Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 3888/QĐ-BYT 2020 Sổ tay phòng chống COVID 19 tại cộng đồng trạng thái bình thường mới

Số hiệu: 3888/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 08/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

Bộ Y tế ra Quyết định 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển KT - XH.

Theo đó, một số nội dung của sổ tay được nêu như:

- Phần 1, thông tin chung về COVID-19: là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, lây truyền nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao; chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh; lây truyền từ người sang người; thời gian ủ bệnh trong vòng 14 ngày;...

- Phần 2: Hướng dẫn phòng, chống dịch trong cộng đồng:

+ Tại hộ gia đình, chung cư, trường học, trụ sở làm việc;

+ Tại các cuộc họp, trên các phương tiện giao thông công cộng;

+ Tại trung tâm thương mại, siêu thị;

+ Tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp;

+ Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ;

+ Tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh;

+ Tại nhà chung cư.

Các cá nhân, tổ chức trong nước và người nước ngoài khi đến Việt Nam tùy từng trường hợp cụ thể mà áp dụng các hướng dẫn tại Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3888/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY “HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc xây dựng Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Bệnh viện, Viện trực thuộc;
- Y tế Bộ, ngành (để t/hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

 

LỜI NÓI ĐẦU

Đến nay, dịch COVID-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tình hình dịch trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, đặc biệt tại một số nước sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch đã bùng phát dịch trở lại, dự báo trong thời gian tới số ca bệnh còn tiếp tục gia tăng.

Ở Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp chung sống an toàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI”. Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 đã và đang được nghiên cứu, bổ sung; đồng thời tài liệu này được hoàn thành trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, cuốn tài liệu này sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và cập nhật thêm một số lĩnh vực để phù hợp với diễn biến dịch trong thời gian tới. Bộ Y tế rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của Quý độc giả về nội dung cuốn sách.

 

MỤC LỤC

I.

Lời nói đầu

II.

Phần 1: Thông tin chung về COVID-19

III.

Phần 2: Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng

 

Tại hộ gia đình

 

Tại nhà chung cư

 

Tại trường học

 

Tại trụ sở làm việc

 

Trong các cuộc họp

 

Trên các phương tiện giao thông công cộng

 

Tại trung tâm thương mại, siêu thị

 

Tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

 

Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ

 

Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh

 

Phụ lục

 

Thông điệp 5K - Chung sống an toàn với dịch COVID-19

 

Đeo khẩu trang đúng cách phòng, chống dịch COVID-19

 

Rửa tay đúng cách phòng, chống dịch COVID-19

 

Cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết BlueZone

 

Cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế NCOVI

 

PHẦN 1

THÔNG TIN CHUNG VỀ COVID-191

1. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A, đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu dựa vào biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm, giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nghi ngờ, phòng chống lây truyền tại cộng đồng và vệ sinh môi trường.

2. Đường lây truyền, thời gian ủ bệnh

- Bệnh lây truyền từ người sang người chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.

- Thời gian ủ bệnh trong vòng 14 ngày. Người mang SARS-CoV-2 có khả năng truyền vi rút cho những người xung quanh.

- Khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, đặc biệt ở những nơi tập trung đông người như nhà máy, nhà ga, bến tàu xe, sân bay, lễ hội, trên phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, trường học... sẽ tạo điều kiện cho vi rút lây lan.

3. Triệu chứng biểu hiện bệnh

- Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: Sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi, viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo.

- Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện.

- Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh: Là người có ít nhất một trong các triệu chứng: Sốt, ho, khó thở hoặc viêm phổi và có một trong các yếu tố dịch tễ sau:

+ Có tiền sử đến/qua/ở/về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca mắc COVID-19 lây truyền nội địa theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

+ Có tiền sử đến/ở/về từ nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh.

+ Tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh.

- Ca bệnh xác định: Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định.

- Người tiếp xúc gần: Là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh, bao gồm:

+ Người sống trong cùng hộ gia đình, cùng nhà với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh.

+ Người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh.

+ Người cùng nhóm: Du lịch, công tác, vui chơi, buổi liên hoan, cuộc họp... với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh.

+ Người ngồi cùng hàng và trước, sau hai hàng ghế trên cùng một phương tiện giao thông (tàu, xe ô tô, máy bay, tàu thủy...) với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh. Trong một số trường hợp cụ thể, tuỳ theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế sẽ quyết định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần đối với hành khách đi cùng một phương tiện giao thông.

+ Bất cứ người nào có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh ở các tình huống khác.

4. Một số nguyên tắc, khái niệm về phòng và điều trị

- Hiện nay bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh nên chủ yếu là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Các biện pháp phòng bệnh chính là phát hiện sớm và cách ly ca bệnh, cách ly những người tiếp xúc vòng 1 (là người tiếp xúc với ca bệnh xác định), tiếp xúc vòng 2 (là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần).

- Thực hiện các biện pháp dự phòng giọt bắn để tránh lây nhiễm trực tiếp do hít phải giọt bắn có chứa vi rút phát tán trong không khí thông qua ho, hắt hơi, nói chuyện và các biện pháp dự phòng tiếp xúc để tránh lây nhiễm gián tiếp do chạm tay vào các bề mặt bị nhiễm vi rút rồi chạm vào mắt, mũi, miệng. Các biện pháp dự phòng chung gồm: Hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; nếu phải ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định; thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; khai báo y tế điện tử.

- Khoảng cách tối thiểu, đeo khẩu trang thực hiện theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Rửa tay được hiểu là rửa tay với nước sạch và xà phòng ít nhất trong thời gian 30 giây hoặc vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.

- Dung dịch sát khuẩn tay: Phải chứa ít nhất 60% cồn hoặc các hoạt chất diệt khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

- Dung dịch khử khuẩn bề mặt: (i) Chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) Pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước) hoặc (iii) Các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc (iv) 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút) hoặc (v) Cồn 70%. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất là 30 phút. Khử khuẩn bề mặt theo nguyên tắc lau từ nơi sạch đến nơi bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Trường hợp bề mặt vật dụng bẩn thì cần làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn.

 

PHẦN 2

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Các hộ gia đình sống tại nhà ở riêng lẻ: Nhà ở độc lập, nhà liền kề, nhà biệt thự trên đất ở thuộc phố, khu phố, khu đô thị, khu vực nông thôn (sau đây gọi chung là hộ gia đình).

2. Đối tượng áp dụng

- Người dân sống trong hộ gia đình.

- Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn/xóm/ấp/bản/làng (sau đây gọi tắt là Tổ trưởng dân phố).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của người sống trong hộ gia đình

- Thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân gồm:

+ Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

+ Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; hạn chế tụ tập đông người.

+ Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường. Đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện... vệ sinh ít nhất 01 lần/ngày.

- Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định.

- Đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà; thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ.

- Liên hệ các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn, cập nhật tình hình sức khỏe qua ứng dụng khai báo y tế khi hộ gia đình có người già, người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Chủ động khai báo tạm trú, tạm vắng đối với khách đến lưu trú.

2. Trách nhiệm của Tổ trưởng dân phố

- Hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp phòng, chống dịch tại hộ gia đình.

- Yêu cầu chủ hộ gia đình thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng khi có khách đến lưu trú.

- Phối hợp với các cơ quan y tế, chính quyền cơ sở, công an sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, theo dõi, giám sát những người phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ CHUNG CƯ

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dụng cho các nhà chung cư2

2. Đối tượng áp dụng

- Người dân sống tại nhà chung cư (sau đây gọi là cư dân).

