Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 792/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 12/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH CHÂM CỨU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 468 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.

Điều 2. Các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

DANH MỤC

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH CHÂM CỨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Số TT

DANH MỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

A. KỸ THUẬT CHUNG (14)

1.

Mai hoa châm

2.

Hào châm

3.

Mãng châm

4.

Điện châm

5.

Thủy châm

6.

Cấy chỉ

7.

Ôn châm

8.

Cứu

9.

Chích lể

10.

Laser châm

11.

Từ châm

12.

Quy trình điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp kéo giãn cột sống cổ

13.

Quy trình điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp kéo giãn cột sống thắt lưng

14.

Quy trình xoa bóp bấm huyệt kết hợp xông- tắm thảo dược

B. CHÂM TÊ PHẪU THUẬT (85)

15.

Châm tê phẫu thuật cắt polip một đoạn đại tràng phải cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo

16.

Châm tê phẫu thuật cứng duỗi khớp gối đơn thuần

17.

Châm tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên

18.

Châm tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ 1 bên

19.

Châm tê phẫu thuật cắt ung thư giáp trạng

20.

Châm tê phẫu thuật cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch

21.

Châm tê phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt mang tai

22.

Châm tê phẫu thuật glaucoma

23.

Châm tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, rửa hút các loại cataract già, bệnh lí, sa, lệch, vỡ

24.

Châm tê phẫu thuật lác thông thường

25.

Châm tê phẫu thuật cắt u xơ vòm mũi họng

26.

Châm tê phẫu thuật cắt u cuộn cảnh

27.

Châm tê phẫu thuật cắt u tuyến mang tai

28.

Châm tê phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên

29.

Châm tê phẫu thuật xoang trán

30.

Châm tê phẫu thuật cắt u thành sau họng

31.

Châm tê phẫu thuật cắt toàn bộ thanh quản

32.

Châm tê phẫu thuật sẹo hẹp thanh - khí quản

33.

Châm tê phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản

34.

Châm tê phẫu thuật cắt dây thanh

35.

Châm tê phẫu thuật cắt dính thanh quản

36.

Châm tê phẫu thuật vùng chân bướm hàm

37.

Châm tê phẫu thuật vách ngăn mũi

38.

Châm tê phẫu thuật cắt polyp mũi

39.

Châm tê phẫu thuật nạo xoang triệt để trong viêm xoang do răng

40.

Châm tê phẫu thuật cắt u nang giáp móng

41.

Châm tê phẫu thuật cắt u nang cạnh cổ

42.

Châm tê nhổ răng khôn mọc lệch 900 hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật

43.

Châm tê phẫu thuật lấy tủy chân răng một chân hàng loạt 2 - 3 răng, lấy tủy chân răng nhiều chân

44.

Châm tê phẫu thuật cắt hạch lao to vùng cổ

45.

Châm tê phẫu thuật nạo áp xe lạnh hố chậu

46.

Châm tê phẫu thuật nạo áp xe lạnh hố lưng

47.

Châm tê phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày do loét, viêm, u lành

48.

Châm tê phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng

49.

Châm tê phẫu thuật tắc ruột do dây chằng

50.

Châm tê phẫu thuật cắt u mạc treo có cắt ruột

51.

Châm tê phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo

52.

Châm tê phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột

53.

Châm tê phẫu thuật cắt bỏ trĩ vòng

54.

Châm tê phẫu thuật nối vị tràng

55.

Châm tê phẫu thuật cắt u mạc treo không cắt ruột

56.

Châm tê phẫu thuật cắt trĩ từ 2 bó trở lên

57.

Châm tê phẫu thuật mở thông dạ dày

58.

Châm tê phẫu thuật dẫn lưu áp xe ruột thừa

59.

Châm tê phẫu thuật cắt ruột thừa ở vị trí bình thường

60.

Châm tê phẫu thuật thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ

61.

Châm tê phẫu thuật nối nang tụy - hỗng tràng

62.

Châm tê phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản

63.

Châm tê phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận trong xoang

64.

Châm tê phẫu thuật cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang

65.

Châm tê phẫu thuật đẫn lưu thận qua da

66.

Châm tê phẫu thuật dẫn lưu nước tiểu bàng quang

67.

Châm tê phẫu thuật cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật

68.

Châm tê phẫu thuật dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận

69.

Châm tê phẫu thuật dẫn lưu áp xe khoang retzius

70.

Châm tê phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt

71.

Châm tê phẫu thuật cắt u sùi đầu miệng sáo

72.

Châm tê phẫu thuật cắt hẹp bao quy đầu

73.

Châm tê phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo

74.

Châm tê phẫu thuật mở rộng lỗ sáo

75.

