Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/QĐ-QLD năm 2015 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 99/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 99/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại các Công ty TNHH E.ve Vina ngày 05/02/2015, Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK ngày 04/02/2015 và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine ngày 03/02/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm theo danh sách đính kèm.

Lý do thu hồi: các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH E.ve Vina, Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, MP (C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM BỊ THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-QLD ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược)

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận

Ngày cấp

Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

1

Bộ sản phẩm Timeless EGF Power

67567/12/CBMP-QLD

07/11/2012

Công ty TNHH E.ve Vina (Địa chỉ: số 205 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội)

2

Perfect Eyes Long Kinny Gel Pen Liner 01

76519/13/CBMP-QLD

02/7/2013

3

Floria Brightening Foam Cleanser

105353/14/CBMP-QLD

07/11/2014

4

Dibi face calm perfection absolute comfort cream

91366/14/CBMP-QLD

24/3/2014

Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK (Địa chỉ: Số 408, A10, khu quy hoạch Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

5

Sarangsae Pop Genos Ample Treatment

80901/13/CBMP-QLD

31/12/2013

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine (Địa chỉ: Số 31, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội).

6

Erba Classico Capeli Risseta

80891/13/CBMP-QLD

31/12/2013

7

Erba Classico 3 Way Treatment

80890/13/CBMP-QLD

31/12/2013

8

Anthocyanin Fixing Aqua

81407/13/CBMP-QLD

24/10/2013

9

Sarangsae Free Hair Shaper Butter Shining Butter

81406/13/CBMP-QLD

24/10/2013

10

Infanta Iron Straight Agent Basic (Bộ kit uốn tóc)

81408/13/CBMP-QLD

24/10/2014

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/QĐ-QLD năm 2015 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219