Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1958/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG BỨC XẠ TRONG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Tăng cường ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế. Tập trung phát triển các kỹ thuật hiện đại sử dụng tính ưu việt của bức xạ và đồng vị phóng xạ để phục vụ và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Thành lập và hoàn thiện mạng lưới các cơ sở y tế ứng dụng bức xạ trong khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, với các mục tiêu cụ thể sau:

a) 80% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở y học hạt nhân và cơ sở ung bướu có thiết bị xạ trị. Toàn quốc đạt tỷ lệ ít nhất 01 thiết bị xạ trị và 01 thiết bị xạ hình trên 1 triệu dân.

b) 80% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 máy chụp mạch số hóa; 80% bệnh viện đa khoa khu vực có 01 máy chụp cắt lớp vi tính; 100% bệnh viện huyện có máy X-quang cao tần.

c) Phát triển các kỹ thuật chụp hình cắt lớp photon đơn (SPECT, SPECT/CT) và phát triển kỹ thuật X-quang can thiệt ở các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố và trung tâm y tế lớn.

d) Phát triển các kỹ thuật cắt lớp positron (PET/CT) ở một số trung tâm khu vực, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Tập trung sản xuất thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng 20% nhu cầu sử dụng thiết bị y tế công nghệ cao ứng dụng bức xạ và 30% thiết bị hỗ trợ cho các trung tâm và khoa y học hạt nhân, xạ trị và điện quang.

e) Tập trung sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ đáp ứng 70% nhu cầu sử dụng.

g) Nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế công nghệ cao khác: Máy gia tốc, máy SPECT, các thiết bị mô phỏng, máy cộng hưởng từ và thiết bị laser.

h) Tăng cường năng lực cho phòng chuẩn đo lường bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia. Đảm bảo chất lượng các thiết bị ứng dụng bức xạ, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và chế tạo các thiết bị ứng dụng bức xạ và thiết bị ghi đo bức xạ trong y tế.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

1. Phát triển y học hạt nhân

Thành lập và hoàn thiện các đơn vị sau:

a) Trung tâm Y học hạt nhân trung ương tại Bệnh viện Bạch Mai.

b) Trung tâm y học hạt nhân tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố và bệnh viện ngành.

c) Khoa y học hạt nhân tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố và bệnh viện ngành.

Danh sách các cơ sở y học hạt nhân quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Các bệnh viện còn lại, phát triển các cơ sở y học hạt nhân phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Y tế.

2. Phát triển xạ trị

Thành lập và hoàn thiện các đơn vị sau:

a) Trung tâm Xạ trị trung ương tại Bệnh viện K, Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

b) Trung tâm xạ trị tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố và bệnh viện ngành.

c) Các đơn vị xạ trị các khoa ung bướu của các bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện ngành.

Danh sách các cơ sở xạ trị quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Các bệnh viện còn lại, phát triển các cơ sở xạ trị phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Y tế.

3. Phát triển điện quang

Thành lập và hoàn thiện các đơn vị sau:

a) Trung tâm Điện quang trung ương tại Bệnh viện Bạch Mai.

b) Trung tâm điện quang tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố và bệnh viện ngành.

c) Khoa điện quang tại các bệnh viện trong cả nước

Danh sách các cơ sở điện quang quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

4. Thành lập Viện Y học bức xạ trung ương trực thuộc Bộ Y tế

Viện Y học bức xạ trung ương là viện đầu ngành có chức năng nghiên cứu về y học hạt nhân, xạ trị và điện quang; nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ đối với sức khỏe con người; tổ chức cấp cứu, điều trị các trường hợp bị nhiễm xạ, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y học hạt nhân, xạ trị và điện quang.

Trong giai đoạn 2012 - 2020: Tăng cường năng lực nghiên cứu, triển khai và tổ chức các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm xạ; từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, xây dựng đề án thành lập và dự án đầu tư xây dựng Viện Y học bức xạ trung ương trực thuộc Bộ Y tế.

