Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2548/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2548/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THANH TRA VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố năm 2005 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban

2.Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Phó trưởng Ban thường trực.

3.Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phó trưởng Ban.

4.Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Uỷ viên.

5.Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên

6.Ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên

Điều 2 . Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà có tên sau

1.Ông Nguyễn Văn Nhiên, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Tổ trưởng.

2.Ông Phương Văn Nhu, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, Tổ phó.

3.Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, thành viên.

4.Ông Lê Nhân Tuấn, Chánh Thanh tra Sởtế Hà Nội, thành viên

5.Ông Nguyễn Đức An, Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.

6.Ông Hồ Lai Dũng, Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thành viên

7.Bà Lê Thị Anh Đào, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, thành viên.

Khi có yêu cầu, Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố quyết định trưng cầu thêm các thanh tra viên chuyên ngành có liên quan để thực hiện các công việc cụ thể.

Điều 3. Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố năm 2005 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có nhiệm vụ:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề về thức ăn đường phố năm 2005 tại Hà Nội, TP. Hồ Chíminh và Đà Nẵng; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành thành viên, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra về vệ sinh sinh an toàn thức ăn đường phố theo kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại văn bản số 5591/KH-BYT ngày 18 tháng 7 năm 2005.

2. Tổng hợp kết quả đợt thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố năm 2005 tại các địa phương trên, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4 . Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các thành viên ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố và các thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
 Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2548/QĐ-BYT thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thanh tra về vệ sinh an toàn thức ăn đường phố ngày 18/07/2005 do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!