Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2000/QĐ-UB thành lập Bệnh viện Bắc Thăng Long trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Than khu vực nội địa bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 67/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THAN KHU VỰC NỘI ĐỊA BAO GỒM CẢ BỆNH VIỆN TẠI ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ nhu cầu chữa bệnh của nhân dân và tổ chức mạng lưới y tế ở Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 8931/TT-TCCB ngày 19/6/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Bệnh viện Bắc Thăng Long thuộc Sở Y tế Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Than khu vực nội địa bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh sau khi tiếp nhận từ Tổng Công ty Than Việt Nam về.

Điều 2: Nhiệm vụ của Bệnh viện Bắc Thăng Long:

- Tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương trình y tế phục vụ cho nhân dân khu vực phía bắc cầu Thăng Long.

- Tổ chức khám, điều trị, cấp cứu các bệnh nội, ngoại khoa cho nhân dân, với mũi nhọn là ngoại khoa.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức trong bệnh viện và tuyến dưới, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

- Tham gia các chương trình hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước theo các quy định của Nhà nước.

- Quản lý tài sản, tài chính, công chức... theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Qui mô tổ chức của Bệnh viện:

1- Bệnh viện có 200 giường bệnh, trong đó 150 giường hưởng kinh phí từ nguồn ngân sách, 50 giường tự trang trải kinh phí.

2- Biên chế:

- Phục vụ cho 150 giường hưởng kinh phí từ nguồn ngân sách là 160 người.

- Phục vụ cho 50 giường tự trang trải kinh phí tuỳ khả năng tài chính mà bệnh viện đề nghị Sở Y tế cho ký hợp đồng lao động tối đa đến 60 người. Số người này bệnh viện lập danh sách lương theo ngạch, bậc riêng được Sở Y tế, Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Sở Tài chính - vật giá duyệt trước khi chi trả lương và bệnh viện có trách nhiệm nộp BHXH, BHYT cho đối tượng này theo quy định.

3- Tổ chức: Bệnh viện có Giám đốc, một số phó Giám đốc, các Khoa, Phòng theo quy định nhằm hoạt động đạt hiệu quả cao.

Điều 4: Giao cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện và phê duyệt quy chế đó.

Điều 5: Bệnh viện Bắc Thăng Long là đơn vị sự nghiệp y tế có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc, ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng.

+ Bệnh viện được hưởng các chế độ như Bệnh viện hạng II trong khi chưa xếp lại hạng.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính vật giá và Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long thi hành quyết định này kể từ ngày 01/7/2000./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu
 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2000/QĐ-UB thành lập Bệnh viện Bắc Thăng Long trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Than khu vực nội địa bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759
DMCA.com Protection Status