5. Phát triển năng lực kiểm tra, bảo đảm chất lượng và nâng cao khả năng sản xuất các thiết bị bức xạ và bảo đảm an toàn bức xạ

a) Tăng cường năng lực cho phòng chuẩn đo lường bức xạ và hạt nhân chuyên ngành y tế cấp quốc gia.

b) Tập trung đầu tư, phát triển các đơn vị nghiên cứu chế tạo và sản xuất các thiết bị ứng dụng bức xạ và các thiết bị hỗ trợ cho các trung tâm và khoa y học hạt nhân, xạ trị và điện quang.

c) Thành lập và hoàn thiện các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị ứng dụng bức xạ và các thiết bị hỗ trợ cho các cơ sở y học hạt nhân, xạ trị và điện quang tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

d) Thành lập và hoàn thiện các đơn vị thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra chất lượng các trang thiết bị ứng dụng bức xạ theo khu vực, tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; tập trung đầu tư, tăng cường năng lực cho Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế và các đơn vị có chức năng thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra chất lượng các trang thiết bị ứng dụng bức xạ thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (Trung tâm kiểm nghiệm và nghiên cứu dược quân đội và Viện Y học phóng xạ và ung bướu quân đội).

đ) Hoàn thiện các văn bản pháp quy về an toàn bức xạ trong y tế.

6. Xây dựng hệ thống ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, cấp cứu và điều trị các trường hợp bị nhiễm xạ

a) Từng bước đầu tư xây dựng, tăng cường năng lực ứng phó, cấp cứu y tế đối với sự cố bức xạ, hạt nhân cho Viện Y học bức xạ trung ương.

b) Thành lập Trung tâm y tế ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tại Viện Y học phóng xạ và ung bướu quân đội.

c) Tập trung đầu tư trang thiết bị cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, tăng cường năng lực cho các đơn vị cấp cứu, điều trị nạn nhân nhiễm xạ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.

d) Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao khả năng xử lý, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan.

7. Đảm bảo khả năng cung cấp các đồng vị và dược chất phóng xạ

a) Chú trọng ứng dụng sản phẩm của lò phản ứng hạt nhân tại Đà Lạt và lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới trong tương lai.

b) Đầu tư xây dựng các trung tâm cyclotron theo khu vực để sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong y tế.

c) Nâng cao năng lực kỹ thuật và hoàn thiện các văn bản pháp quy để thực hiện việc cấp phép sản xuất và lưu hành các đồng vị và dược chất phóng xạ trong y tế tại Việt Nam.

8. Đẩy mạnh ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu

Tăng cường ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các nghiên cứu về dinh dưỡng, nội tiết, chuyển hóa, phòng chống một số bệnh và khử khuẩn dụng cụ, vật phẩm y tế.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2015

a) Tập trung đầu tư các dự án xây dựng các trung tâm y học hạt nhân, xạ trị, điện quang, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm là Trung tâm Y học hạt nhân trung ương tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Xạ trị trung ương tại Bệnh viện K, Trung tâm Điện quang trung ương tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Trung tâm Y tế ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tại Viện Y học phóng xạ và ung bướu quân đội.

b) Đào tạo nhân lực y học hạt nhân, xạ trị, điện quang đáp ứng nhu cầu, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về vật lý y học. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, cấp chứng chỉ về vật lý y học.

c) Đầu tư phát triển năng lực kỹ thuật cho hệ thống phòng chuẩn đo lường bức xạ và hạt nhân quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng bức xạ trong y tế. Đầu tư các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, chế tạo và sản xuất các thiết bị ứng dụng bức xạ và thiết bị ghi đo bức xạ trong y tế.

d) Đầu tư, tăng cường năng lực cho Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, đơn vị thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra chất lượng trang thiết bị bức xạ y tế tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và một số cơ sở có chức năng thử nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thuộc các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an.

đ) Chú trọng ứng dụng sản phẩm đồng vị phóng xạ của lò phản ứng hạt nhân tại Đà Lạt và lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới trong tương lai. Đầu tư xây dựng các trung tâm cyclotron theo khu vực, phục vụ khám chữa bệnh và sản xuất đồng vị, dược chất phóng xạ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong y tế. Xây dựng năng lực kỹ thuật và hoàn thiện các văn bản pháp quy để thực hiện việc cấp phép sản xuất và lưu hành các đồng vị và dược chất phóng xạ trong y tế tại Việt Nam.

e) Tăng cường ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các nghiên cứu về dinh dưỡng, nội tiết, chuyển hóa, phòng chống một số bệnh và khử khuẩn dụng cụ, vật phẩm y tế.

g) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ và kiểm soát liều chiếu bức xạ trong y tế.

