Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG BỆNH VIỆN CÀ PHÊ 5, BỆNH VIỆN CÀ PHÊ VIỆT ĐỨC VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA 333 THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Công văn số 3537/VPCP/TCCB ngày 27/6/05 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao 3 bệnh viện;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm y tế lao động và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Cà phê 5, Bệnh viện Cà phê Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa 333 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lăk tiếp nhận và quản lý.

Điều 2: Giao cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức can bộ chủ trì, Giám đốc Trung tâm Y tế chuẩn bị và cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng: nhiệm vụ, cơ sở vật chất, đất đai, hồ sơ tài liệu, lao động... hiện có của Bệnh viện Cà phê 5, Bệnh viện Cà phê Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa 333 thuộc Bộ về Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lăk tiếp nhận và quản lý.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2005/QĐ-BNN ngày 30/06/2005 về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Cà phê 5, Bệnh viện Cà phê Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa 333 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!