Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 5772/QĐ-BYT 2021 Biểu mẫu và quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin

Số hiệu: 5772/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

Đây là nội dung tại Quyết định 5772/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 về ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Theo đó, quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” được mô tả như sau:

- Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 và Công văn 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021.

- Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 cần đáp ứng quy định tại Mục 3 và Mục 4 Quyết định này.

- Bước 3: Cục Y tế dự phòng thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tập trung.

Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định tại Mục 5 Quyết định này.

Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vắc xin dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Quyết định 5772/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 20/12/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5772/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Điều 2. Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” ban hành theo Quyết định này được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các bộ: Ngoại giao, Công an, Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5772/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế)

1. Biểu mẫu “Hộ chiếu vắc xin”

1.1. Các trường thông tin hiển thị:

1. Họ và tên;

2. Ngày tháng năm sinh;

3. Quốc tịch;

4. Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới;

5. Số mũi tiêm đã nhận;

6. Ngày tiêm;

7. Liều số;

8. Vắc xin;

9. Sản phẩm vắc xin;

10. Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin;

11. Mã số của chứng nhận.

Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hoá và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Yêu cầu cụ thể sẽ được mô tả tại Mục 4.

1.2. Các thông tin trên bao gồm họ và tên và ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như CMND, CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu.

1.3. Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, vắc xin, loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu “COVID-19 vaccine tracker and landscape” của WHO được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của WHO và “Value Sets for EU Digital COVID Certificates” do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành.

1.4. Ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm chủng.

1.5. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Hình 1: Minh họa Chứng nhận điện tử đã tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam trên thiết bị di động

2. Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

2.1. Sơ đồ quy trình

2.2. Mô tả quy trình

- Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 cần đáp ứng quy định tại Mục 3 và Mục 4.

- Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định tại Mục 5.

Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

3. Chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

TT

Thông tin

Ví dụ

 

Thông tin cá nhân

 

1

Họ và tên

Nguyễn Văn A

2

Ngày sinh

20/10/1999

3

Số điện thoại

0912345678

4

Số Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân

001123456789

5

Số hộ chiếu

Nếu có

6

Quốc tịch

Việt Nam

 

Mũi tiêm số 1

 

7

Vắc xin*

EU/1/20/1528

8

Loại vắc xin*

1119305005

9

Nhà cung cấp/sản xuất*

ORG-100030215

10

Mũi tiêm số

1

11

Ngày tiêm

20/6/2021

12

Tên đơn vị tiêm chủng

 

13

Tên cơ sở quản lý

 

 

Mũi tiêm số 2

 

14

Vắc xin*

EU/1/20/1528

15

Loại vắc xin*

1119305005

16

Nhà cung cấp/sản xuất*

ORG-100030215

17

Mũi tiêm số

2

18

Ngày tiêm

20/7/2021

19

Tên đơn vị tiêm chủng

 

20

Tên cơ sở quản lý

 

21

Tổng số liều đã tiêm

2

Chữ ký số của cơ sở tiêm chủng

*Vắc xin, loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất điền theo thông tin tại Mục 4. Danh mục các bảng mã quốc tế

