Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 66/QĐ-HTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-HTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2012

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 230/HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội thể thao đại học Việt Nam (nay là Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam khoá V và chương trình hoạt động của Hội năm 2012;

Theo đề nghị của Ông Tổng Thư ký Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Giải.

Điều 3. Các Ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban của Hội, Chủ tịch các Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự Giải, các ông Trưởng Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GDĐT(để b/c);
-TCTDTT-BộVHTTDL(để P/h);
- Liên đoàn BBVN (để P/h);
-Các trường ĐH,CĐ,TCCN- DN;
- Lưu: VP Hội.

TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ
CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trần Quang Quý

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG BÀN SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2012
( Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-HTT ngày 17/9/2012 của Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu:

- Động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn trong học sinh, sinh viên.

- Tăng cư­ờng gặp gỡ giao l­ưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong nhà trư­ờng.

- Phát hiện và tuyển chọn vận động viên Bóng bàn xuất sắc cho đội tuyển sinh viên tham dự các giải trong n­ước và quốc tế.

- Thường xuyên tập luyện và thi đấu tuyển chọn tại các cơ sở trường học và cử các vận động viên sinh viên theo đúng quy định của Điều lệ

Điều 2. Nội dung, Thể thức, Luật thi đấu, Tính điểm và xếp hạng:

2.1. Nội dung:

a) Giải đồng đội: Đồng đội nam, Đồng đội nữ

b) Giải Cá nhân:

- Giải đôi: Đôi nam nâng cao và phong trào, Đôi nữ nâng cao và phong trào, Đôi nam nữ nâng cao và phong trào.

- Giải đơn: Đơn nam, Đơn nữ nâng cao và phong trào

2.2. Thể thức thi đấu:

- Đồng đội nam, nữ thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 đôi. Mỗi đội 3 vận động viên, mỗi vận động viên được thi đấu 2 trận, theo thứ tự sau:

Trận 1( đơn) : A gặp X,

Trận 2 ( đơn) : B gặp Y,

Trận 3 (đôi): C +(A hoặc B) gặp Z +(X hoặc Y)

Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z

Trận 5 (đơn) : C gặp (X hoặc Y)

- Giải đồng đội căn cứ vào số lượng đội tham gia sẽ chia bảng đấu vòng tròn hoặc đấu loại trực tiếp:

+ 32 đội trở xuống chia bảng đấu vòng tròn 1 lượt, mỗi bảng không quá 4 đội. Mỗi bảng chọn 2 đội vào vòng 2. Vòng 2 thi đấu loại trực tiếp.

+ Trên 32 đội: đấu loại trực tiếp.

- Giải đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ thi đấu loại trực tiếp 5 ván thắng 3

- Đơn nam, đơn nữ đấu loại trực tiếp trong 7 ván thắng 4.

2.3. Luật thi đấu:

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành do Uỷ ban TDTT ban hành.

- Bóng thi đấu: Bóng “Song Hỷ” Trung Quốc mầu trắng.

- Các VĐV khi thi đấu giải đôi, giải đồng đội phải mặc trang phục thi đấu thể thao cùng mầu và in tên đơn vị.

- Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên.

- Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có 03 đơn vị trở lên dự thi.

2.4.Tính điểm và xếp hạng:

- Cách tính điểm trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

- Cách xếp hạng: Tổng điểm cao xếp trên; Nếu 2 đội (cá nhân) bằng điểm nhau đội (cá nhân) thắng trong trận trực tiếp xếp trên; Nếu có 3 đội (cá nhân) bằng điểm nhau tính tỷ số trận thắng/thua, tổng hiệp thắng/ hiệp thua; tổng điểm thắng /điểm thua giữa các đội bằng điểm đó với nhau.

Điều 3. Đối tượng, đơn vị, số lượng:

3.1. Đối tượng được dự thi: Sinh viên, học sinh hệ chính quy tập trung hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghê có đủ tư cách đạo đức tốt, có sức khoẻ đủ đảm bảo thi đấu môn bóng bàn, thường xuyên tham gia phong trào bóng bàn của trường.

- Các VĐV đã từng được các cơ quan có thẩm quyền phong đẳng cấp vận động viên từ cấp 1 trở lên thi đấu ở giải nâng cao.

- Các đối tượng không được nêu tại mục 3.1 và các sinh viên quá 28 tuổi (sinh trước 1.1.1984) không được dự thi.