- Nhân viên an ninh, bảo vệ, người phục vụ trong nhà chung cư.

- Khách đến thăm và làm việc.

- Ban quản lý nhà chung cư.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của cư dân

- Thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân gồm:

+ Đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ/phòng của gia đình.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

+ Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; hạn chế tụ tập đông người.

+ Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các không gian chung, khu sinh hoạt cộng đồng.

- Hạn chế nói chuyện trong thang máy, thang bộ; hạn chế chạm trực tiếp bề mặt thang hoặc tay vịn; vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay sau khi sử dụng thang máy.

- Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường. Đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện...vệ sinh ít nhất 01 lần/ngày.

- Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định.

- Đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà; thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ.

- Liên hệ các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn, cập nhật tình hình sức khỏe qua ứng dụng khai báo y tế khi hộ gia đình có người già, người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

- Chủ động khai báo tạm trú, tạm vắng đối với khách đến lưu trú.

2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không đến thăm và làm việc khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang khi đến và khi ra khỏi căn hộ/phòng chung cư.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các không gian chung, khu sinh hoạt cộng đồng.

- Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Hạn chế nói chuyện trong thang máy, thang bộ; hạn chế chạm trực tiếp bề mặt thang hoặc tay vịn; vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay sau khi sử dụng thang máy.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của nhà chung cư (nếu có).

3. Trách nhiệm của nhân viên an ninh, bảo vệ, người phục vụ trong nhà chung cư

- Không đi làm khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế trong suốt thời gian làm việc nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ khi/hoặc phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Kiểm tra, nhắc nhở cư dân và khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại tòa nhà như đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn...

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của nhà chung cư (nếu có).

4. Trách nhiệm của Ban quản lý

- Hướng dẫn, nhắc nhở cư dân, khách đến thăm và làm việc, nhân viên, người lao động thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét ; hạn chế tụ tập đông người tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà chung cư.

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với khu vực không gian chung tối thiểu 2 lần/ngày; đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển thang máy, cabin thang máy... khử trùng ít nhất 2 lần/ngày.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Hạn chế tổ chức các sự kiện có tụ tập đông người tại khu vực sinh hoạt chung. Trường hợp thực sự cần thiết phải yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và các biện pháp đảm bảo an toàn như Hướng dẫn tại các cuộc họp.

- Ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ đến thăm của khách và chủ căn hộ. Không cho khách có biểu hiện: Sốt, ho, khó thở vào nhà chung cư và thông báo với cơ quan y tế địa phương.

- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Yêu cầu chủ căn hộ thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng khi có khách đến lưu trú.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cư dân.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

2. Đối tượng

- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên.

- Giáo viên, giảng viên, người lao động tại trường.

- Cha mẹ học sinh, khách đến thăm và làm việc.

- Ban giám hiệu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trường mầm non3

1.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

- Không đi đến trường và không được đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường và khi đưa trẻ về.

- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân riêng cho trẻ (cốc, bình nước uống...) khi trẻ đến trường học.

- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.

1.2. Trách nhiệm của giáo viên, người lao động tại trường

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết tại trường.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về, khi thấy tay bẩn.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách phù hợp trong các hoạt động ngoài lớp học (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh.

1.3. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào trường, khi ra về.

- Thực hiện giãn cách phù hợp khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động tại trường.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

1.4. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Bố trí người đón và giao trẻ tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.

- Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:

+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

+ Đồ chơi, thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.

+ Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh (nếu có).

- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi trẻ có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Nghiêm cấm khạc nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện trẻ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.

- Tập huấn đầy đủ cho giáo viên, người lao động của nhà trường về phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ tại trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.

2. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở

2.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

- Không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang cho mình và cho học sinh khi đưa học sinh đến trường, khi đưa học sinh về.

- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân riêng cho học sinh (cốc, bình nước uống...) khi đến trường học.

- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho học sinh nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.

2.2. Trách nhiệm của học sinh

- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

- Chuẩn bị và mang đồ dùng cá nhân khi đến trường học, không dùng chung đồ dùng cá nhân với các học sinh khác.

- Thực hiện giãn cách phù hợp theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị.

- Chủ động tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của nhà trường.

2.3. Trách nhiệm của giáo viên, người lao động tại trường

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách phù hợp trong các hoạt động ngoài lớp học (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

2.4. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Thực hiện giãn cách phù hợp khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động tại trường.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

2.5. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.

- Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:

+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

+ Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.

+ Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh (nếu có).

- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; mỗi học sinh có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Nghiêm cấm khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện học sinh, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.

- Tập huấn đầy đủ cho giáo viên, người lao động của nhà trường về phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ tại trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.

3. Trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục Đại học

3.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên

- Không được đến trường, ký túc xá nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi ra về.

- Theo dõi sức khỏe học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì thông báo đến nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3.2. Trách nhiệm của học sinh

- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi ra về.

- Thực hiện giãn cách phù hợp theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

- Chuẩn bị và mang đồ dùng cá nhân khi đến trường học, không dùng chung đồ dùng cá nhân với các học sinh khác.

- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Chủ động tham gia, phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3.3. Trách nhiệm của giáo viên, giảng viên, người lao động tại trường

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách phù hợp trong các hoạt động ngoài lớp học (như xếp hàng, mít tinh, khai giảng, ngoại khóa...).

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

3.4. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Thực hiện giãn cách phù hợp khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động tại trường.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

3.5. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.

- Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:

+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

+ Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.

+ Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh (nếu có).

- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh. Yêu cầu, nhắc nhở mỗi học sinh dùng riêng cốc uống nước.

- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.

- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Nghiêm cấm khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.

- Tập huấn, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho giáo viên, người lao động, học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ tại trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Trụ sở làm việc được quy định trong hướng dẫn này gồm văn phòng, công sở.

2. Đối tượng áp dụng

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Khách đến thăm và làm việc.

- Người quản lý, người sử dụng lao động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Không tới công sở khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang khi đi đến trụ sở làm việc và khi ra về.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp xúc phù hợp ngoài trụ sở làm việc.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc.

2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không được đến trụ sở làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến và sau khi ra về.

- Thực hiện giãn cách phù hợp khi đến thăm và làm việc.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế theo yêu cầu của trụ sở làm việc.

3. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động

- Tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến thăm và làm việc trước khi vào trụ sở làm việc.

- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc nếu thấy cần thiết và các trường hợp người có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

- Thực hiện bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp.

- Đẩy mạnh họp trực tuyến, hạn chế các cuộc họp không cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hình thức làm việc trực tuyến, tại nhà tùy theo tình hình, diễn biến dịch bệnh.

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với bàn ghế, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng làm việc, phòng họp, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Bố trí suất ăn riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi sử dụng phòng ăn tập thể.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Nghiêm cấm khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại trụ sở.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CUỘC HỌP

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn từ 30 người trở lên.

(Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn dưới 30 người hoặc giao ban đơn vị cơ quan, cơ quan tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp).

2. Đối tượng áp dụng

- Người tham gia.

- Ban tổ chức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của người tham gia họp và người tổ chức cuộc họp

- Không tham dự khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp, trừ khi phát biểu.

- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đặc biệt trước khi vào cuộc họp và sau khi ra về.

- Hạn chế bắt tay, đập tay nhau.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Thông báo kịp thời với ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Trách nhiệm của Ban tổ chức

- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào cuộc họp cho người tham dự và khi cần thiết.

- Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

- Chuẩn bị đủ khẩu trang.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... sau mỗi ca họp hoặc khi cần thiết.

