Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 906/QĐ-UBND về tăng chỉ tiêu giường bệnh đối với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế năm 2017 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ văn bản số 1699/UBND-NC ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích thông báo số 168-TB/BCS ngày 28/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng chỉ tiêu giường bệnh năm 2017 đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế;

Xét đề nghị tại tờ trình số 66/TTr-SYT, ngày 10/4/2017 của Sở Y tế Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng chỉ tiêu giường bệnh đối với một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế năm 2017 như sau:

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 420 giường lên 500 giường, tăng 80 giường.

2. Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 100 giường lên 130 giường, tăng 30 giường cho bệnh viện.

3. Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 100 giường lên 120 giường, tăng 20 giường cho bệnh viện.

4. Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 100 giường lên 120 giường, tăng 20 giường cho bệnh viện.

5. Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 140 giường lên 160 giường, tăng 20 giường cho bệnh viện.

6. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 235 giường lên 275 giường, tăng 40 giường cho bệnh viện.

7. Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh: Tăng chỉ tiêu giường bệnh từ 195 giường lên 245 giường, tăng 50 giường (trong đó: 20 giường cho bệnh viện; 20 giường cho Phòng khám đa khoa khu vực Mậu Duệ; 05 giường cho Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Đích; 05 giường cho Phòng khám đa khoa khu vực Lũng Hồ).

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc các bệnh viện có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 906/QĐ-UBND về tăng chỉ tiêu giường bệnh đối với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế năm 2017 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243