Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5003/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định

Số hiệu: 5003/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5003/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐƠN VỊ MUA THUỐC TẬP TRUNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 504A/TTr-SYT ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng Đơn vị: Ông Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế.

2. Phó Trưởng Đơn vị: Ông Hà Thúc Chí, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

3. Các thành viên:

a. Các thành viên công tác tại các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

- Ông Châu Văn Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.

- Ông Hà Anh Thạch, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Bà Trịnh Thị Kim Hoàng, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược.

- Bà Nguyễn Thị Giang Thanh, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Ông Nguyễn Hồ Minh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

- Ông Trần Minh Quân, Phó Trưởng khoa Dược TTBYT-XN-CNK, Bệnh viện Mắt.

- Ông Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Trưởng khoa Dược, TTYT TP. Quy Nhơn.

- Ông Võ Đình Lộc, Bác sĩ Khoa Huyết học, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Bà Võ Thị Hướng, Dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

b. Thành viên công tác tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

Bà Tô Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm y tế.

c. Thành viên công tác tại Sở Tài chính:

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp.

d. Thành viên công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Bà Từ Thị Hoa, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Văn xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đơn vị mua thuốc tập trung có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND tỉnh quy định.

2. Đơn vị mua thuốc tập trung được phép sử dụng con dấu của Sở Y tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thu, chi kinh phí liên quan đến hoạt động đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương.

3. Các thành viên tham gia Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp (nếu có), thù lao, tiền làm thêm giờ… theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, bãi bỏ Quyết định số 1502/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, công cụ, dụng cụ, dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền đảm bảo hoạt động thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5003/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219