2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

a) Lập Đề án thành lập Viện Y học bức xạ trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Tiếp tục đầu tư, phát triển các trung tâm y học hạt nhân, xạ trị, điện quang, các khoa y học hạt nhân, đơn vị xạ trị tại các khoa ung bướu, khoa điện quang của các bệnh viện.

b) Tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực y học hạt nhân, xạ trị, điện quang, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về vật lý y học.

c) Tiếp tục tăng cường năng lực kỹ thuật cho hệ thống phòng chuẩn đo lường bức xạ và hạt nhân quốc gia, các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, chế tạo và sản xuất các thiết bị ứng dụng bức xạ và thiết bị ghi đo bức xạ trong y tế.

d) Tiếp tục tăng cường, hoàn thiện hệ thống các cơ sở thử nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn trang thiết bị ứng dụng bức xạ trong y tế.

đ) Tiếp tục đầu tư phát triển các trung tâm cyclotron, mở rộng ứng dụng các sản phẩm đồng vị và dược chất phóng xạ của lò phản ứng nghiên cứu. Hoàn thiện các văn bản pháp quy để cấp phép sản xuất và lưu hành các đồng vị và dược chất phóng xạ trong y tế tại Việt Nam.

e) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu về dinh dưỡng, phòng chống một số bệnh tật và khử khuẩn dụng cụ và vật phẩm y tế.

g) Tập trung đầu tư trang thiết bị cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, tăng cường năng lực cho các đơn vị cấp cứu, điều trị nạn nhân nhiễm xạ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy. Đầu tư xây dựng, tăng cường năng lực ứng phó, cấp cứu y tế đối với sự cố bức xạ, hạt nhân cho Viện Y học bức xạ trung ương.

h) Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao khả năng xử lý, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan.

i) Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ và kiểm soát liều chiếu bức xạ trong y tế.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chính sách và quản lý

a) Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ứng dụng bức xạ trong y tế.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ứng dụng bức xạ trong y tế.

2. Phát triển nguồn nhân lực

a) Tạo bước đột phá về nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng về chất lượng và số lượng các chuyên gia, bác sĩ bảo đảm làm chủ các phương tiện, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của y học hạt nhân, điện quang, xạ trị phục vụ khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế.

b) Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ ứng dụng bức xạ trong y tế và vật lý y học thông qua thúc đẩy các bậc đào tạo và các loại hình đào tạo. Tiến tới bảo đảm các cơ sở ứng dụng bức xạ trong y tế, nhất là các cơ sở xạ trị, phải có đủ các cán bộ vật lý y học (có chứng chỉ về vật lý y học).

c) Tăng cường đào tạo nhân lực kiểm định, kiểm tra chất lượng, bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị ứng dụng bức xạ.

3. Khoa học và công nghệ

a) Tăng cường nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật mới trong việc ứng dụng bức xạ phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

b) Tăng cường nghiên cứu, sản xuất một số loại trang thiết bị y tế công nghệ cao ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và các thiết bị hỗ trợ cho các trung tâm y học hạt nhân, xạ trị và điện quang.

4. Bảo đảm an toàn bức xạ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

a) Đảm bảo an toàn, kiểm soát liều chiếu bức xạ đối với người bệnh và nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ.

b) Quản lý an toàn chất thải phóng xạ của các cơ sở y học hạt nhân và các nguồn phóng xạ không còn sử dụng của các cơ sở y tế. Loại bỏ dần các thiết bị bức xạ lạc hậu, khuyến khích ứng dụng các thiết bị bức xạ công nghệ cao.

c) Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao khả năng xử lý, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan.

5. Đầu tư và tài chính

a) Tạo bước đột phá về đầu tư, đặc biệt đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho các cơ sở y tế ứng dụng bức xạ để khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; các cơ sở kiểm định, kiểm tra chất lượng; các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa; các cơ sở nghiên cứu chế tạo và sản xuất các trang thiết bị bức xạ.

b) Các cơ sở y tế công lập được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ứng dụng bức xạ phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

c) Xây dựng chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai cho các cơ sở nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị y tế ứng dụng bức xạ, các cơ sở sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ.