Châm tê phẫu thuật cắt cụt cổ tử cung

76.

Châm tê phẫu thuật treo tử cung

77.

Châm tê phẫu thuật khâu vòng cổ tử cung

78.

Châm tê phẫu thuật điều trị hẹp môn vị phì đại

79.

Châm tê phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo

80.

Châm tê phẫu thuật lấy sỏi niệu đạo

81.

Châm tê phẫu thuật phẫu thuật bàn chân thuổng

82.

Châm tê phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai 2 xương cẳng tay

83.

Châm tê phẫu thuật phẫu thuật vết thương khớp

84.

Châm tê phẫu thuật nối gân gấp cổ chân

85.

Châm tê phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè

86.

Châm tê phẫu thuật cắt cụt cẳng chân

87.

Châm tê phẫu thuật khâu vết thương phần mềm vùng đầu - cổ

88.

Châm tê phẫu thuật cắt u lành dương vật

89.

Châm tê phẫu thuật cắt u nang thừng tinh

90.

Châm tê phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn

91.

Châm tê phẫu thuật cắt u nang tuyến giáp

92.

Châm tê phẫu thuật cắt u tuyến giáp

93.

Châm tê phẫu thuật cắt u lành phần mềm

94.

Châm tê phẫu thuật cắt polip tử cung

95.

Châm tê phẫu thuật cắt u thành âm đạo

96.

Châm tê phẫu thuật bóc nhân tuyến giáp

97.

Châm tê phẫu thuật cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm

98.

Châm tê phẫu thuật cắt u da đầu lành, đường kính từ 2- 5 cm

99.

Châm tê phẫu thuật quặm

C. ĐIỆN MÃNG CHÂM (53)

100.

Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông

101.

Điện mãng châm điều trị béo phì

102.

Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

103.

Điện mãng châm điều trị hội chứng- dạ dày tá tràng

104.

Điện mãng châm điều trị sa dạ dày

105.

Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược

106.

Điện mãng châm điều trị trĩ

107.

Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại liệt

108.

Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh cơ ở trẻ em

109.

Điện mãng châm điều trị liệt do tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ em

110.

Điện mãng châm điều trị sa tử cung

111.

Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh

112.

Điện mãng châm điều trị đái dầm

113.

Điện mãng châm điều trị thống kinh

114.

Điện mãng châm điều trị rối loạn kinh nguyệt

115.

Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình

116.

Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy

117.

Điện mãng châm điều trị hen phế quản

118.

Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp

119.

Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

120.

Điện mãng châm điều trị tắc tia sữa

121.

Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn

122.

Điện mãng châm điều trị thất vận ngôn

123.

Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V

124.

Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

125.

Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng do chấn thương sọ não

126.

Điện mãng châm điều trị khàn tiếng

127.

Điện mãng châm điều trị liệt chi trên

128.

Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới

129.

Điện mãng châm điều trị đau hố mắt

130.

Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc

131.

Điện mãng châm điều trị giảm thị lực

132.

Điện mãng châm điều trị

133.

Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

134.

Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

135.

Điện mãng châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu

136.

Điện mãng châm điều trị táo bón kéo dài

137.

Điện mãng châm điều trị viêm mũi xoang

138.

Điện mãng châm điều trị rối loạn tiêu hóa

139.

Điện mãng châm điều trị đau răng

140.

Điện mãng châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp

141.

Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai

142.

Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa khớp

143.

Điện mãng châm điều trị đau lưng

144.

Điện mãng châm điều trị di tinh

145.

Điện mãng châm điều trị liệt dương

146.

Điện mãng châm điều trị rối loạn tiểu tiện

147.

Điện mãng châm điều trị bí đái cơ năng

D. ĐIỆN NHĨ CHÂM (69)

148.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình

149.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy

150.

Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản

151.

Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp

152.

Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên

153.

Điện nhĩ châm điều trị tắc tia sữa

154.

Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính

155.

Điện nhĩ châm điều trị đau đau đầu, đau nửa đầu

156.

Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ

157.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress

158.

Điện nhĩ châm điều trị nôn

159.

Điện nhĩ châm điều trị nấc

160.

Điện nhĩ châm điều trị cảm mạo

161.

Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị viêm Amidan

162.

Điện nhĩ châm điều trị béo phì

163.

Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

164.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày-tá tràng

165.

Điện nhĩ châm phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt

166.

Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực

167.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em

168.

Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

169.

Điện nhĩ châm điều trị phục hồi chức năng ở trẻ bại não

170.

Điện nhĩ châm điều trị cơn đau quặn thận

171.

Điện nhĩ châm điều trị viêm bàng quang

172.

Điện nhĩ châm điều di tinh

173.