- Bố trí nước uống dùng riêng cho từng người, suất ăn riêng (nếu có); đảm bảo giãn cách phù hợp khi sử dụng phòng ăn tập thể.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa phòng họp tạo sự thông thoáng.

- Bố trí phòng cách ly khi có trường hợp sốt, ho, khó thở trong thời gian họp. Kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- In và phát các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 khi cần thiết.

- Nếu bố trí phương tiện đưa đón đại biểu, phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không như xe buýt, taxi, xe chở khách theo hợp đồng, xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, xe đưa đón học sinh, tàu thủy, phà, tàu hỏa, xe điện, máy bay và các phương tiện giao thông công cộng khác.

2. Đối tượng áp dụng

- Người điều khiển phương tiện.

- Người phục vụ trên phương tiện.

- Hành khách.

- Ban quản lý/người quản lý phương tiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và người phục vụ

- Không tham gia điều khiển, phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là trước khi bắt đầu và kết thúc quá trình di chuyển.

- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Hạn chế ăn uống, nói chuyện. Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

- Áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng.

- Yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đặc thù trên phương tiện.

- Thông báo cho người quản lý, cơ quan y tế nếu phát hiện có hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện....Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, người điều khiển phương tiện, người phục vụ phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

2. Trách nhiệm của hành khách

- Không tham gia giao thông công cộng nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi bắt đầu và kết thúc hành trình di chuyển.

- Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi trên phương tiện giao thông và nơi công cộng (ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga,…); che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Hạn chế ăn, uống, nói chuyện trên phương tiện giao thông công cộng.

- Thông báo ngay cho người điều khiển, người phục vụ phương tiện nếu thấy bản thân hoặc hành khách đi cùng có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

3. Trách nhiệm của Ban quản lý/người quản lý phương tiện

- Không cho phép người điều khiển, người phục vụ phương tiện giao thông công cộng làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tổ chức đo thân nhiệt người điều khiển, người phục vụ phương tiện giao thông công cộng trước khi bắt đầu ca làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

- Phân công, bố trí người thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phương tiện.

- Bố trí đủ dung dịch sát khuẩn tay trên phương tiện.

- Nghiêm cấm khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Yêu cầu người điều khiển, người phục vụ phương tiện giao thông công cộng thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng dịch vụ đối với các hành khách đã cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế.

- Bố trí thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Tập huấn, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người điều khiển, người phục vụ phương tiện giao thông công cộng.

- Thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dụng cho các trung tâm thương mại, siêu thị.

2. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng.

- Nhân viên làm việc, người quản lý, người sử dụng lao động.

- Đơn vị quản lý.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của khách hàng, nhân viên làm việc, người quản lý, người sử dụng lao động

- Không đến trung tâm thương mại, siêu thị khi đang trong thời gian cách ly hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian trong khu vực của trung tâm thương mại, siêu thị.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi xếp hàng tại lối vào, quầy thanh toán, đứng mua hàng...

- Rửa tay với dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào trung tâm thương mại, siêu thị và khi ra về.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thông báo kịp thời cho ban quản lý trung tâm thương mại, siêu thị khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của trung tâm thương mại, siêu thị (nếu có).

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý

- Tổ chức đo thân nhiệt cho khách hàng, người làm việc khi vào trung tâm thương mại, siêu thị.

- Hướng dẫn, nhắc nhở khách hàng, người làm việc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét.

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

- Nếu trong trung tâm thương mại, siêu thị có nhà hàng, khu ăn uống thì áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với cơ sở ăn, uống.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Yêu cầu nhân viên, người làm việc thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng dịch vụ, ưu tiên thanh toán nhanh đối với các khách hàng đã cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người làm việc và khách hàng như bố trí đặt biển hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người làm việc và khách hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại trung tâm thương mại, siêu thị.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dung tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh.

2. Đối tượng áp dụng

- Người lao động.

- Khách đến thăm làm việc.

- Người quản lý, người sử dụng lao động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm người lao động

- Không đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang khi đi đến nơi làm việc, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

- Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là trước khi đến và khi ra về, trước và sau ca làm việc...

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

- Hạn chế tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét khi ăn ca, tại các khu vực công cộng tại nơi làm việc.

- Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày; thông báo kịp thời với người quản lý nơi làm việc và đến cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc

- Không được đến thăm và làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và trước khi ra về.

- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động tại nhà máy, xí nghiệp.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

3. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động

- Tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động và khách đến thăm và làm việc trước khi vào khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

- Thực hiện khai báo y tế đối với tế đối với khách đến thăm và làm việc nếu thấy cần thiết và các trường hợp người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện bố trí chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 1 mét nếu có điều kiện; đảm bảo giãn cách khi người lao động vào khu vực làm việc, khi xếp hàng...

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với tay nắm cửa, nút bấm thang máy, mặt sàn, phòng làm việc, phòng họp, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Bố trí suất ăn riêng cho người lao động; đảm bảo giãn cách khi sử dụng phòng ăn tập thể.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Nghiêm cấm khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

- Nếu tổ chức đưa, đón người lao động phải đảm bảo các quy định như hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Tăng cường thông khí tại khu vực làm việc của người lao động bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa, khi kết thúc ca làm việc phải mở cửa để tạo sự thông thoáng.

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN, UỐNG PHỤC VỤ TẠI CHỖ

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dụng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ (sau đây gọi là cơ sở ăn, uống).

2. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng.

- Nhân viên phục vụ, người bán hàng.

- Đơn vị quản lý, chủ cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của khách hàng

- Không đến cơ sở ăn, uống khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán,...

- Rửa tay với dung dịch sát khuẩn khi vào cơ sở ăn, uống, khi ra về và khi cần thiết.

- Hạn chế nói chuyện to, bắt tay, tránh giao tiếp với người lạ nếu không cần thiết; hạn chế tiếp xúc với trang bị của nhà hàng nếu không cần thiết.

- Thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ (nếu có).

2. Trách nhiệm của nhân viên phục vụ, người bán hàng

- Không đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn, nhất là trước khi đến làm việc và sau khi ra về.

- Không bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng (nếu có thể), giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế trong suốt thời gian phục vụ nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ khi/hoặc phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ (nếu có).

3. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, chủ cơ sở

- Khuyến khích việc thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng, nhân viên phục vụ, người bán hàng khi vào cơ sở ăn uống.

- Yêu cầu nhân viên phục vụ, người bán hàng phải đeo khẩu trang

- Bố trí ngồi giãn cách tối thiểu 1 mét hoặc so le, hạn chế ngồi trực diện; khuyến khích lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn uống, quầy thanh toán...

- Có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng dịch vụ, ưu tiên thanh toán nhanh đối với các khách hàng đã cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế.

- Vệ sinh, khử khuẩn đối với bàn ăn, vách ngăn sau mỗi lượt khách hàng sử dụng; đối với ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh.... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết. Có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng khách hàng và được lau rửa vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng nếu sử dụng lại.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện, xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người làm việc và khách hàng như bố trí đặt biển hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người làm việc, khách hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại cơ sở ăn uống.

 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ĐẦU MỐI, CHỢ DÂN SINH

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Áp dụng cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh (sau đây gọi chung là chợ)

2. Đối tượng áp dụng

- Người mua hàng.

- Người bán hàng, người lao động tại chợ.

- Ban quản lý chợ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của người mua hàng

- Không đi chợ khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang khi vào chợ, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán, khi trao đổi với người bán hàng...

- Rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào chợ và khi ra về.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của ban quản lý chợ (nếu có).

2. Trách nhiệm của người bán hàng, người lao động tại chợ

- Không đi bán hàng, đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn, nhất là khi đến chợ, sau khi ra về.

- Không bắt tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế trong suốt thời gian bán hàng, làm việc nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Thông báo kịp thời cho ban quản lý chợ hoặc cơ sở y tế khi/hoặc phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 riêng của ban quản lý chợ (nếu có).

3. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ

- Khuyến khích người bán hàng thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng tại các quầy hàng, điểm giao nhận hàng.

- Bố trí nơi bán hàng, quầy hàng giãn cách phù hợp, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa các quầy hàng; triển khai kẻ vạch xác định vị trí đứng, khoảng cách giữa người bán hàng và người mua hàng...

- Yêu cầu người bán hàng, người lao động tại chợ phải đeo khẩu trang, cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện (nếu có thể), xà phòng tại các khu vệ sinh.

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng như bố trí đặt biển hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân.

 

PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP 5K CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19

 

ĐEO KHẨU TRANG ĐÖNG CÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

RỬA TAY ĐÖNG CÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

 

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TRUY VẾT BLUEZONE

 

CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NCOVI

 1 Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về Chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2).

Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang.

2 Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nh à chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. - Điều 3, Luật Nhà ở 2014.

3 Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mầm non, lớp mầm non độc lập - Điều 26, Luật Giáo dục 2019.

MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3888/QD-BYT

Hanoi, September 8, 2020

 

DECISION

ON PROMUGATION OF HANDBOOK “GUIDANCE ON PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN COMMUNITY IN THE NEW NORMAL”

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

According to the developments of COVID-19 pandemic and Direction of the Prime Minister on formulation of Handbook “Guidance on prevention and control of COVID-19 in the new normal";

At the request of Chief Officer of Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into force as of the date of signing.

Article 3. The Chief of the Ministry Office; the Ministerial Chief Inspector; Directors, Director General of Departments, General Departments affiliated to the Ministry of Health; Director of Institute of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institute, Directors of hospitals affiliated to the Ministry of Health; Directors of Departments of Health of provinces or central-affiliated cities; Heads of health ministries and central authorities; Heads of relevant units shall implement this Decision./.ACTING MINISTERNguyen Thanh Long

 

HANDBOOK

ON GUIDANCE ON PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN COMMUNITY IN THE NEW NORMAL

 

PREFACE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In Vietnam, the risk of pandemic outbreak has always existed.  Therefore, it is necessary to have appropriate solutions for safe coexistence, especially in the current period, there is no specific antiviral treatment or vaccine for COVID-19 widely used in the community. At the same time, strictly implementing the Prime Minister's instructions on pandemic prevention and control in the "new normal" state in order to achieve the dual goal of effectively controlling the pandemic and fostering socio-economic development.

In order to meet the prevention and control of COVID-19 pandemic requirements in the "new normal", to ensure safe coexistence with pandemic, to meet the requirements of achieving dual goals, the Ministry of Health develops and issues the document "GUIDANCE ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN COMMUNITY IN THE NEW  NORMAL". This document will help agencies, units, organizations and the people get the most basic, concise, concise, easy-to-do content in COVID-19 prevention and control when participating in normal activities in the community.

Currently, all matters concerning COVID-19 pandemic have been studied and supplemented; and this document has been completed in a short time, so errors are inevitable. Therefore, this document will continue to be supplemented, completed and updated in a number of fields to be suitable for future developments. the Ministry of Health hopes to receive the sharing and comments of readers about the book's content.

 

TABLE OF CONTENTS

I.

Preface

II.

Part 1: General information about COVID-19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Part 2: Guidance on prevention and control of COVID-19 pandemic in the community

 

At household

 

At the apartment building

 

At school

 

At the office

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In meetings

 

On public transport

 

At the shopping mall, supermarket

 

In industrial zones, plants, factories

 

At on-premise food and beverage service establishments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At wholesale markets, local markets

 

Appendix

 

5K Message - Living in safety with COVID-19 pandemic

 

Wear a mask properly to prevent and control COVID-19 pandemic

 

Wash hands properly to prevent and control COVID-19 pandemic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Install and use trace application BlueZone

 

Install, use health declaration application NCOVI

 

PART 1

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COVID-191 PANDEMIC

1. Severe acute respiratory infections caused by SARS-CoV-2 (COVID-19)

An acute infectious disease of category A, which is an extremely dangerous infectious disease spreading very quickly with high mortality. So far, no specific treatment and preventive vaccines have been available.  Prevention is mainly based on personal hygiene measures, early detection and isolation, close monitoring of suspect cases, prevention and control of community transmission and environmental sanitation.

2. Transmission route, incubation period

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The incubation period is in 14 days. SARS-CoV-2 virus carriers are able to transmit the virus to those around them.

- Direct contact with infected people, especially in mass gatherings such as factories, railway stations, bus stations, airports, festivals, on public transport, shopping malls, supermarkets, markets, restaurants, hotels, parks, tourist areas, schools, etc. will speed up the virus spread.

3. Symptoms

- Infected persons have acute respiratory symptoms such as: fever, cough, shortness of breath, sometime pneumonia or severe pneumonia, in very severe cases can lead to acute respiratory distress syndrome and risk of death, especially in elderly people and those with immunodeficiency and underlying chronic medical conditions.

- Some people infected with SARS-CoV-2 may have mild clinical and unclear symptoms, making it difficult to detect.

- Suspect case:  A person with at least one of the following symptoms:  fever, cough, shortness of breath or pneumonia and one of the following epidemiological links:

+ He/she has arrived in/passed/lived in/come back from the country or territory where COVID-19 cases of domestic transmission have been reported according to World Health Organization (WHO) in 14 days prior to his/her date of entry to Vietnam.

+ He/she has arrived at/lived in/come back from an active outbreak in Vietnam in the 14 days prior to onset of symptoms.

+ He/she has been in close contact with a confirmed COVID-19 case or probable COVID-19 case in the 14 days prior to onset of symptoms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- People in close contact: Any individual within 2 meters of a confirmed case or suspect case, including:

+ Those that have lived in the same household or family with a confirmed case or suspect case.

+ Those who have worked in the same working team or office with a confirmed case or suspect case.

+ Those in the same group of tourists, business trip, pleasure, party, meeting, etc. with a confirmed case or suspect case.

+ Those sitting in the same row with and two rows before or after the seat of a confirmed case or suspect case on the same mean of transport (train, car, airplane, ship, etc.). In some specific cases, depending on the results of epidemiological investigations, the health authority will decide to expand the list of those in close contact regarding passengers traveling on the same mean of transport.

+ Any individual who has close contact with a confirmed case or suspect case in other situations.

4. Some principles and concepts of COVID-19 prevention and treatment

- Currently there is no specific antiviral medicine or vaccine for COVID-19, so supportive care and symptomatic treatment are mainly provided. The main preventive measures are early detection and quarantine of confirmed cases, quarantine of F1 (who are in close contacts with confirmed case) and F2 (who are in contact with F1).

- Take droplet precautions to avoid direct infection by inhaling droplets containing the virus spread in the air through coughing, sneezing, talking and take contact precautions to prevent indirect infection caused by touching surfaces contaminated with the virus and then touching the eyes, nose and mouth.  Common preventive measures include: stay home and only go out when absolutely necessary; wear a mask and keep a safe distance as required when going out; wash hands often with soap and clean water or hand sanitizers; clean houses and maintain ventilated area; make electronic medical declarations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hand washing is understood as washing hands with clean water and soap for at least 30 seconds or cleaning hands with hand sanitizers.