6. Hợp tác quốc tế

a) Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành, các diễn đàn về năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, các lĩnh vực chuyên sâu về y học hạt nhân, xạ trị, điện quang và sản xuất trang thiết bị ứng dụng bức xạ.

b) Hợp tác với các tổ chức quốc tế trong đầu tư trang thiết bị y học hạt nhân, xạ trị và điện quang. Khuyến khích các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất trang thiết bị công nghệ cao ứng dụng bức xạ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế có trách nhiệm cấp phép sử dụng các sản phẩm đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ trong y tế.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy hoạch đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng Phòng chuẩn quốc gia về đo lường bức xạ và hạt nhân để phục vụ nhu cầu ứng dụng bức xạ trong y tế; xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm định và hiệu quả các thiết bị bức xạ, thiết bị đo liều dùng trong y tế; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, quản lý chất thải phóng xạ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm bố trí và cân đối các nguồn lực đầu tư cho ngành y tế để thực hiện Quy hoạch theo đúng tiến độ; giám sát việc thực hiện Quy hoạch trong phạm vi cả nước.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho ngành y tế theo kế hoạch 5 năm và hàng năm; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế cân đối ngân sách để thực hiện Quy hoạch này.

6. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, bố trí nguồn lực của Bộ, ngành để thực hiện Quy hoạch này.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch này trong phạm vi quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ ỨNG DỤNG BỨC XẠ TRONG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cơ sở

Quy hoạch các cơ sở y học hạt nhân

Quy hoạch các cơ sở xạ trị

Quy hoạch các cơ sở điện quang

I

MIỀN BẮC

 

 

 

 

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

 

 

 

1

Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Y học hạt nhân trung ương

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang trung ương

2

Bệnh viện K

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị trung ương

 

3

Bệnh viện Hữu nghị

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

4

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khoa y học hạt nhân

 

Trung tâm điện quang

5

Bệnh viện E

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Khoa điện quang

6

Bệnh viện Nhi trung ương

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

7

Bệnh viện Lao và Bệnh phổ trung ương

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

 

8

Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang

9

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Khoa điện quang

 

Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố

 

 

 

1

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

 

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

3

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

4

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

5

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

8

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

9

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm ung bướu có đơn vị xạ trị

Trung tâm điện quang

10

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

11

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

12

Bệnh viện C Thái Nguyên

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

13

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

14

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

15

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

16

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

17

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

18

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

19

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

20

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

22

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

 

Bệnh viện thuộc Bộ, ngành

 

 

 

1

Bệnh viện Trung ương quân đội 108

 

Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị trung ương quân đội

Trung tâm điện quang

2

Viện Y học bức xạ và ung bướu quân đội

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

 

3

Bệnh viện 103

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang

4

Bệnh viện 19/8

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

II

MIỀN TRUNG

 

 

 

 

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Khoa điện quang

3

Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

4

Bệnh viện C Đà Nẵng

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

 

Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

3

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

 

Trung tâm xạ trị

 

4

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

5

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Bình

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

8

Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng

Trung tâm y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

9

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

 

Trung tâm xạ trị

Khoa điện quang

10

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

11

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

12

Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa

 

Trung tâm xạ trị

 

13

Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh Bình Thuận

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

14

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắklắk

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

15

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

16

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

 

Bệnh viện thuộc Bộ, ngành

 

 

 

1

Bệnh viện 17, thành phố Đà Nẵng

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

2

Bệnh viện 87, tỉnh Khánh Hòa

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

III

MIỂN NAM

 

 

 

 

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

 

 

 

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang

2

Bệnh viện Thống nhất

Khoa y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

3

Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

Trung tâm y học hạt nhân

 

Trung tâm điện quang

 

Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố

 

 

 

1

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

 

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

3

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

4

Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

5

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

8

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai

Trung tâm y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

9

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

Trung tâm y học hạt nhân

 

Khoa điện quang

10

Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang

 

Trung tâm xạ trị

 

11

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Khoa y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

 

12

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

 

Bệnh viện thuộc Bộ, ngành

 

 

 

1

Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm y học hạt nhân

Trung tâm xạ trị

Trung tâm điện quang

2

Bệnh viện 30/4, thành phố Hồ Chí Minh

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

3

Bệnh viện 121, tỉnh Cần Thơ

Khoa y học hạt nhân

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

4

Bệnh viện 211, tỉnh Gia Lai

 

Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị

Khoa điện quang

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1958/QD-TTg

Hanoi, November 04, 2011

 

DECISION

APPROVING THE DETAILED MASTER PLAN ON DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF MEDICAL RADIOLOGY THROUGH 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 3, 2008 Law on Atomic Energy;

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 957/QD-TTg of June 24, 2010, approving the master plan on development and utilization of atomic energy for peaceful purposes through 2020;

At the proposal of the Minister of Health,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. OBJECTIVES OF THE MASTER PLAN

1. General objectives

To intensify the utilization of radiation and radioisotopes in the health sector. To concentrate on developing modern techniques taking advantage of the superiority of radiation and radioisotopes to serve and raise the quality of medical examination and treatment, training and scientific research.

2. Specific objectives by 2020

To establish and complete a network of medical establishments utilizing radiation in medical examination and treatment, training and scientific research, with the following specific objectives:

a/ 80% of provinces and centrally run cities will have nuclear medicine establishments and oncology establishments furnished with radiotherapy equipment. There will be at least one radiotherapy equipment and one radioscopic equipment per million of people nationwide.

b/ 80% of provinces and centrally run cities will each have at least one digital myocardial perfusion imaging camera; 80% of regional general hospitals will each have one computed tomography (CT) scan; and 100% of district-level hospitals will have high-frequency X-ray machines.

c/ To develop single-photon emission computed tomography (SPECT, SPECT/CT) techniques and interventional X-ray techniques in provincial-level hospitals and major medical centers.

d/ To develop positron emission tomography (PET/CT) techniques in a number of regional and municipal centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To concentrate on producing radioisotopes and radiopharmaceuticals to meet 70% of the demand.

g/ To research and develop other hi-tech medical equipment: accelerators, SPECT machines, simulators, magnetic resonance machines and laser equipment.

h/ To build capacity of national radiation and nuclear measurement standard laboratories. To assure the quality of applied radiation equipment and the capability of maintenance, repair and manufacture of applied radiation equipment and radiometer devices for medical use.

II. CONTENTS OF THE MASTER PLAN

1. Development of nuclear medicine

To establish and complete the following units:

a/ The Central Nuclear Medicine Center at Bach Mai hospital.

b/ Nuclear medicine centers at a number of hospitals of ministries, provinces, cities and sectors.

c/ Nuclear medicine departments of a number of hospitals of ministries, provinces, cities and sectors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nuclear medicine establishments will be developed at other hospitals to meet medical examination and treatment needs of local people and shall be approved in writing by the Ministry of Health.

2. Development of radiotherapy

To establish and complete the following units:

a/ The Central Radiotherapy Center at hospital K and the Nuclear Medicine and Radiotherapy Center at Army Central Hospital 108.

b/ Radiotherapy centers at a number of hospitals of ministries, provinces, cities and sectors.

c/ Radiotherapy units at the oncology departments of hospitals of provinces, centrally run cities and sectors.

The list of radiotherapy establishments is provided in the Appendix to this Decision.

Radiotherapy establishments will be developed at other hospitals to meet medical examination and treatment needs of local people and shall be approved in writing by the Ministry of Health.

3. Development of electro-optics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The Central Electro-optical Center at Bach Mai hospital.

b/ Electro-optical centers at a number of hospitals of ministries, provinces, cities and sectors.

c/ Electro-optical departments of hospitals nationwide.

The list of electro-optical establishments is provided in the Appendix to this Decision.

4. Establishment of the Central Radiological Medicine Institute of the Ministry of Health The Central Radiological Medicine Institute will be a leading institute of the health sector and function to conduct researches into nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics; effects of radiation on human health; provide intensive care and treatment of radioactively contaminated persons, and professional and technical assistance for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optical establishments.

In the period of 2012-2020, to enhance the research and development capacity and organize research activities in the field of diagnosis and treatment of radioactivity contamination-induced diseases; to step by step prepare physical foundations, human resources and elaborate schemes on establishment and investment projects on construction of the Central Radiological Medicine Institute of the Ministry of Health.

