Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 137/TB-UBND ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sèn Chỉn Ly tại Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 137/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Việt Hưng
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TB-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÈN CHỈN LY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NGÀNH Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Sáng, ngày 16 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Thành ủy - Thành phố Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sèn Chỉn Ly đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Dự Hội nghị Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu một số cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo, chuyên viên Sở Y tế; Lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở Y tế trình bày dự thảo các báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm gồm: Báo cáo sơ kết công tác ngành y tế; Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020; Báo cáo sơ kết công tác Thi đua khen thưởng; các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sèn Chỉn Ly đã phát biểu chỉ đạo một số nội dung sau:

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh tỉnh ta đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp chủ yếu để điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trong đó có lĩnh vực y tế.

Phó Chủ tịch đồng tình với những nội dung các dự thảo báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời đánh giá cao vai trò tham mưu cũng như những kết quả đạt được của Ngành Y tế trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của tỉnh thông qua việc đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, khẳng định tinh thần tận tụy, phấn đấu không ngừng của đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác y tế của tỉnh còn có một số tồn tại, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành ở cấp cơ sở chưa thực sự chủ động, thiếu quyết liệt. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện với các ngành, các cấp và các tuyến chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Tỉ lệ sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao. Ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Một số dịch bệnh vẫn xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện các ổ dịch cúm A(H1N1) có 02 người chết; Công tác quản lý Khám chữa bệnh BHYT chưa thực sự chặt chẽ. Nhân lực y tế vừa thiếu về số lượng và một số bộ phận còn hạn chế năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa thực sự hết lòng vì người bệnh, hạn chế trong giao tiếp với người bệnh,…

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng của ngành, trong 6 tháng cuối năm 2013, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành Y tế cần tập trung tham mưu và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai nhiều biện pháp và cử cán bộ y tế bám nắm ở cơ sở để kịp thời phát hiện, khoanh vùng, khống chế dịch lây lan, nhất là các ổ dịch cúm A(H1N1). Chủ động điều trị và phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm để có kết quả sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo.

2. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai các công việc thuộc lĩnh vực y tế theo chỉ đạo của tỉnh.

3. Khẩn trương và chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Khẩn trương hoàn thành, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, đề án thành lập Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Sản-Nhi, Hội Y học tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh, … trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và đi vào hoạt động.

5. Tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt.

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ (thông qua việc thực hiện quy chế cơ quan, tổ chức hội thảo, tập huấn, …) nhằm làm cho cán bộ, y, bác sỹ nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc đối với người bệnh trong việc khám, chữa bệnh, nhất là ở cấp cơ sở.

7. Khẩn trương triển khai việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để cung ứng cho các cơ sở y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong ngành y tế để ngăn chặn, chấn chỉnh các hoạt động sai phạm; tạo nền nếp làm việc khoa học, tích cực, hiệu quả.

9. Đoàn kết và thống nhất trong nội bộ của cơ quan, đơn vị là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định sự ổn định và phát triển của đơn vị. Chính vì vậy, các bệnh viện, đơn vị y tế phải tăng cường đoàn kết nội bộ từ trong Đảng ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, … và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; nhất thiết phải thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly tại Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan;
- CVP, các PCP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Hà Việt Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 137/TB-UBND ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sèn Chỉn Ly tại Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7