Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4893/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 16/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4893/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU MUA THUỐC, HOÁ CHẤT, VẮCXIN, SINH PHẨM, VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005 và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm, vật tư tiêu hao tại các cơ sở y tế công lập;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1901/TTr-SYT ngày 05/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm, vật tư tiêu hao tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo hình thức: các cơ sở y tế công lập tự tổ chức đấu thầu theo nhu cầu sử dụng thuốc của đơn vị.

Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm, vật tư tiêu hao tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ sở y tế công lập có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4893/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm, vật tư tiêu hao tại các cơ sở y tế công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.647

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!