- Hand sanitizers: must contain at least 60% of alcohol or bactericidal active substances as prescribed by the Ministry of Health.

- Surface disinfectant solution: (i) all-purpose spray cleaner or (ii) mixing a toilet bowl cleaner (containing about 5% sodium hypochlorite in a ratio of 10 milliliter of bleach solution with 1 liter of water), or (iii) disinfectant solution containing 0.05% active chlorine (ensure the contact time on surface is 10 minutes) or (iv) active chlorine 0.1% (ensure the contact time on surface is 1 minute), or (v) alcohol 70%. Ventilate for at least 30 minutes after disinfection. Surface disinfection follows the principle of wiping from a clean place to a dirty place, from the inside to the outside, from top to bottom. In case the surface of objects is dirty, it is necessary to clean with soap and water before disinfection.

 

PART 2

GUIDANCE ON PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 PANDEMIC IN THE COMMUNITY

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT HOUSEHOLD

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope

Households living in separate houses:  detached houses, semi-detached houses, villas on residential land in neighborhood, urban areas, and rural areas (hereinafter referred to as households).

2. Regulated entities

- People live in households.

- Neighborhood head, village head (hereinafter referred to as neighborhood head).

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of people living in the household

- Implementing personal preventive measures including:

+ Wear a mask when leaving the house.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Limit leaving the house unnecessarily or joining mass gatherings.

+ Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Clean house, surfaces, floors, objects with common detergents. Particularly to highly-touch surfaces such as doorknobs, power switches, etc. cleaning them at least 01 time/day.

- Collect and dispose of domestic garbage at the designated place every day.

- Ensure indoor air ventilation; open doors and windows regularly.

- Contact health facilities to make health declaration and seek consultation and update health condition through health declaration application when the elderly or person with underlying chronic medical conditions in a household has fever, cough or shortness of breath.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Check body temperature every day, promptly report to health facilities cases of fever, cough, shortness of breath..

- Actively make temporary residence declaration for guests to stay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Guide and remind the people to take personal preventive measures and measures to prevent and control the pandemic in households.

- Request the head of household to strictly make temporary residence declaration when guests come to stay.

- Coordinate with health agencies, local authorities, and local police in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities; inspect, monitor and supervise people under home-based isolation, residence, and people with fever, cough, and shortness of breath in the neighborhood.

- Raise the people’s awareness of measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT APARTMENT BUILDING

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

Applying to apartment buildings2                      

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- People living in apartment buildings (hereinafter referred to as residents).

- Security staff, security guards, service people in the apartment building.

- Visitors.

- Management board of the apartment building.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibility of residents

- Implementing personal preventive measures including:

+ Wear a mask when leaving the apartment/room.

+ Wash hands often with soap or hand sanitizer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

-  Keep a minimum distance of 1 meter at public spaces and community areas.

- Limit talking in the elevator, stairs; limit touching surface of the elevator or stairway railings; clean hands with soap or hand sanitizer after using the elevator.

- Clean house, surfaces, floors, objects with common detergents. Particularly to highly-touch surfaces such as doorknobs, power switches, etc. clean them at least 01 time/day.

- Collect and dispose of domestic garbage at the designated place every day.

- Ensure indoor air ventilation; open doors and windows regularly.

- Contact health facilities to make health declaration and seek consultation and update health condition through health declaration application when the elderly or person with underlying chronic medical conditions in a household has fever, cough or shortness of breath.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Check body temperature every day, promptly report to health facilities cases of fever, cough, shortness of breath or other health problems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibility of visitors

- Do not visit and work while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask when arriving and leaving an apartment/room.

- Wash hands often with soap or hand sanitizer.

-  Keep a minimum distance of 1 meter at public spaces and community areas.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Limit talking in the elevator, stairs; limit touching surface of the elevator or handrails; clean hands with soap or hand sanitizer after using the elevator.

- Comply with particular rules for COVID-19 prevention and control at the apartment building (if any).

3. Responsibilities of security staff, security guards, service people in the apartment building

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Always wear a mask during working time.

- Wash hands often with soap or hand sanitizer.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application during working time if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Promptly notify the supervisor, service provider when you have/anybody has been found having fever, cough, shortness of breath.

- Check and remind residents and guests to take measures to prevent and control the pandemic in the building such as wearing a mask, cleaning hands with hand sanitizer, etc.

- Comply with particular rules for COVID-19 prevention and control at the apartment building (if any).

4. Responsibilities of the Management Board

- Guide and remind residents, visitors, staff and workers to wear masks, to maintain physical distance (a minimum of 1 meter); limit mass gatherings at home and take measures to prevent and control the pandemic in apartment building.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Place adequate hand sanitizers at convenient locations and adequate soap in the toilet area.

- Limit the organization of events with large crowds in the common area.  In an absolutely necessary case, require the people concerned to wear a mask, keep physical distance and take safety measures as specified in the Guide at meetings.

- Record full name, address, phone number, date and time of visitors and apartment owners.  Do not allow any visitor with symptom of fever, cough, or shortness of breath entering the apartment building and notify such case to the local health authority.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Request the apartment owner to strictly make temporary residence declaration when visitors come to stay.

- Coordinate with health agencies and local authorities in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities, especially when cases of fever, cough, and shortness of breath are detected.

- Raise the residents’ awareness of measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT SCHOOL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope

Applicable to preschools, primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools, multi-level high schools, professional education institutions, higher education institutions.

2. Regulated entities

- Preschool kids, students, learners.

- Teachers, lecturers, workers at the school.

- Parents of students, visitors.

- School board.

II. IMPLEMENTATION

1. Preschool3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not go to school and do not send kids to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask for yourself and your kids when dropping them off or picking them up.

- Instruct kids to wash their hands with soap or hand sanitizer: before going to school, after returning home, when their hands are dirty or when necessary.

- Prepare personal belongings for kids (cups, drinking water bottles, etc.) when they go to school.

- Check temperature and monitor health for kids at home; if they have fever, cough, or shortness of breath, have the kids stay at home, notify the school and refer them to the health facility for examination, consultation and treatment.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Cooperate with the school for prevention and control of COVID-19 pandemic.

1.2. Responsibilities of teachers and workers at the school

- Do not go to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; wash your hands before going to school and after leaving.

- Instruct kids to wash their hands with soap or hand sanitizer: before entering the classroom, before and after eating, after every playtime and break time, after going to the toilet, before leaving, or when they find their hands dirty.

- Guide kids to maintain appropriate physical distance during activities outside the classroom (such as queuing, meetings, school opening ceremony, etc.).

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

1.3. Responsibilities of visitors

- Do not go to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask during the school visit and work.

- Wash your hands with soap or hand sanitizer before going to school and after leaving.

- Maintain physical distance when working or participating in school activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Take measures to prevent and control COVID-19 pandemic and make health declarations at the school's request.

1.4. Responsibilities of the School Board

- Enforce temperature measurements for students, teachers, workers at the school, parents entering the school premises, visitors; make medical reports for cases with fever, cough, or shortness of breath.

- Assign staff members to receive and return kids at the school gate; limit contact between students of classes.

- Assign cleaning and disinfection by chemical disinfectants or common detergents of:

+ Furniture, door handles, stairway railings, handrails, elevator buttons, objects, floors, classrooms, function rooms, toilets, etc. at least 2 times/day or when needed.

+ Toys, educational materials after each lesson or when it is found dirty.

