Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91-TTg năm 1974 về việc chấn chỉnh tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và định mức y dược phí cho công nhân, viên chức Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 91-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 25/04/1974 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ ĐỊNH  MỨC Y DƯỢC PHÍ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, đi đôi với việc củng cố các cơ sở bệnh viên và điều dưỡng, mạng lưới các phòng khám bệnh do ngành y tế hoặc do các cơ quan, xí nghiệp quản lý, cũng được mở rộng; nhờ đó việc chăm sóc sức khỏe công nhân, viên chức Nhà nước có tiến bộ hơn trước.

Tuy nhiên, mạng lưới các phòng khám bệnh, bệnh xá, bệnh viện, nhất là ở các thành phố lớn, bố trí chưa thật hợp lý, nhiều cơ quan, xí nghiệp ở gần nhau trong một khu vực nhỏ, có phòng khám riêng, bệnh xá riêng, thậm chí có trường hợp 2, 3 cơ quan cùng ở chung một địa điểm, mỗi cơ quan có một phòng khám riêng.

Về khám bệnh, một số thầy thuốc ở các phòng khám do cảm tình, nể nang hoặc do ý thức trách nhiệm kém v.v… đã cấp đơn thuốc, cấp tiền bồi dưỡng cho công nhân, viên chức và cho nghỉ ốm tùy tiện, không căn cứ vào bệnh trạng. Mặt khác, do những sơ hở trong tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và quản lý kinh phí thuốc men, đã có những công nhân, viên chức khai bệnh không đúng, cốt để được cấp tiền bồi dưỡng, thuốc và nghỉ việc.

Căn cứ ý kiến của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 1974 Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Ngành y tế có trách nhiệm gấp rút cải tiến việc tổ chức và quản lý khám bệnh, chữa bệnh cho công nhân, viên chức ốm đau theo hướng sau đây:

- Mạng lưới phòng khám bệnh, bệnh xá, bệnh viện phải do ngành y tế trực tiếp và thống nhất quản lý cả về mặt trang bị vật chất cũng như về mặt chuyên môn và về kinh phí và phải được tổ chức lại theo khu vực cho hợp lý. Phòng khám bệnh trực tiếp cấp thuốc cho người ốm theo bệnh tình và khả năng thuốc của phòng khám; không được cấp đơn cho người ốm tự mua rồi đưa thuốc hay hóa đơn về cơ quan, xí nghiệp thanh toán như đang làm hiện nay.

- Sắp xếp lại tổ chức y tế cơ sở ở các cơ quan, xí nghiệp cho gọn, nhẹ, quy định lại cho rõ chức năng, nhiệm vụ của nó là theo dõi phong trào vệ sinh, phòng bệnh, giúp thủ trưởng đơn vị theo dõi tình hình sức khỏe công nhân, viên chức, giải quyết các bệnh thông thường trong đơn vị.

2. Mức chi tiêu về thuốc (bao gồm thuốc thông thường, thuốc phụ khoa cấp ở cơ quan, xí nghiệp và thuốc cấp ở phòng khám bệnh)được ấn định là 24 đồng tính bình quân một công nhân, viên chức một năm.

Định mức chi tiêu này cũng áp dụng đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động và đối với thương binh về an dưỡng ở gia đình.

3. Đối với những công nhân, viên chức mắc một số bệnh kinh niên mãn tính hoặc bệnh xã hội không phải vào nằm điều trị ở bệnh viện, nhưng phải chữa lâu ngày, thì phòng khám bệnh giới thiệu đến bệnh viện để quản lý và chữa ngoại trú; thuốc men và tiền bồi dưỡng do bệnh viện cấp và tính vào kinh phí của bệnh viện, ngoài định mức theo giường bệnh nội trú đã được quy định trong thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính số 6-TT/LB ngày 6-3-1972.

4. Việc chấn chỉnh tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nói trong thông tư này cần thi hành sớm. Bộ Y tế phải làm ngay thí điểm ở Hà-nội, và một số tỉnh và bảo đảm tổ chức mới được triển khai rộng khắp trong năm 1974.

Để bảo đảm thực hiện tốt việc chấn chỉnh tổ chức khám và chữa bệnh này, các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để xúc tiến ngay việc tổ chức lại các phòng khám bệnh và các bệnh xá, bệnh viện khu vực và cùng với Bộ Y tế điều chỉnh hợp lý cán bộ, cơ sở, phương tiện... về y tế hiện có ở các phòng y tế, bệnh xá, bệnh viện thuộc các ngành, cho phù hợp với yêu cầu tổ chức mới, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn trước sức khỏe của công nhân, viên chức Nhà nước.

Bộ Y tế có trách nhiệm bàn với Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91-TTg năm 1974 về việc chấn chỉnh tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và định mức y dược phí cho công nhân, viên chức Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.162
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45