Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/QĐ-QLD năm 2008 về việc giao ký thừa lệnh đối với một số công văn tác nghiệp của phòng đăng ký thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 89/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 89/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KÝ THỪA LỆNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG VĂN TÁC NGHIỆP CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số
110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ tình hình thực tế công việc của Cục Quản lý dược;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế dược và Chánh Văn phòng Cục Quản lý dược - Bộ Y  tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao cho Trưởng phòng Đăng ký thuốc thuộc Cục Quản lý dược - Bộ Y tế ký thừa lệnh Cục trưởng theo đúng các quy định hiện hành đối với một số công văn tác nghiệp của phòng Đăng ký thuốc như sau:

a) Công văn thông báo tình trạng hồ sơ sau khi thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam đối với các trường hợp phải bổ sung, không cấp số đăng ký;

b) Công văn trả lời về việc nhận mẫu thuốc đăng ký;

c) Công văn hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến đăng ký thuốc;

2. Các công văn được giao ký thừa lệnh của Cục trưởng phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ vào tình hình công việc của phòng, Trưởng phòng Đăng ký thuốc phân công cho các Phó trưởng phòng giải quyết và ký thay Trưởng phòng các mảng công việc được giao ký thừa lệnh tại khoản 1 Điều này.

Các Phó trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đối với các nội dung được phân công.

Điều 2. Trưởng phòng Đăng ký thuốc phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nội dung các văn bản được giao ký thừa lệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế dược, Trưởng phòng Đăng ký thuốc và Lãnh đạo các phòng thuộc Cục Quản lý dược - Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để b/c);
- Lưu: VT, VP, PCD.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-QLD năm 2008 về việc giao ký thừa lệnh đối với một số công văn tác nghiệp của phòng đăng ký thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106