Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/BYT-QĐ năm 1994 sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Số hiệu: 72/BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 24/01/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 72/BYT-QĐ NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1994 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y DƯỢC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QĐ SỐ 446/BYT-QĐ NGÀY 6/5/1993

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 630/TTg ngày 31/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế;
Xét đề nghị của ông: Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Huỷ bỏ chương 1 "Danh mục các mức độ mật Nhà nước thuộc lĩnh vực y, dược của Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y, dược" ban thành theo Quyết định của Bộ Y tế số 446/BYT-QĐ ngày 6/5/1993.

Điều 2. Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế được thực hiện theo Quyết định số 630/TTg ngày 31/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập danh mục bí mật Nhà nước trong ngành y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh thanh tra Bộ Y tế, Chánh Văn phòng, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/BYT-QĐ năm 1994 sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257
DMCA.com Protection Status