Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 361/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 361/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần mỹ phẩm vẻ Đẹp Việt tại văn thư số 06/CV ngày 05/8/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 76 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT

Nhãn hàng

Tên sản phẩm

S tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

KLÉRAL SYSTEM

BLACK OUT-LOTION FIXING VI

65609/12/CBMP-QLD

04/09/2012

2

KLÉRAL SYSTEM

HUILE D’ARGAN SHAMPOO RIPARATORE IDRATANTE-REPARING AND HYDRATING SHAMPOO

65611/12/CBMP-QLD

04/09/2012

3

KLÉRAL SYSTEM

HUILE D’ARGAN MASCHERA RISTRUTTURANTE - RESTRUCTURING MASK

65613/12/CBMP-QLD

04/09/2012

4

KLÉRAL SYSTEM

ORCHID OIL KERATIN CREAM

65614/12/CBMP-QLD

04/09/2012

5

KLÉRAL SYSTEM

ORCHID OIL KERATIN SHAMPOO

65618/12/CBMP-QLD

04/09/2012

6

KLÉRAL SYSTEM

ORCHID OIL KERATIN SOFTNESS TWO

65619/12/CBMP-QLD

04/09/2012

7

KLÉRAL SYSTEM

ORCHID OIL KERATIN SHAMPOO CINQ

65621/12/CBMP-QLD

04/09/2012

8

KLÉRAL SYSTEM

ORCHID OIL KERATIN DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

65622/12/CBMP-QLD

04/09/2012

9

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-MASCHERA ALL’ARGILLA ANTI-FORFORA / ANTI-DANDRUFF CLAY MASK

65623/12/CBMP-QLD

04/09/2012

10

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-TRATTAMENTO CAPILLARE ANTIFORFORA / HAIR TREATMENT ANTI- DANDRUFF PREVENTION

65624/12/CBMP-QLD

04/09/2012

11

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-LOZINE TONIFICANTE DEFORFORANTE FIALE / ANTI-DANDRUFF TONIC LOTION VIALS

65625/12/CBMP-QLD

04/09/2012

12

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-SHAMPOO ANTIFO3RFORA / ANTI- DANDRUFF SHAMPOO

65627/12/CBMP-QLD

04/09/2012

13

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-SHAMPOO DERMIN PLUS / DERMIN SHAMPOO PLUS REINFORCING

65628/12/CBMP-QLD

04/09/2012

14

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR BROWN 4

65635/12/CBMP-QLD

04/09/2012

15

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR DARK BROWN 3

65637/12/CBMP-QLD

04/09/2012

16

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT GOLDEN BROWN 5.3 - 5D

65640/12/CBMP-QLD

04/09/2012

17

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR INTENSE DARK REDDISH BLONDE 6.66

65650/12/CBMP-QLD

04/09/2012

18

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR BROWN COPPER BLONDE 7.84

65652/12/CBMP-QLD

04/09/2012

19

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR ASH BLONDE - NO 7.1 -7C

65653/12/CBMP-QLD

04/09/2012

20

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR GOLDEN BLONDE 7.3 - 7D

65654/12/CBMP-QLD

04/09/2012

21

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR WARM TOBACCO BLONDE 7.35

65655/12/CBMP-QLD

04/09/2012

22

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR MAHOGANY 7.52 - 7M

65656/12/CBMP-QLD

04/09/2012

23

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR RED MAHOGANY BLONDE 7.56

65657/12/CBMP-QLD

04/09/2012

24

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR VIOLET REDDISH BLONDE 7.67R

65658/12/CBMP-QLD

04/09/2012

25

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR BLONDE 7

65659/12/CBMP-QLD

04/09/2012

26

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR INTENSE LIGHT BLONDE 8.0

65660/12/CBMP-QLD

04/09/2012

27

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT ASH BLONDE - NO 8.1 - 8C

65661/12/CBMP-QLD

04/09/2012

28

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT GOLDEN BLONDE 8.3 - 8D

65662/12/CBMP-QLD

04/09/2012

29

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT COPPER BLONDE 8.45 - 8R

65663/12/CBMP-QLD

04/09/2012

30

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT REDDISH BLONDE 8.60R

65664/12/CBMP-QLD

04/09/2012

31

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT BLONDE 8

65665/12/CBMP-QLD

04/09/2012

32

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR ULTRA LIGHT ASH BLONDE - 9.1 - 9C

65666/12/CBMP-QLD

04/09/2012

33

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR IRIDESCENT LIGHT BEIGE MALT BLONDE 9.32

65667/12/CBMP-QLD

04/09/2012

34

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR ULTRA LIGHT COPPER BLONDE 9.43 - 9R

65668/12/CBMP-QLD

04/09/2012

35

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR ULTRA LIGHT MAHOGANY VIOLET BLONDE 9.75

