Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 310-BYT-QĐ năm 1964 về việc quy định tổ chức của Nhà sản xuất Y học và Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 310-BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đinh Thị Cần
Ngày ban hành: 08/04/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CỦA NHÀ SẢN XUẤT Y HỌC VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1058-BYT-QĐ ngày 22-11-1963 của Bộ Y tế về việc thống nhất Nhà xuất bản Thể dục thể thao thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao trung ương vào Nhà xuất bản Y học thuộc Bộ Y tế thành Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
Xét nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định tổ chức cụ thể của Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao gồm có:

- Phòng quản lý sản xuất;

- Các tổ biên tập và công tác;

Điều 2: Nhiệm vụ chi tiết của các tổ chức nói trên do Chủ nhiệm Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao quy định cụ thể để thực hiện.

Điều 3: Lãnh đạo Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao do một chủ nhiệm phụ trách và từ hai đến ba phó chủ nhiệm giúp việc.

Điều 4: Những quy định của điều 4 tại Quyết định số 1058-BYT-QĐ ngày 22-11-1963 không còn giá trị.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 6: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, Chủ nhiệm Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Đinh Thị Cần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 310-BYT-QĐ năm 1964 về việc quy định tổ chức của Nhà sản xuất Y học và Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154