+ Door handles, handrails, seats, windows, car floor, etc. of the shuttle buses for students after each trip of drop-off or pick-up of students (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure there is enough hygienic drinking water and each student has a private and hygienic cup; do not share personal belongings.

- Arrange separate servings for each student, teacher, worker; ensure proper distancing when eating according to school circumstances.

- Arrange places for sleeping and resting with appropriate distance according to the school circumstances.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Do not spit or litter trash or masks.

- Increase ventilation in the classroom by opening doors and windows, using fans. If air conditioners are used in the classroom, at the end of the class session, classroom doors must be opened for ventilation.

- Arrange an isolation room, prepare masks for use immediately when detecting a child or anybody who shows signs of fever, cough, and shortness of breath.  And then promptly notify health authorities and take appropriate precautions.

- Require visitors to make health declarations.

- Provide adequate training for teachers and workers of the school on COVID-19 pandemic prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspect and supervise the prevention and control of COVID-19 pandemic at school.

2. Primary school, lower secondary school

2.1. Responsibilities of parents

- Do not go to school and do not send students to school if the parents are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask for yourself and your children when dropping them off or picking them up

- Require students to wash their hands with soap or hand sanitizer: before going to school, after returning home, when their hands are dirty or when necessary.

- Prepare personal belongings for students (cups, drinking water bottles, etc.) when they go to school.- Check temperature and monitor health for students at home; if they have fever, cough, or shortness of breath, have the students stay at home, notify the school and refer them to the health facility for examination, consultation and treatment.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Cooperate with the school for prevention and control of COVID-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wear a mask when going to school, when leaving and when needed.

- Wash hands often with soap or hand sanitizer: before going to school, after returning home, when your hands are dirty or when necessary.

- Prepare and bring personal belongings to school, do not share personal belongings with other students.

- Maintain proper physical distance according to the instructions of teachers, school board.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Notify parents, teachers if you have fever, cough, shortness of breath for examination, counseling and treatment.

- Actively take measures to prevent and control COVID-19 pandemic at the school's request.

2.3. Responsibilities of teachers and workers at the school

- Do not go to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, shortness of breath.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; wash your hands before going to school and after leaving.

- Require students to wash their hands with soap or hand sanitizer: before entering the classroom, before and after eating, after every playtime and break time, before leaving.

- Guide students to maintain appropriate physical distance during activities outside the classroom (such as queuing, meetings, school opening ceremony, etc.).

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

2.4. Responsibilities of visitors

- Do not go to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, shortness of breath.

- Wear a mask during the school visit and work.

- Wash your hands with soap or hand sanitizer before going to school and after leaving.

- Maintain physical distance when working or participating in school activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Take measures to prevent and control COVID-19 pandemic and make health declarations at the school's request.

2.5. Responsibilities of the School Board

- Enforce temperature measurements for students, teachers, workers at the school, parents entering the school premises, visitors; make medical reports for cases with fever, cough, shortness of breath.

- Assign staff members to receive and return students at the school gate; limit people entering and leaving school, limit contact between students of classes.

- Assign cleaning and disinfection by chemical disinfectants or common detergents:

+ Furniture, door handles, stairway railings, handrails, elevator buttons, objects, floors, classrooms, function rooms, toilets, etc. at least 2 times/day or when needed.

+ Educational materials after each lesson or when it is found dirty.

+ Door handles, handrails, seats, windows, car floor, etc. of the shuttle buses for students after each trip of drop-off or pick-up of students (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure there is enough hygienic drinking water and each student has a private and hygienic cup; no personal belonging is shared.

- Arrange separate servings for each student, teacher, worker; ensure proper distancing when eating according to school circumstances.

- Arrange places for sleeping and resting with appropriate distance according to the school circumstances.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Do not spit or litter trash or masks.

- Increase ventilation in the classroom by opening doors and windows, using fans. If air conditioners are used in the classroom, at the end of the class session, classroom doors must be opened for ventilation.

- Arrange an isolation room, prepare masks for use immediately when detecting a child or anybody who shows signs of fever, cough, and shortness of breath.  And then promptly notify health authorities and take appropriate precautions.

- Require visitors to make health declarations.

- Provide adequate training for teachers and workers of the school on COVID-19 pandemic prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspect and supervise the prevention and control of COVID-19 pandemic at school.

3. Upper secondary school, higher education institution

3.1. Responsibilities of parents, students, learners

- Do not go to school or dormitory if you are on home-base isolation or have fever, cough, shortness of breath.

- Request and remind students, learners (hereinafter referred to as students) to wear a mask when going to school, leaving school and in necessary times.

- Require students to wash their hands with soap or hand sanitizer: before going to school, after leaving school.

- Check temperature and monitor health for students at home; if they have fever, cough, or shortness of breath, notify the school and refer them to the health facility for examination, consultation and treatment.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Cooperate with the school for implementing measures for prevention and control of COVID-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wear a mask when going to school, when leaving and when needed.

- Wash hands often with soap or hand sanitizer: before going to school, after leaving school.

- Maintain proper physical distance according to the instructions of teachers, school board.

- Prepare and bring personal belongings to school, do not share personal belongings with other students.

- Notify parents, teachers if you have fever, cough, shortness of breath for examination, counseling and treatment.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Actively participate and cooperate with the school to take measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

3.3. Responsibilities of teachers, lecturers and workers at the school

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wear a mask when going to school, when leaving and when needed.

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; wash your hands before going to school and after leaving.

- Require students to wash their hands with soap or hand sanitizer: before entering the classroom, before and after eating, after every playtime and break time, before leaving.

- Guide students to maintain appropriate physical distance during activities outside the classroom (such as queuing, meetings, school opening ceremony, extracurricular activities, etc.).

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

3.4. Responsibilities of visitors

- Do not go to school if you are on home-base isolation or have fever, cough, shortness of breath.

- Wear a mask during the school visit and work.

- Wash your hands with soap or hand sanitizer before going to school and after leaving.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Take measures to prevent and control COVID-19 pandemic and make health declarations at the school's request.

3.5. Responsibilities of the School Board

- Enforce temperature measurements for students, teachers, workers at the school, parents entering the school premises, visitors; make medical reports for cases with fever, cough, shortness of breath.

- Limit people entering and leaving school; limit contact between students of classes.

- Assign cleaning and disinfection by chemical disinfectants or common detergents:

+ Furniture, door handles, stairway railings, handrails, elevator buttons, objects, floors, classrooms, function rooms, toilets, etc. at least 2 times/day or when needed.

+ Educational materials after each lesson or when it is found dirty.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Place adequate soap and clean water or hand sanitizer at the hand washing place. The hand sanitizer should be placed at a location convenient to use.

- Ensure enough hygienic drinking water.  Ask and remind each student to have a separate drinking cup.

- Arrange separate servings for each student, teacher, worker; ensure proper distancing when eating according to school circumstances.

- Arrange places for sleeping and resting with appropriate distance according to the school circumstances.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Do not spit or litter trash or masks.

- Increase ventilation in the classroom by opening doors and windows, using fans. If air conditioners are used in the classroom, at the end of the class session, classroom doors must be opened for ventilation.

- Arrange an isolation room, prepare masks for use immediately when detecting anybody who shows signs of fever, cough, and shortness of breath.  And then promptly notify health authorities and take appropriate precautions.

- Require visitors to make health declarations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Raise awareness of students, parents and administrators on measures to prevent and control COVID-19.

