Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2013 công bố dịch tai xanh (PRRS) trên đàn lợn tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 642/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Viết Hưng
Ngày ban hành: 01/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-UBND

 Nam Định, ngày 01 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH TAI XANH (PRRS) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI XÃ HẢI ĐƯỜNG HUYỆN HẢI HẬU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ điều 17 của Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TY ngày 13/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung Hội chứng bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) vào Danh mục các bệnh phải công bố dịch;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định phòng chống hội chứng bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (bệnh tai xanh);

Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 249-TTCĐ/XN ngày 24/4/2013 của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương

Xét đề nghị tại các Tờ trình: Số 37/TTr-UBND ngày 29/4/2013 của UBND huyện Hải Hậu, số 97/TTr-SNN ngày 30/4/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc công bố dịch tai xanh (PRRS) trên địa bàn xã Hải Đường, huyện Hải Hậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố dịch tai xanh (PRRS) trên địa bàn xã Hải Đường, huyện Hải Hậu; các xã bị uy hiếp là: Hải Phong, Hải Phú, Hải Sơn, Hải Anh và Hải Long; các xã tiếp giáp với xã bị uy hiếp là các xã vùng đệm kể từ ngày 30/4/2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo Pháp lệnh Thú y; nhanh chóng dập tắt dịch;

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch tai xanh ở lợn đảm bảo quy trình kỹ thuật;

Các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch.

Điều 3. Kinh phí phòng chống dịch được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tài chính để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống DBGSGC tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2013 công bố dịch tai xanh (PRRS) trên đàn lợn tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10