3.2. Đơn vị thi đấu:

- Đại học quốc gia, đại học khu vực.

- Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Trường đại học thành viên của Đại học quốc gia và khu vực

3.3. Số lượng người tham gia :

- Mỗi đơn vị được cử 01 đội nam không quá 5 vận động viên, 01 đội nữ không quá 5 vận động viên tham gia thi đấu giải đồng đội.

- Các vận động viên tham gia thi đấu giải đồng đội đều được quyền tham gia thi đấu giải đơn, đôi.

- Trong mỗi trận thi đấu đồng đội, mỗi đội chỉ được phép đăng ký tối đa 01 vận động viên có đẳng cấp.

Điều 4. Đăng ký tham gia thi đấu:

- Để bảo đảm cho công tác chuẩn bị tổ chức giải (cơ sở vật chất và trang thiết bị thi đấu), các đơn vị phải gửi đăng ký tham dự giải (có đóng dấu và chữ ký xác nhận của Lãnh đạo đơn vị, có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu của y tế trường) chậm nhất hết ngày 05/11/2012 (theo dấu bưu điện):

+ 01 bản gửi về Văn phòng Trung ương Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, số 49 Đại Cồ Việt- Hà Nội. Điện thoại và Fax: 04.38694983; 04.38684485 hoặc đ/c Lê Minh Hoa: 0904228809, Email: lmhoa @ moet. gov. vn.

+ 01 bản gửi về Trung tâm Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng, số 62 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Email: gdtc@dng.vnn.vn, Điện thoại: 0511.3841237 hoặc đ/c Phan Ngọc Thiết: 0903501010.

- Khi về dự giải mang theo:

+ 2 ảnh 3x4.

+ Chứng minh thư nhân dân

+ Thẻ sinh viên, học sinh chuyên nghiệp

+ Xác nhận mã số sinh viên

Điều 5. Thời gian, địa điểm thi đấu:

5.1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012.

- Ngày 22, 23 tháng 11 năm 2012 kiểm tra nhân sự tại Trung tâm Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng.

- Họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu vào lúc 8 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng.

- Khai mạc và Thi đấu: 7h30 ngày 25/11/2012.

5.2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng, địa chỉ số 62 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Kinh phí:

- Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí: Trang thiết bị thi đấu, quần áo tập luyên, thi đấu, bồi dưỡng tập luyện và thi đấu, tầu xe, ăn, ở, đi lại trong quá trình thi đấu cho các thành viên của đơn vị .

- Trang phục trình diễn, trang phục thi đấu thống nhất chung toàn đoàn và in tên đơn vị sau lưng áo.

- Kinh phí tổ chức và giải thưởng vòng Chung kết do Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam đảm nhiệm.

- Đơn vị uỷ nhiệm tổ chức Giải: Thông báo cho các đơn vị dự thi về giá cả ăn, ở, sinh hoạt, các địa điểm có thể tham quan du lịch để các địa phương chủ động về kinh phí, bố trí lịch tập luyện cho các đội.

- Chi phí làm thẻ 20.000đ/ người.

Điều 7. Khen thưởng, Kỷ luật, Khiếu nại:

7.1. Khen thưởng:

Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam tặng;

- Cúp vô địch các đội đoạt giải nhất.

- Cờ, huy chương và giải thưởng cho các đội đoạt giải nhất, giải nhì và 2 giải ba.

- Huy chương vàng, bạc, đồng và giải thưởng cho các thứ hạng nhất, nhì và 2 hạng ba của các nội dung thi đấu đơn và đôi.

- Giải thưởng cho Huấn luyện viên của các đội vô địch nam và nữ.

7.2. Kỷ luật:

Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Bóng bàn hiện hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tuỳ theo lỗi nặng hay nhẹ Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý.

7.3.Khiếu nại:

Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại (phải bằng văn bản) với Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạm Điều lệ, Luật. Các khiếu nại về nhân sự Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, huỷ toàn bộ kết quả thi đấu của các vận động viên của đơn vị đó. Các khiếu nại về Luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý, giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi đấu.

Điều 8. Quy định khác:

Chỉ có Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi thấy cần thiết để phù hợp với thực tế phong trào tập luyện và thi đấu Bóng bàn của học sinh, sinh viên các trường đại học và chuyên nghiệp toàn quốc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/QĐ-HTT ngày 17/09/2012 về Điều lệ Giải Bóng bàn sinh viên toàn quốc do Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.630

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!