Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 17/TB-VKSTC năm 2021 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19

Số hiệu: 17/TB-VKSTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tiến Long
Ngày ban hành: 28/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay, đại dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, trong nước, ngày 27 và 28/01/2021 đã phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Để bảo đảm hiệu quả việc phòng, chống dịch, chủ động đối phó đối với những tình huống có thể xảy ra và bảo đảm hoạt động của toàn Ngành theo đúng quy định pháp luật, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp:

1. Chỉ đạo quyết liệt, coi nhiệm vụ phòng, chống dịch là biện pháp đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng diễn biến, tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của đại dịch; nâng cao ý thức, trách nhiệm và có biện pháp phòng chống thiết thực, phù hợp, không để dịch bệnh xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp xử lý nghiêm những vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

2. Kịp thời cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Ban Chi đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các thông báo số: 41/TB-VKSTC ngày 31/01/2020; 140/TB-VKSTC ngày 02/3/2020; 167/TB-VKSTC ngày 09/3/2020; 195/TB-VKSTC ngày 17/3/2020; 252/TB-VKSTC ngày 03/4/2020; 258/TB-VKSTC ngày 09/4/2020; 266/TB-VKSTC ngày 16/4/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phải trung thực, tự giác, kịp thời khai báo y tế theo quy định; theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhật tình hình dịch bệnh; bản thân và vận động gia đình không di chuyển đến vùng dịch. Những trường hợp bản thân và người thân trong gia đình đã di chuyển qua, đến vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch,... trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2021 đến nay phải kịp thời khai báo y tế, chủ động thực hiện tự cách ly, làm việc tại nhà (không đến Cơ quan) và báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị để biết và xử lý, giải quyết. Đối với các công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trụ sở VKSND tối cao thì báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao qua Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Hành chính).

4. Hạn chế tối đa và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cơ quan, đơn vị và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, nhất là những đơn vị trên địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tại trụ sở VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao sẽ thực hiện đo thân nhiệt tất cả công chức, viên chức, người lao động và khách đến Cơ quan VKSND tối cao từ ngày 29/01/2021. Việc tiếp, làm việc với người ngoài Cơ quan VKSND tối cao thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Thông báo số 258/TB-VKSTC ngày 09/4/2020.

5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra VKSND tối cao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Trên đây là chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng VKSND tối cao thông báo đ Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp biết, tổ chức quán triệt thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Kiểm sát viên VKSND tối cao;
- VKSQS Trung ương;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND cấp tỉnh;
- Lưu: VT, PTMTH.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 17/TB-VKSTC năm 2021 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157