Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT; CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1242/NN-TY-QĐ ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục các bệnh của động vật phải tiêm phòng bắt buộc, phải công bố dịch, phải kiểm tra định kỳ, cấm mổ xác chết, bắt buộc giết huỷ, bắt buộc giết mổ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT;CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH

1. Bệnh thuộc danh mục bảng A của Luật Thú y thế giới

1.1. Bệnh Lở mồm long móng;

1.2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

1.3. Bệnh Dịch tả lợn;

1.4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

1.5. Bệnh Lưỡi xanh;

1.6. Bệnh Niu cát xơn;

1.7. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

Và những bệnh khác thuộc bảng A của Luật Thú y thế giới khi xuất hiện ở Việt Nam.

2. Bệnh thuộc danh mục bảng B của Luật Thú y thế giới

2.1. Bệnh Nhiệt thán;

2.2. Bệnh Dại;

2.3. Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò;

2.4. Bệnh Bò điên.

II. DANH MỤC CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT

1. Bệnh Lở mồm long móng;

2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

5. Bệnh Lưỡi xanh;

6. Bệnh Niu cát xơn;

7. Bệnh Gum bô rô;

8. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

9. Bệnh Nhiệt Thán;

10. Bệnh Dại;

11. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

12. Bệnh Lép tô (Xoắn khuẩn);

13. Bệnh Tiên mao trùng;

14. Bệnh Biên trùng;

15. Bệnh Lê dạng trùng;

16. Bệnh giả dại;

17. Bệnh Ung khí thán;

18. Bệnh Giun bao;

29. Bệnh Suyễn lợn;

20. Bệnh Rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn;

21. Bệnh Bò điên;

22. Bệnh Dịch tả vịt;

23. Bệnh Viêm gan vịt;

24. Bệnh Xuất huyết ở thỏ;

Và các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện.

III. DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC

1. Bệnh Cúm gia cầm;

2. Bệnh Lở mồm long móng;

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Nhiệt thán;

5. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

6. Bệnh Dại;

7. Bệnh Niu cát xơn;

8. Bệnh Dịch tả vịt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 về danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.119

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!