4. Danh mục các bảng mã quốc tế

4.1. Bệnh dịch

Code

Tên bệnh dịch

840539006

COVID-19

4.2. Loại Vắc xin

Code

Tên loại vắc xin

1119305005

Vắc xin antigen SARS-CoV-2

1119349007

Vắc xin mRNA SARS-CoV-2

J07BX03

Vắc xin Covid-19 khác

4.3. Sản phẩm Vắc xin

Code

Tên sản phẩm vắc xin/ tên vắc xin

EU/1/20/1528

Comirnaty/ Pfizer

EU/1/20/1507

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)/Moderna

EU/1/21/1529

Vaxzevria/ Astrazeneca

EU/1/20/1525

COVID-19 Vaccine Janssen/ Janssen

Hayat-Vax

Hayat-Vax/ Hayat-Vax

BBIBP-CorV

BBIBP-CorV/ Vero-Cell

Sputnik-V

Sputnik-V/ Sputnik

Abdala

Abdala/ Abdala

4.4. Tên nhà sản xuất/thương hiệu

Code

Tên nhà sản xuất/thương hiệu

ORG-100030215

BioNTech Manufacturing GmbH

ORG-100031184

Rovi Pharma Industrial Services, S.A, Spain Recipharm Monts, France

ORG-100001699

AstraZeneca, AB

ORG-100001417

Janssen-Cilag International NV

ORG-100023050

Gulf Pharmaceutical Industries

ORG-100020693

Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd

CIGB

Cuba CIGB (Center for Genetic Engineering and Biotechnology)

5. Quy trình kỹ thuật tạo mã QR

5.1. Quy trình khởi tạo mã QR

Hình 2: Quy trình khởi tạo mã QR

5.2. Yêu cầu kỹ thuật với các bước trong quy trình khởi tạo mã QR

STT

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật

1

Định dạng dữ liệu tại phần II

Định dạng Json (theo RFC 7159)

2

Chuyển dữ liệu JSON thành CBOR

Sử dụng thuật toán chuyển đổi định dạng JSON thành định dạng CBOR (theo RFC 8392)

3

Ký số

Sử dụng thuật toán ký số RSA (theo RFC 8230) 2048 bits cùng thuật toán băm SHA-256 (theo ISO/IEC 10118- 3:2004)

4

Mã hoá và nén dữ liệu CBOR

Sử dụng giao thức COSE (theo RFC 8152)

5

Nén dữ liệu đã được COSE

Sử dụng thuật toán Zlib (theo RFC1950)

6

Thay đổi cấu trúc dữ liệu

Sử dụng thuật toán BASE45

7

Tạo hình ảnh 2D

Sử dụng thuật toán ASCII (theo phần 3 tài liệu ICAO 9303) và hình thành mã vạch QR (theo ISO/IEC 18004:2015)

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 5772/QD-BYT

Hanoi, December 20, 2021

 

DECISION

SAMPLE AND PROCEDURES FOR ISSUANCE OF “VACCINE PASSPORT”

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to Law on Prevention and Control of Infectious Diseases in 2007;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Health;

At request of Director General of Agency of Information and Technology,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Sample and procedures for issuance of “Vaccine passport” are attached hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Decision comes into effect from the day of signing.

Article 4. Director General of Agency of Information and Technology, Director General of General Department of Preventive Medicine, Chief of Ministry Office, Chief of Minister Inspectorate, Directors and General Directors of entities affiliated to Ministry of Health; Directors of Departments of Health of provinces and central-affiliated cities; heads of medical sector and relevant entities are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Thuan

 

SAMPLE AND PROCEDURES FOR ISSUANCE OF “VACCINE PASSPORT”

(Attached to Decision No. 5772/QD-BYT dated December 20, 2021 of Minister of Health)

1. Sample on “Vaccine passport”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Full name;

2. Date of birth;

3. Nationality;

4. Targeted disease;

5. Number of dose;

6. Date of vaccination;

7. Dose number;

8. Vaccine;

9. Vaccine product;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Certificate number.

The aforementioned information will be digitally signed and packed in form of QR code with 2D format. Specific requirements will be specified under Section 4.

1.2. The aforementioned information includes full name and date of birth together with other identification documents namely: ID Card, Citizen Identity Card, or Passport of the Vaccine passport holder.

1.3. Information on the target disease of the certificate, vaccine, type of vaccine and the manufacturer or supplier shall be displayed in accordance with the “COVID-19 vaccine tracker and landscape” of World Health Organizations (WHO) updated on WHO’s website and “Value Sets for EU Digital COVID Certificates” issued by the European Union (EU).

