đoạn đến năm 2020 nêu tầm nhìn với những nhận định khái quát.

Các Bộ: Y tế và Công nghiệp thống nhất, hoàn chỉnh 2 Đề án nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Y tế, Công nghiệp,
  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Khoa học và Công nghệ
  TCty Hóa chất VN, TCty Dược VN;
- VPCP: BTCN, các PCN
  Các Vụ: TH, KTTH, CN, KG, TTTTBC;
  Website CP;
- Lưu: VT, VX (5).33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 194/2006/TB-VPCP ngày 08/11/2006 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam đến năm 2015 và Đề án Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!