Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 48/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 48/2005/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động của các Bộ, ngành có liên quan trong xử lý những vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 3. Thành phần của Ban Chỉ đạo gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các ủy viên: đại diện lãnh đạo Bộ Thuỷ sản, Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Điều 4. Thành lập tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo gồm:

1. Tổ trưởng tổ công tác: Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế).

2. Các thành viên:

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn và thú y thuỷ sản (Bộ Thuỷ sản), Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại), Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công nghiệp), Thanh tra (Bộ Y tế), Vụ Pháp chế (Bộ Y tế).

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, phê duyệt danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ công tác.

Điều 5. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo nằm trong kế hoạch kinh phí hàng năm của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.839
DMCA.com Protection Status