Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2002/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 12/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2002/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ LÀM SẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ SỐNG, CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP THUỶ SẢN 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN 

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Thông tư số 02 TT/LB của Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Thuỷ sản ngày 24/5/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP;
Căn cứ Quyết định số 649/2000/QÐ-BTS ngày 4/8/2000 của Bộ Thuỷ sản ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 01/2000/QÐ-BTS ngày 3/1/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Trung tâm Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh Thuỷ sản;

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1: Ban hành kèm theo quyết định này các văn bản sau để áp dụng thống nhất trên cả nước:
1.Tiêu chuẩn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống.

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống.

3. Biểu mẫu - Kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống- của Biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở chế biến thuỷ sản (Ban hành kèm theo quyết định số 428/2001/QÐ-BTS).

4. Tiêu chuẩn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản.

5. Phương pháp kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản.

6. Biểu mẫu - Kết quả kiểm tra điểu kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản- của Biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở chế biến (đã ban hành kèm theo quyết định số 428/2001/QÐ-BTS).

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ðiều 3: Các ông Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công Nghệ, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


                                                                          

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG


 


Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2002/QÐ-BTS ban hành các văn bản về kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản của Bộ trưởng Bộ Thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105