- Inspect and supervise the prevention and control of COVID-19 pandemic at school.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT OFFICE

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

For the purpose of this Guidance, office refers to office and government office.

2. Regulated entities

- Officials and public employees, workers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Supervisors, employers.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of officials and public employees, workers

- Do not go to work while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask when going to the office and when leaving.

- Wash hands often with soap or hand sanitizer.

- Limit joining mass gatherings, maintain proper distance outside the office.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Check body temperature every day, promptly report to the health facility if having fever, cough, or shortness of breath.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Comply with personal preventive measures and instructions on prevention and control of COVID-19 pandemic at the office.

2. Responsibility of visitors

- Do not go to the office if you are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask during the office visit and work.

- Wash your hands with soap or hand sanitizer before going to the office and after leaving.

- Maintain proper physical distance when visiting and working.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Take measures to prevent and control COVID-19 pandemic and make health declarations at the office’s request.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Enforce temperature measurement for officials and public employees, workers and visitors before entering the office.

- Require the visitor to make health declaration as it deems appropriate and cases of people with cough, fever, shortness of breath.

- Make appropriate seating distance arrangements.

- Promote online meetings, limit unnecessary meetings.

- Develop a specific plan to implement forms of working online, work-from-home depending on the pandemic situation and developments.

- Clean and disinfect furniture, door handles, elevator buttons, objects, floors, working rooms, meeting rooms, toilets, etc. with disinfectant chemicals or common detergents for at least 2 times/day or when needed.

- Place adequate hand sanitizers at convenient locations and adequate soap in the toilet area.

- Arrange separate servings for officials, public employees and workers; ensure proper distance when using the canteen.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Coordinate with health agencies and local authority in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities.

- Raise the awareness of officials and public employees and workers about measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

- Inspect, supervise, expedite officials and public employees and workers to take personal preventive measures and preventive measures at the office.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN MEETINGS

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

Meetings, conferences, seminars, training from 30 people or more.

(Apply appropriate pandemic prevention measures in case of meetings, conferences, seminars, training of fewer than 30 people or briefings).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Attendees.

- Organizing board.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of attendees and organizing board members

- Do not attend while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask during the meeting, unless speaking.

- Take the pre-determined seat.

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; especially before attending the meeting and after leaving.

- Limit handshakes, high-five.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Promptly notify the members of organizing board if you have fever, cough, shortness of breath.

2. Responsibilities of organizing board

- Check temperature of attendees before the meeting and when necessary.

- Arrange seats with proper distance; place desk name plates and inform delegates of their pre-determined seats beforehand; limit changing delegate seats when not needed.

- Prepare enough masks.

- Place adequate hand sanitizers at convenient locations and adequate soap in the toilet area.

- Promptly notify health facilities cases of fever, cough, shortness of breath and take appropriate measures to prevent and control the pandemic.

- Clean and disinfect with disinfectant chemicals furniture, doorknobs, stairway railings, handrails, elevator buttons, objects, floors, meeting rooms, toilets, countertops, remote control buttons, etc. after each shift of meeting or as needed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Increase ventilation in the meeting room by opening doors and windows, using fans. If air conditioners are used in the meeting room, at the end of the meeting session, meeting room doors must be opened for ventilation.

- Arrange isolation room if anybody has fever, cough, shortness of breath during the meeting.  Promptly notify health facilities and take appropriate measures to prevent and control the pandemic.

- Print and distribute COVID-19 prevention and control instructions when necessary.

- If vehicles are arranged to transport delegates, safety measures on public transport must be taken.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 ON PUBLIC TRANSPORT

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regulated entities

- Operators.

- Passengers.

- Management boards/managers of vehicles.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of operators and attendants

- Do not work on public transport while on home-based isolation or having fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask during the working time.

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer, especially before starting and ending the trip.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Limit eating and talking.  Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Place the hand sanitizer at a location convenient to use.

- Apply natural ventilation measures suitable for each type of public transport.

- Require passengers to wear masks during the journey and take particular measures for prevention and control of the pandemic on public transport.

- Notify the manager, health authority if detecting any passenger with fever, cough, shortness of breath.

- Every day and after each trip, clean and disinfect high-touch surfaces such as steering wheel surfaces, door handles, seats, windows, vehicle floors, etc. For taxis and similar vehicles, the drivers and the attendants must clean the door handles and seats of the car after each passenger getting on or off the car with a quick disinfectant.

2. Responsibilities of passengers

- Do not use public transport while on home-based isolation or having fever, cough, or shortness of breath.

- Always wear a mask when using public transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit, litter trash or masks on the public transport and in public places (train stations, bus stations, airports, terminals, etc.); cover your mouth and nose when coughing and sneezing.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Limit eating, drinking and talking on public transport.

- Immediately notify the operator, the attendant if you or anybody have/has fever, cough, or shortness of breath.

3. Responsibilities of management board/manager of vehicles

- Do not allow the operator or attendant to work if they are on home-based isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Check temperature of the operators and attendants of public transport before starting the work shift; make medical report for cases with signs of fever, cough, shortness of breath.

- Assign staff members to clean and disinfect vehicles.

- Arrange enough hand sanitizers on vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Require operators and attendants on public transport to install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Offer incentives and favorable conditions when using the service to passengers who have installed and turned on the tracking application of tracing and medical declaration.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, and place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Provide training in COVID-19 pandemic prevention and control measures for operators and attendants on public transport.

- Promptly notify health facilities cases of fever, cough, or shortness of breath and take appropriate measures.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT SHOPPING MALLS, SUPERMARKETS

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regulated entities

- Customers.

- Staff members, managers, employers.

- Management units.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of customers, staff members, managers, employers

- Do not go to shopping mall or supermarket while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Always wear a mask during the time in the area of ​​the shopping mall, supermarket.

- Keep a minimum distance of 1 meter when queuing at the entrance, checkout counters, or at merchandise counters, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Promptly notify the management board of shopping mall or supermarket when you have fever, cough, or shortness of breath.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Adhere to the measures for prevention and control of COVID-19 pandemic of the shopping mall or supermarket (if any).

2. Responsibilities of the management unit

- Enforce temperature measurement for customers and staff members when entering the shopping mall or supermarket.

- Guide and remind customers, staff members to wear masks, to maintain physical distance of at least 1 meter.

- Clean and disinfect furniture, door handles, elevator buttons, objects, floors, working rooms, meeting rooms, toilets, etc. with disinfectant chemicals or common detergents for at least 2 times/day or when needed.

- If there are restaurants or food courts in the shopping mall or supermarket, enforce the measures applicable to food and beverage establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, and place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Require staff and workers to install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Offer incentives and favorable conditions when using the service and fast payment to customers who have installed and turned on the tracking application and health declaration application.

- Coordinate with health agencies and local authorities in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities, especially when cases of fever, cough, and shortness of breath are detected.

- Raise awareness of staff and customers about COVID-19 prevention and control measures and display signage to guide regulations on pandemic prevention and control, etc.

- Inspect, supervise and urge staff and customers to implement personal preventive measures and preventive measures at shopping mall and supermarket.

 

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN INDUSTRIAL ZONES, PLANTS, FACTORIES

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applicable to industrial zones, plants and factories.

2. Regulated entities

- Workers.

- Visitors.

- Supervisors, employers.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of workers

- Do not go to work while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask when going to work, when leaving and when needed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Regularly clean the desk countertops, working tools and the regular high-touch positions with disinfectants.

- Limit mass gatherings during breaks between shifts, lunch breaks, etc. maintain physical distance of at least 1 meter upon eating during breaks between shifts, in public areas at work.

