Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1132/2006/QĐ-UBTDTT ban hành "Tiêu chuẩn về phong đẳng cấp vận động viên các môn Đua thuyền" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 1132/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1132/2006/QĐ-UBTDTT

           Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "TIÊU CHUẨN VỀ PHONG ĐẲNG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN CÁC MÔN ĐUA THUYỀN"

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao;
Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành "Quy định khung về phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao";
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I và Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn về phong đẳng cấp vận động viên các môn đua thuyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao; Giám đốc Sở Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Danh Thái

 

TIÊU CHUẨN

PHONG ĐẲNG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN CÁC MÔN ĐUA THUYỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBTDTT ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao)

1. KIỆN TƯỚNG QUỐC TẾ

- Vận động viên tham gia các giải quốc tế và đạt một trong các tiêu chuẩn thành tích sau đây được công nhận Kiện tướng quốc tế:

1.1. Môn Canoeing:

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng tại các giải:

+ Thế vận hội Olympic;

+ Vô địch thế giới;

+ Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD);

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc tại giải Vô địch Châu Á.

1.2. Môn Rowing:

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng tại các giải:

+ Thế vận hội Olympic;

+ Vô địch thế giới;

+ Cúp thế giới;

+ Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD);

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc tại giải Vô địch Châu Á.

2. KIỆN TƯỚNG QUỐC GIA

- Vận động viên tham gia các giải quốc tế, các giải trong nước và đạt một trong các tiêu chuẩn thành tích sau đây được công nhận Kiện tướng quốc gia:

2.1. Môn Canoeing:

- Huy chương Vàng giải vô địch trẻ Thế giới;

- Huy chương Đồng tại giải Vô địch Châu Á;

- Huy chương Vàng tại các giải:

+ SEA Games;

+ Vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Vàng tại các giải trong nước:

+ Giải Vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc.

2.2. Môn Rowing:

- Huy chương Vàng giải vô địch trẻ Thế giới;

- Huy chương Đồng tại giải Vô địch Châu Á;

- Huy chương Vàng tại các giải:

+ SEA Games;

+ Vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Vàng tại các giải trong nước:

+ Giải Vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc.

3. DỰ BỊ KIỆN TƯỚNG QUỐC GIA

- Vận động viên tham gia các giải quốc tế, các giải trong nước và đạt một trong các tiêu chuẩn thành tích sau đây được công nhận dự bị Kiện tướng quốc gia:

3.1. Môn Canoeing:

- Huy chương Bạc tại giải vô địch trẻ Thế giới;

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc tại giải Vô địch trẻ Châu Á;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng tại SEA Games;

- Huy chương Bạc giải vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Vàng giải vô địch trẻ Đông Nam Á;

- Huy chương Bạc tại các giải trong nước:

+ Giải Vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc.

- Huy chương Vàng tại giải Vô địch trẻ Quốc gia.

3.2. Môn Rowing:

- Huy chương Bạc tại giải vô địch trẻ Thế giới;

- Huy chương Vàng, huy chương Bạc tại giải Vô địch trẻ Châu Á;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng tại SEA Games;

- Huy chương Bạc giải vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Vàng giải vô địch trẻ Đông Nam Á;

- Huy chương Huy chương Bạc tại các giải trong nước:

+ Giải Vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc.

- Huy chương Vàng tại giải Vô địch trẻ Quốc gia.

4. CẤP I QUỐC GIA:

- Vận động viên tham gia các giải quốc tế, các giải trong nước và đạt một trong các tiêu chuẩn thành tích sau đây được công nhận Cấp I quốc gia:

4.1. Môn Canoeing:

- Huy chương Đồng tại các giải:

+ Vô địch trẻ Thế giới;

+ Vô địch trẻ Châu Á;

+ Vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng giải Vô địch trẻ Đông Nam Á;

- Huy chương Đồng các giải trong nước:

+ Giải vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng tại giải Vô địch Trẻ Quốc gia.

4.2. Môn Rowing

- Huy chương Đồng tại các giải:

+ Vô địch trẻ Thế giới;

+ Vô địch trẻ Châu Á;

+ Vô địch Đông Nam Á;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng giải Vô địch trẻ Đông Nam Á;

- Huy chương Đồng các giải trong nước:

+ Giải vô địch Quốc gia;

+ Giải Cúp các vận động viên xuất sắc;

- Huy chương Bạc, huy chương Đồng tại giải Vô địch Trẻ Quốc gia./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1132/2006/QĐ-UBTDTT ban hành "Tiêu chuẩn về phong đẳng cấp vận động viên các môn Đua thuyền" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182