65669/12/CBMP-QLD

04/09/2012

36

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR EXTRA LIGHT BLONDE 10

65670/12/CBMP-QLD

04/09/2012

37

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR SILIVER GREY 12.1 - 100

65671/12/CBMP-QLD

04/09/2012

38

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR SANDY BLONDE 12 4 - 90S

65672/12/CBMP-QLD

04/09/2012

39

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR LIGHT COPPER MAHOGANY BLONDE 77.44

65673/12/CBMP-QLD

04/09/2012

40

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR BRONZE

65677/12/CBMP-QLD

04/09/2012

41

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR YELLOW CG

65678/12/CBMP-QLD

04/09/2012

42

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR CHOCOLATE

65679/12/CBMP-QLD

04/09/2012

43

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR COFFEE

65681/12/CBMP-QLD

04/09/2012

44

KLÉRAL SYSTEM

SELENIUM-TRATTAMENTO CAPILLARE MASSAGGIO ANTICADUTA/ HAIR TREATMENT HAIR LOSS PREVENTION

65684/12/CBMP-QLD

04/09/2012

45

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR WARM DARK TOBACCO BLONDE 6.35

67131/12/CBMP-QLD

26/09/2012

46

KLÉRAL SYSTEM

MAGICOLOR VIOLET 5.2 - 5V

67132/12/CBMP-QLD

26/09/2012

47

KLÉRAL SYSTEM

SHAMPOO HONEY

67139/12/CBMP-QLD

26/09/2012

48

KLÉRAL SYSTEM

BAMBOO HAIR TREATMENT- CONDITIONER BAMBOO

67140/12/CBMP-QLD

26/09/2012

49

KLÉRAL SYSTEM

CREMA EPIDERMICA SMCCHIATE

74943/13/CBMP-QLD

19/07/2013

50

KLÉRAL SYSTEM

HCB OIL PROFESSIONAL COLOR

74944/13/CBMP-QLD

19/07/2013

51

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/00

106782/15/CBMP-QLD

09/02/2015

52

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/22

106783/15/CBMP-QLD

09/02/2015

53

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/45

106784/15/CBMP-QLD

09/02/2015

54

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 0/66

106785/15/CBMP-QLD

09/02/2015

55

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 4/0

106786/15/CBMP-QLD

09/02/2015

56

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 5/66

106787/15/CBMP-QLD

09/02/2015

57

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/0

106788/15/CBMP-QLD

09/02/2015

58

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/11

106789/15/CBMP-QLD

09/02/2015

59

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 6/46

106790/15/CBMP-QLD

09/02/2015

60

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/3

106791/15/CBMP-QLD

09/02/2015

61

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/7

106792/15/CBMP-QLD

09/02/2015

62

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/45

106793/15/CBMP-QLD

09/02/2015

63

CSMEER

CSMEER CHARMING COLOR CREAM 7/75

106794/15/CBMP-QLD

09/02/2015

64

CSMEER

CSMEER CHARMDING DIOXYGEN MILK 3%

106795/15/CBMP-QLD

09/02/2015

65

CSMEER

CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 6%

106796/15/CBMP-QLD

09/02/2015

66

CSMEER

CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 9%

106797/15/CBMP-QLD

09/02/2015

67

CSMEER

CSMEER CHARMING DIOXYGEN MILK 12%

106798/15/CBMP-QLD

09/02/2015

68

CSMEER

ARGAN OIL HYDRAT NOURISHING SHAMPOO

106799/15/CBMP-QLD

09/02/2015

69

CSMEER

ARGAN OIL MOISTURE REPAIR CONDITIONER

106800/15/CBMP-QLD

09/02/2015

70

CSMEER

ARGAN OIL RESTORATIVE DEEP REPAIR HAIR MASK

106801/15/CBMP-QLD

09/02/2015

71

CSMEER

DIGITAL CURL PERM SET

106802/15/CBMP-QLD

09/02/2015

72

CSMEER

INSTANT SHINY OIL

106803/15/CBMP-QLD

09/02/2015

73

CSMEER

KERTIN SMOOTHING REPAIR MIST

106804/15/CBMP-QLD

09/02/2015

74

CSMEER

PPT ONE MINUTE PROFESSIONL TREATMENT

106805/15/CBMP-QLD

09/02/2015

75

CSMEER

STRAIGHTENING IONIC PERM

106806/15/CBMP-QLD

09/02/2015

76

CSMEER

KERATIN GLOSSY REPAIRING HAIR SERUM SET

106807/15/CBMP-QLD

09/02/2015

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cphần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt (Địa chỉ: Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyn Thị Kim Tiến (đ b/cáo);
- Cục tr
ưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- T
ng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tr
ang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 361/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.010
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93