- Check body temperature every day, promptly report to the supervisor if having fever, cough, or shortness of breath.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Comply with personal preventive measures and instructions on prevention and control of COVID-19 pandemic at the industrial zone, plant or factory..

2. Responsibility of visitors

- Do not go to the industrial zone, plant or factory if you are on home-base isolation or have fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask during the visit and work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Maintain physical distance of at least 1 meter when working or participating in activities at the plant or factory.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Take measures to prevent and control COVID-19 pandemic and make health declarations at the request of the industrial zone, plant or factory.

3. Responsibilities of supervisors, employers

- Enforce temperature measurement for workers and visitors before entering the industrial zone, plant or factory.

- Require the visitor to make health declaration as it deems appropriate and cases of people with cough, fever, shortness of breath.

- Arrangement seating with a minimum distance of 1 meter if possible; ensure distance when workers enter the work area, when queuing, etc.

- Clean and disinfect door handles, elevator buttons, floors, working rooms, meeting rooms, toilets, etc. with disinfectant chemicals or common detergents for at least 2 times/day or when needed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Arrange separate servings for workers; ensure proper distance when using the canteen.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Do not spit or litter trash or masks.

- When the staff pick-up and drop-off service is provided, guidance on prevention and control of COVID-19 on public transport must be followed.

- Increase ventilation in the working area by opening doors and windows, using fans. If air conditioners are used, open doors and windows at the end of the work shift for ventilation.

- Arrange an isolation room, prepare masks for use immediately when detecting anybody who shows signs of fever, cough, and shortness of breath.  And then promptly notify health authorities and take appropriate precautions.

- Coordinate with health agencies and local authority in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities.

- Raise the workers’ awareness of measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

- Inspect, supervise, expedite workers to take personal preventive measures and preventive measures at the industrial zone, plant or factory.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT ON-PREMISE FOOD AND BEVERAGE SERVICE ESTABLISHMENTS

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

Applicable to on-premise food and beverage service establishments (hereinafter referred to as food and beverage establishments).

2. Regulated entities

- Customers.

- Service staff, salespersons.

- Management units, owners.

II. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not go to a food and beverage establishment while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Wear a mask, keep a minimum distance of 1 meter when queuing at the entrance, checkout counters, etc.

- Wash hands with hand sanitizer when entering, eating at, and leaving the food and beverage establishment and when necessary.

- Limit talking loudly, shaking hands, avoiding unnecessary communication with strangers; limit contact with restaurant tools and equipment if not required.

- Promptly notify the management unit, service provider when you have fever, cough, or shortness of breath.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Comply with particular COVID-19 prevention and control measures of the management unit or service provider (if any).

2. Responsibilities of service staff, salespersons

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Always wear a mask during working time.

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; especially before going to work and after leaving.

- Do not shake hands, limit contact with customers (if possible), keep a minimum distance of 1 meter when in direct contact with customers.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application during service time if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Promptly notify the supervisor, service provider when you have/anybody has been found having fever, cough, shortness of breath.

- Comply with particular COVID-19 prevention and control measures of the management unit or service provider (if any).

3. Responsibilities of the management unit, owner

- Encourage the temperature measurement for customers, service staff, and salespersons when entering food and beverage establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Arrange seats at least 1 meter far apart or facing away from each other, limit sitting face-to-face; encourage installation of partitions at dining tables, checkout counters, etc.

- Offer incentives and favorable conditions when using the service and fast payment to customers who have installed and turned on the tracking application of tracing and medical declaration.

- Clean and disinfect dining tables, partitions after each use; for seats, doorknobs, stairway railings, handrails, elevator buttons, objects, floors, toilets, etc. clean and disinfect at least 2 times/day or when necessary.  There are enough separate eating utensils for each customer and these utensils are cleaned and disinfected before and after use if reused.

- Place adequate hand sanitizers at convenient locations and adequate soap in the toilet area.

- Arrange enough garbage and waste containers with tight lids, and place them in a convenient location and carry out daily collection and treatment.

- Coordinate with health agencies and local authorities in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities, especially when cases of fever, cough, and shortness of breath are detected.

- Raise awareness of staff and customers about COVID-19 prevention and control measures and display signage to guide regulations on pandemic prevention and control, etc.

- Inspect, supervise and urge staff and customers to implement personal preventive measures and preventive measures at the food and beverage establishments.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

Applicable to wholesale markets and local markets (hereinafter referred to as markets)

2. Regulated entities

- Buyers.

- Vendors, workers at the market.

- Market management board.

II. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of buyers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Always wear a mask when entering the market, keep a minimum distance of 1 meter when queuing at the entrance, when paying, when exchanging with vendors, etc.

- Wash your hands with soap or hand sanitizer before going to the market and after leaving.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Comply with particular rules for COVID-19 prevention and control of the market management board (if any).

2. Responsibilities of vendors, workers at the market

- Do not sell things or go to work at the market while on home-based isolation or in case of fever, cough, or shortness of breath.

- Always wear a mask while at the market..

- Wash your hands often with soap or hand sanitizer; especially before entering the market and after leaving.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not spit or litter trash or masks; cover mouth and nose when coughing and sneezing.

- Install and turn on the tracking application or health declaration application while at the market if using a smart mobile device.

- Promptly notify the management board or health facility when you have/anybody has been found having fever, cough, or shortness of breath.

- Comply with particular rules for COVID-19 prevention and control of the market management board (if any).

3. Responsibilities of the market management board

- Encourage vendors to take temperature measurements for customers at the stalls and delivery points.

- Arrange sales places, stalls appropriately spaced, encourage the installation of partitions between stalls; draw lines to determine standing positions and distance between vendors and customers, etc.

- Require vendors and workers at the market to wear masks, Install and turn on the tracking application or health declaration application if using a smart mobile device.

- Place adequate hand sanitizers at convenient locations (if possible) and adequate soap in the toilet area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Coordinate with health agencies and local authorities in implementing COVID-19 pandemic prevention and control activities, especially when cases of fever, cough, and shortness of breath are detected.

- Raise awareness of vendors, workers, and buyers about COVID-19 prevention and control measures and display signage to guide regulations on pandemic prevention and control, etc.

- Inspect, supervise and urge vendors, workers at markets and buyers to take personal preventive measures.

 

1 Decision No. 3351/QD-BYT dated July 29, 2020 of the Ministry of Health on diagnosis and treatment of COVID-19 disease caused by the novel strain of Coronavirus (SARS-CoV-2).

Decision No. 2232/QD-BCDQG dated May 29, 2020 of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control on promulgation of Guidance on prevention and control of COVID-19 in funerals.

2 Apartment building means any multi-storey building which has multiple apartments, public stairs, hall ways, private areas, common areas and common infrastructural works for organizations, households or individuals, including apartment buildings for residential use and mixed-use buildings for both business and residential purposes. - Article 3, the Law on Housing 2014.

3 Junior kindergarten centers and classes; senior kindergartens and independent senior kindergarten classes; combined kindergartens and independent preschool classes - Article 26, the Law on Education 2019.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5K MESSAGE - LIVING IN SAFETY WITH COVID-19 PANDEMIC

 

WEAR A MASK PROPERLY TO PREVENT AND CONTROL COVID-19 PANDEMIC

 

WASH HANDS PROPERLY TO PREVENT AND CONTROL COVID-19 PANDEMIC

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

INSTALL AND USE TRACE APPLICATION BLUEZONE

 

INSTALL, USE MEDICAL DECLARATION APPLICATION NCOVI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/09/2020 về Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!