Điện nhĩ châm điều trị liệt dương

174.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiểu tiện

175.

Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng

176.

Điện nhĩ châm điều trị cơn động kinh cục bộ

177.

Điện nhĩ châm điều trị sa tử cung

178.

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh

179.

Điện nhĩ châm điều trị thất vận ngôn

180.

Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V

181.

Điện nhĩ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

182.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não

183.

Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng

184.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

185.

Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên

186.

Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới

187.

Điện nhĩ châm điều trị thống kinh

188.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn kinh nguyệt

189.

Điện nhĩ châm điều trị đau hố mắt

190.

Điện nhĩ châm điều trị viêm kết mạc

191.

Điện nhĩ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp

192.

Điện nhĩ châm điều trị giảm thị lực

193.

Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

194.

Điện nhĩ châm điều trị táo bón kéo dài

195.

Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi xoang

196.

Điện nhĩ châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

197.

Điện nhĩ châm điều trị đái dầm

198.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiêu hóa

199.

Điện nhĩ châm điều trị đau răng

200.

Điện nhĩ châm điều trị nghiện rượu

201.

Điện nhĩ châm điều trị viêm khớp dạng thấp

202.

Điện nhĩ châm điều trị viêm quanh khớp vai

203.

Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp

204.

Điện nhĩ châm điều trị đau lưng

205.

Điện nhĩ châm điều trị ù tai

206.

Điện nhĩ châm điều trị giảm khứu giác

207.

Điện nhĩ châm điều trị liệt rễ, đám rối dây thần kinh

208.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác nông

209.

Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật

210.

Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do ung thư

211.

Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do Zona

212.

Điện nhĩ châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh

213.

Điện nhĩ châm điều trị chứng tíc cơ mặt

Đ. CẤY CHỈ (56)

214.

Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

215.

Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược

216.

Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng

217.

Cấy chỉ điều trị sa dạ dày

218.

Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng

219.

Cấy chỉ điều trị mày đay

220.

Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến

221.

Cấy chỉ điều trị giảm thính lực

222.

Cấy chỉ điều trị giảm thị lực

223.

Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ

224.

Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em

225.

Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

226.

Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não

227.

Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông

228.

Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu

229.

Cấy chỉ điều trị mất ngủ

230.

Cấy chỉ điều trị nấc

231.

Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình

232.

Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy

233.

Cấy chỉ điều trị hen phế quản

234.

Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp

235.

Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

236.

Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính

237.

Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn

238.

Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn

239.

Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

240.

Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não

241.

Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp

242.

Cấy chỉ điều trị khàn tiếng

243.

Cấy chỉ điều trị liệt chi trên

244.

Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới

245.

Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy

246.

Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

247.

Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện rượu

248.

Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang

249.

Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa

250.

Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài

251.

Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

252.

Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai

253.

Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp

254.

Cấy chỉ điều trị đau lưng

255.

Cấy chỉ điều trị đái dầm

256.

Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ

257.

Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt

258.

Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh

259.

Cấy chỉ điều trị sa tử cung

260.

Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh

261.

Cấy chỉ điều trị di tinh

262.

Cấy chỉ điều trị liệt dương

263.

Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ

E. ĐIỆN CHÂM (48)

264.

Điện châm điều trị hội chứng tiền đình

265.

Điện châm điều trị huyết áp thấp

266.

Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính

267.

Điện châm điều trị hội chứng stress

268.

Điện châm điều trị cảm mạo

269.

Điện châm điều trị viêm amidan

270.

Điện châm điều trị trĩ

271.

Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt

272.

Điện châm điều trị hỗ trợ bệnh tự kỷ trẻ em

273.

Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em

274.

Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

275.

Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não

276.

Điện châm điều trị cơn đau quặn thận

277.

Điện châm điều trị viêm bàng quang

278.

Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện

279.

Điện châm điều trị bí đái cơ năng

280.

Điện châm điều trị sa tử cung

281.

Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh

282.

Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

283.

Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não

284.

Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp

285.

Điện châm điều trị khàn tiếng

286.

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

287.

Điện châm điều trị liệt chi trên

288.

Điện châm điều trị chắp lẹo

289.

Điện châm điều trị đau hố mắt

290.

Điện châm điều trị viêm kết mạc

291.

Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp

292.

Điện châm điều trị lác cơ năng

293.

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông

294.

Điện châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

295.

Điện châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu

296.

Điện châm điều trị viêm mũi xoang

297.

Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa

298.

Điện châm điều trị đau răng

299.

Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp

300.

Điện châm điều trị ù tai

301.

Điện châm điều trị giảm khứu giác

302.

Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh

303.

Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật

304.

Điện châm điều trị giảm đau do ung thư

305.

Điện châm điều trị giảm đau do zona

306.

Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh

307.

Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt

G. THUỶ CHÂM (73)

308.

Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông

309.

Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

310.

