Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 19/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày 18 tháng 12 năm 2009, tại trụ sở Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã họp với Ban Chỉ đạo triển khai Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ và các cơ quan: Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Hội Thiết bị y tế Việt Nam và đại diện một số đơn vị nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị y tế.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến tham luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Trong năm 2009, Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai và đạt được một số kết quả bước đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và Đề án Nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế.

Thời gian tới, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về trang thiết bị y tế trong Quý I năm 2010.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về trang thiế bị y tế và Đề án Nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế và các mục tiêu, nhiệm vụ của Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 - 2010. Trong đó cần khẩn trương hoàn thành một số nội dung cụ thể như sau:

a) Phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, cùng các nhà sản xuất, đại diện các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng và ban hành trong tháng 6 năm 2010 danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế có nhu cầu sử dụng cao, có tiềm năng, điều kiện chế tạo sản xuất trong nước để tập trung nghiên cứu chế tạo, sản xuất hàng loạt.

b) Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình sản phẩm quốc gia về trang thiết bị y tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2010.

c) Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thiết bị y tế theo hướng đào tạo theo nhu cầu: xác định nhu cầu, xây dựng định biên, chuẩn hoá cán bộ chuyên trách về trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trong toàn ngành, ... Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

d) Phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, làm việc với Bộ Tài chính về giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu, chế tạo và sản xuất, cơ chế ưu đãi về thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp, sản xuất trang thiết bị y tế trong nước; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu; lệ phí kiểm chuẩn, phí thử nghiệm chất lượng, phí thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN
- Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 19/TB-VPCP ngày 22/01/2010 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248