Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2087/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, cha bệnh s 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cNghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn c Thông tư s 43/2013 TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kthuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh,

Căn cứ Thông tư s 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế Sửa đi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đi với hệ thống cơ skhám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ T trình s 29/TTr-SYT của S Y tế tỉnh Đắk Lk về việc đnghị bổ sung danh mục kthuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình;

Theo đề nghị ca Cục trưởng Cục Qun Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (Địa chỉ: 1079A đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) được thực hiện bổ sung 30 kỹ thuật chuyên môn (danh mục kèm theo) theo quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-BYT .

Điều 2. Bệnh viện đa khoa Hòa Bình phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban hành để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục Trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- S
Y tế tỉnh Đk Lắk (để p/h qun lý);
- L
ưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-BYT ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật Bệnh viện đa khoa Hòa Bình)

STT

TT theo TT 43, 21

DANH MỤC KTHUẬT

 

1

2

 

 

XXIV. VI SINH

 

 

A. VI KHUN

 

 

1. Vi khun chung

1.

1.

Vi khun nhuộm soi

2.

16.

Vi hệ đường ruột

 

 

2. Mycobacteria

3.

17.

AFB trực tiếp nhuộm Zichl-Neelsen

 

 

6. Các vi khun khác

4.

60.

Chlamydia test nhanh

5.

73.

Helicobacter pylori Ag test nhanh

6.

85.

Mycoplasma hominis test nhanh

7.

94.

Streptococcus pyogenes ASO

8.

98.

Treponema pallidum test nhanh

 

 

B VIRUS

 

 

2. Hepatitis virus

9.

117.

HBsAg test nhanh

10.

122.

HBsAb test nhanh

11.

127.

HBcAb test nhanh

12

130.

HBeAg test nhanh

13.

133.

HbeAb test nhanh

14.

144.

HCV Ab test nhanh

15.

155.

HAV Ab test nhanh

16.

163.

HEV Ab test nhanh

17.

164.

HEV IgM test nhanh

 

 

3. HIV

18.

169.

HIV Ab test nhanh

 

 

4. Dengue virus

19.

183.

Dengue virus NS1Ag test nhanh

20.

187.

Dengue virus IgM/IgG test nhanh

21.

225.

EV71 IgM/IgG test nhanh

 

 

C. KÝ SINH TRÙNG

22.

263.

Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi

23.

264.

Hồng cầu trong phân test nhanh

24.

265.

Đơn bào đường ruột soi tươi

25.

266.

Đơn bào đường ruột nhuộm soi

26.

267.

Trứng giun, sán soi tươi

 

 

2. Ký sinh trùng trong máu

27.

284.

Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi

28.

289.

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính

29.

291.

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh

 

 

D. VI NM

30.

319.

Vi nấm soi tươi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62