Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 903/2003/QĐ-BYT sửa đổi Mục G Phần II "Hướng dẫn tạm thời xử trí hội chứng hô hấp cấp" ban hành kèm theo Quyết định 888/2003/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 903/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 903/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 903/2003/QĐ-BYT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỤC G PHẦN II CỦA "HƯỚNG DẪN TẠM THỜI XỬ TRÍ HỘI CHỨNG HÔ HẤP CẤP TÍNH NẶNG" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 888/2003/QĐ-BYT NGÀY 19/3/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp lấy ý kiến chuyên gia tư vấn về lĩnh vực truyền nhiễm và dịch tễ học ngày 21 tháng 3 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Mục G Phần II của "Hướng dẫn tạm thời xử trí hội chứng hô hấp cấp tính nặng" ban hành kèm theo Quyết định số 888/2003/QĐ-BYT ngày 19/3/2003, như sau:

1. Người bệnh được ra viện khi có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Hết sốt ít nhất 5 ngày mà không dùng thuốc hạ sốt.

- Chức năng sống trở lại bình thường, toàn trạng tốt, ăn ngủ bình thường.

- Xét nghiệm công thức máu trở về bình thường.

- Chụp X quang phổi: Tổn thương phổi ổn định hoặc đã được cải thiện trên 48 giờ sau khi hết sốt.

- Đo khí máu: SpO2 trên 90%, PaO2 trên 60 mmHg (nếu có điều kiện)

2. Chuyển người bệnh sang khu cách ly khác. Khu cách ly phải có đủ điều kiện theo dõi, điều trị và chăm sóc người bệnh. Sau một tuần, nếu tình trạng người bệnh vẫn ổn định thì mới cho người bệnh về nhà.

3. Sau khi ra viện phải đến khám lại và chụp X quang phổi kiểm tra 1 lần/1 tuần cho đến khi X quang phổi trở về bình thường.

4. Sau khi ra viện, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến khám lại ngay.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho mục G "Tiêu chuẩn cho ra viện" đã được quy định tại "Hướng dẫn tạm thời xử trí hội chứng hô hấp cấp tính nặng" ban hành kèm theo Quyết định số 888/2003/QĐ-BYT ngày 19/3/2003.

Điều 3. Các Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Viện trưởng Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Thủ trưởng các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Thưởng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 903/2003/QD-BYT

Hanoi, March 21, 2003

 

DECISION

SUPPLEMENTING AND AMENDING SECTION G, PART II OF THE "PROVISIONAL GUIDANCE FOR THE HANDLING OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)", ISSUED TOGETHER WITH THE HEALTH MINISTER'S DECISION NO. 888/2003/QD-BYT OF MARCH 19, 2003

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government's Decree No. 68/CP of October 11, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Health;
Considering the minutes of the March 21, 2003 meeting to gather comments of consultants in the field of contagion and epidemiology;
At the proposal of the director of the Therapy Department, the Ministry of Health,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement Section G, Part II of the "Provisional Guidance for the Handling of SARS," issued together with Decision No. 888/2003/QD-BYT of March 19, 2003, as follows:

1. Patients may be discharged from hospitals when they meet the following conditions:

- They have stopped running a temperature for at least 5 days without using febrifuge;

- Their life functions have become normal, they are in good physical conditions, eat and sleep as usual;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 903/2003/QĐ-BYT sửa đổi Mục G Phần II "Hướng dẫn tạm thời xử trí hội chứng hô hấp cấp" ban hành kèm theo Quyết định 888/2003/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154
DMCA.com Protection Status