Thủy châm điều trị mất ngủ

311.

Thủy châm điều trị hội chứng stress

312.

Thủy châm điều trị nấc

313.

Thủy châm điều trị cảm mạo, cúm

314.

Thủy châm điều trị viêm amydan

315.

Thủy châm điều trị béo phì

316.

Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

317.

Thủy châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng

318.

Thủy châm điều trị sa dạ dày

319.

Thủy châm điều trị trĩ

320.

Thủy châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến

321.

Thủy châm điều trị mày đay

322.

Thủy châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng

323.

Thủy châm điều trị tâm căn suy nhược

324.

Thủy châm điều trị bại liệt trẻ em

325.

Thủy châm điều trị giảm thính lực

326.

Thủy châm điều trị liệt trẻ em

327.

Thủy châm điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

328.

Thủy châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em

329.

Thủy châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

330.

Thủy châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não

331.

Thủy châm điều trị cơn động kinh cục bộ

332.

Thủy châm điều trị sa tử cung

333.

Thủy châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh

334.

Thủy châm điều trị thống kinh

335.

Thủy châm điều trị rối loạn kinh nguyệt

336.

Thủy châm điều trị đái dầm

337.

Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình

338.

Thủy châm điều trị đau vai gáy

339.

Thủy châm điều trị hen phế quản

340.

Thủy châm điều trị huyết áp thấp

341.

Thủy châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính

342.

Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

343.

Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn

344.

Thủy châm điều trị thất vận ngôn

345.

Thủy châm điều trị đau dây V

346.

Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống

347.

Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não

348.

Thủy châm điều trị hội chứng ngoại tháp

349.

Thủy châm điều trị khàn tiếng

350.

Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

351.

Thủy châm điều trị liệt chi trên

352.

Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới

353.

Thủy châm điều trị sụp mi

354.

Thủy châm hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

355.

Thủy châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

356.

Thủy châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu

357.

Thủy châm điều trị viêm mũi xoang

358.

Thủy châm điều trị rối loạn tiêu hóa

359.

Thủy châm điều trị đau răng

360.

Thủy châm điều trị táo bón kéo dài

361.

Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

362.

Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp

363.

Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai

364.

Thủy châm điều trị đau lưng

365.

Thủy châm điều trị sụp mi

366.

Thủy châm điều trị đau hố mắt

367.

Thủy châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp

368.

Thủy châm điều trị lác cơ năng

369.

Thủy châm điều trị giảm thị lực

370.

Thủy châm điều trị viêm bàng quang

371.

Thủy châm điều trị di tinh

372.

Thủy châm điều trị liệt dương

373.

Thủy châm điều trị rối loạn tiểu tiện

374.

Thủy châm điều trị bí đái cơ năng

H. XOA BÓP BẤM HUYỆT (71)

375.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên

376.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới

377.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

378.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông

379.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não

380.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

381.

Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não

382.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên

383.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

384.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất

385.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

386.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai

387.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác

388.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ

389.

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện rượu

390.

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

391.

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý

392.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược

393.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp

394.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

395.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

396.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress

397.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính

398.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh

399.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V

400.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên

401.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi

402.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp

403.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng

404.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực

405.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình

406.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực

407.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang

408.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản

409.

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp

410.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp

411.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn

412.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng

413.

Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc

414.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

415.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp

416.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng

417.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

418.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy

419.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt

420.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

421.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa

422.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt

423.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh

424.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh

425.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón

426.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá

427.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông

428.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng

429.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật

430.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì

431.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não

432.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống

433.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật

434.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư

435.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm

436.

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly

I. CỨU (30)

437.

Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn

438.

Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn

439.

Cứu điều trị nấc thể hàn

440.

Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn

441.

Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn

442.

Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn

443.

Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn

444.

Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn

445.

Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn

446.

Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn

447.

Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn

448.

Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn

449.

Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể hàn

450.

Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

451.

Cứu điều trị di tinh thể hàn

452.

Cứu điều trị liệt dương thể hàn

453.

Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn

454.

Cứu điều trị bí đái thể hàn

455.

Cứu điều trị sa tử cung thể hàn

456.

Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn

457.

Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn

458.

Cứu điều trị đái dầm thể hàn

459.

Cứu điều trị đau lưng thể hàn

460.

Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn

461.

Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn

462.

Cứu điều trị cảm cúm thể hàn

463.

Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn

464.

Cứu hỗ trợ điều trị nghiện ma túy thể hàn

K. GIÁC HƠI (4)

465.

Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn

466.

Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt

467.

Giác hơi điều trị các chứng đau

468.

Giác hơi điều trị cảm cúm

Tổng số: 468 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành châm cứu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.937

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!