Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 560/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 560/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 46-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

-Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP, ngày 15-5-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
-Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
-Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Chánh Văn phòng.  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới gồm các đồng chí có tên sau đây:

A. BAN CHỈ ĐẠO:

1.

Đồng chí Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng Bộ Y tế

Trưởng ban

2.

Đồng chí Trần Chí Liêm

Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó Trưởng ban Thường trực

3.

Đồng chí Lê Ngọc Trọng

Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó Trưởng ban

4.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên

Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó Trưởng ban

B. TỔ CÔNG TÁC:

1.

Đồng chí Dương Quốc Trọng

Chánh Văn phòng

2.

Đồng chí Dương Huy Liệu

Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính

3.

Đồng chí Trịnh Đình Cần

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

4.

Đồng chí Lý Ngọc Kính

Vụ trưởng Vụ Điều trị

5.

Đồng chí Trịnh Quân Huấn

Cục trưởng Cục YTDP và phòng chống HIV/AIDS

6.

Đồng chí Cao Minh Quang

Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam

7.

Đồng chí Trương Việt Dũng

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo

8.

Đồng chí Dương Văn Tỉnh

Vụ trưởng Vụ TTBvà CTYT

9.

Đồng chí Trần Đáng

Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

10.

Đồngchí Lê Lương Đống

Phó Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền

Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” trong toàn ngành y tế.

Điều 3: Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ và của ngành y tế thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Giao cho Văn phòng cùng với Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng bản Hướng dẫn và lên kế hoạch tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết trong toàn ngành.

Giao cho Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối trong việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ và của ngành Y tế thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị trình Ban Chỉ đạo.

Điều 4: Vụ Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí cho các hoạt động nói trên.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 560/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.021

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!