1.4. Vaccination date and number of doses received serve to determine vaccination information.

1.5. A QR code expires after 12 months from the date on which it is generated.

Figure 1: Illustration of electronic Certificate of COVID-19 vaccination of Vietnam on mobile device

2. Procedures for issuance of “Vaccine passport”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Description

- Step 1: Vaccination facilities shall review, verify, and confirm information of COVID-19 vaccine recipients in accordance with Official Dispatch No. 8938/BYT-DP dated October 21, 2021 of the Ministry of Health and Official Dispatch No. 9438/BYT-CNTT dated November 5, 2021.

- Step 2: Vaccination facilities shall digitally sign COVID-19 vaccination data on the COVID-19 vaccination management platform. The COVID-19 vaccination management platform shall connect and share vaccination data with Certificate of COVID-19 vaccination management and issuance system satisfactory to regulations on connection of medical data of the Ministry of Health.

COVID-19 vaccination data on the COVID-19 vaccination management platform must satisfy requirements under Section 3 and Section 4.

- Step 3: General Department of Preventive Medicine - Ministry of Health shall digitally sign certificate of COVID-19 vaccination. The issued certificates shall use QR format under EU standards under Section 5.

National epidemic control applications and other applications (with the user’s consent) shall receive and store COVID-19 vaccination confirmation in form of QR code in accordance with guidance on exchanging medical data regulated by the Ministry of Health.

3. Standardization of COVID-19 vaccination data

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Example

 

Personal information

 

1

Full name

Nguyen Van A

2

Date of birth

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Phone number

0912345678

4

ID Card/Citizen Identity Card number

001123456789

5

Passport number

If any

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nationality

Vietnamese

 

The first dose

 

7

Vaccine*

EU/1/20/1528

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1119305005

9

Manufacturer/supplier*

ORG-100030215

10

Dose number

1

11

Date of vaccination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Vaccinating entity

 

13

Superior entity

 

 

The second dose

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vaccine *

EU/1/20/1528

15

Type of vaccine *

1119305005

16

Manufacturer/supplier *

ORG-100030215

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

18

Date of vaccination

20/7/2021

19

Vaccinating entity

 

20

Superior entity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Total doses received

2

Digital signature of vaccination facility

*Specify vaccine, type of vaccine, and manufacturer or supplier in accordance with Section 4. List of international code

4. List of international code

4.1. Epidemic

Code

Name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19

4.2. Type of vaccine

Code

Name

1119305005

SARS-CoV-2 antigen vaccine

1119349007

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

J07BX03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Vaccine product

Code

Name

EU/1/20/1528

Comirnaty/ Pfizer

EU/1/20/1507

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)/Moderna

EU/1/21/1529

Vaxzevria/ Astrazeneca

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19 Vaccine Janssen/ Janssen

Hayat-Vax

Hayat-Vax/ Hayat-Vax

BBIBP-CorV

BBIBP-CorV/ Vero-Cell

Sputnik-V

Sputnik-V/ Sputnik

Abdala

Abdala/ Abdala

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Code

Name

ORG-100030215

BioNTech Manufacturing GmbH

ORG-100031184

Rovi Pharma Industrial Services, S.A, Spain Recipharm Monts, France

ORG-100001699

AstraZeneca, AB

ORG-100001417

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORG-100023050

Gulf Pharmaceutical Industries

ORG-100020693

Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd

CIGB

Cuba CIGB (Center for Genetic Engineering and Biotechnology)

5. Technical procedures for generating QR code

5.1. Procedures for generating QR code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2. Technical requirements for steps of QR code generation

No.

Details

Technical requirements

1

Data format under section II

JSON format (according to RFC 7159)

2

Convert JSON data into CBOR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Digital signature

Use 2084-bit RSA digital signature algorithm (according to RFC 8230) and SHA-256 hashing algorithm (according to ISO/IEC 10118- 3:2004)

4

Encoding and compressing CBOR data

Use COSE protocol (according to RFC 8152)

5

Compressing data that has undergone COSE

Use Zlib protocol (according to RFC1950)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Altering data structure

Use BASE45 algorithm

7

Generate 2D image

Use ASCII algorithm (according to part 3 of the ICAO 9303) and create QR barcode (according to ISO/IEC 18004:2015)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5772/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 về Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!