5. Development of the capability of inspecting and assuring the quality of, raise the capacity of manufacturing radiation equipment, and assure radiation safety

a/ To build capacity for national radiation and nuclear measurement standard laboratories in the health sector.

b/ To intensify investment in developing units to research and manufacture applied radiation equipment and supporting equipment for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optical centers and departments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To establish and complete regional units to test, inspect and control the quality of applied radiation equipment and tools in North, Central and South Vietnam. To intensify investment in and build capacity for the Institute for Medical Equipment and Works of the Ministry of Health and the units to test, inspect and control the quality of applied radiation equipment under the Ministry of Health and the Ministry of National Defense (the Army Pharmaceutical Testing and Research Center and the Army Radiological Medicine and Oncology Institute).

c/ To perfect legal documents on radiation safety in the health sector.

6. Building of a system for response to nuclear incidents, and intensive care and treatment of radioactively contaminated persons

a/ To step by step invest in building the Central Radiological Medicine Institute and raise its capability to respond to radiation and nuclear incidents and provide intensive care for incident victims.

b/ To establish a medical center for response to radiation and nuclear incidents at the Army Radiological Medicine and Oncology Institute.

c/ To intensify investment in equipment and supplies for intensive care, diagnosis and treatment, raise the capacity of units providing intensive care and treatment for radioactively contaminated persons of the general hospital of Ninh Thuan province, Bach Mai province, the central general hospital of Hue city and Cho Ray hospital.

d/ To organize training and drills for building the capacity to deal with and respond to radiation and nuclear incidents for medical establishments and related agencies.

7. Assurance of the supply of radioisotopes and radiopharmaceuticals

a/ To attach importance to the utilization of products of the nuclear reactor in Da Lat and new research nuclear reactors in the future.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To raise technical capacity of and perfect legal documents on licensing of production and circulation of radioisotopes and radiopharma­ceuticals in the health sector in Vietnam.

8. Stepping up of the utilization of radiation and radioisotopes in research

To step up the utilization of radiation and radioisotopes in researches into nutrition, endocrinology, metabolism, prevention and control of some diseases, and sterilization of medical instruments and objects.

III. IMPLEMENTATION ROADMAP

1. From now to 2015

a/ To intensify investment in projects to build nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics centers, prioritizing key projects on the Central Nuclear Medicine Center at Bach Mai hospital, the Central Radiotherapy Center at hospital K, the Central Electro-optical Center at Bach Mai hospital, the Nuclear Medicine and Radiotherapy Center at Army Central Hospital 108, the Health Center for Response to Radiation and Nuclear Incidents at the Army Radioactive Medicine and Oncology Institute.

b/ To train human resources for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics to meet the demand, paying special attention to human resources in medical physics. To develop training curricula and courses and grant medical physics certificates.

c/ To invest in developing technical capacity for the national system of standard laboratories for radiation and nuclear measurement to meet requirements of the utilization of medical radiology. To invest in centers to maintain, repair and manufacture applied radiation equipment and radiometer devices for medical use.

d/ To invest in and build capacity for the Institute of Medical Equipment and Works of the Ministry of Health, medical equipment quality testing, inspection and control units in North, Central and South Vietnam and a number of quality and standard conformity testing and inspection establishments of the Ministry of Science and Technology, the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To intensify the utilization of radiation and radioisotopes in researches into nutrition, endocrinology, metabolism, prevention and control of some diseases, and sterilization of medical instruments and objects.

g/ To build and improve the system of legal documents, standards and technical regulations on radiation safety and control of irradiation doses in the health sector.

2. For the 2016-2020 period

a/ To elaborate a scheme to establish the Central Radiological Medicine Institute of the Ministry of Health. To further invest in and develop nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics centers, nuclear medicine departments and radiotherapy units at oncology and electro-optics departments of hospitals.

b/ To further intensify the training of human resources for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics centers, paying special attention to human resources for medical physics.

c/ To further build the technical capacity for the national system of standard laboratories for radiation and nuclear measurement and centers to maintain, repair and manufacture applied radiation equipment and radiometer devices for medical use.

d/ To further enhance and improve the system of establishments for testing and inspection of quality and standard conformity of applied radiation equipment for medical use.

e/ To continue investing in developing cyclotron centers, expanding the utilization of radioisotopes and radiopharmaceuticals of research reactors. To perfect legal documents on licensing the production and circulation of radioisotopes and radiopharmaceuticals in the health sector in Vietnam.

f/ To further step up the utilization of radioisotopes and radiopharmaceuticals in researches into nutrition, endocrinology, metabolism, prevention and control of some diseases, and sterilization of medical instruments and objects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h/ To organize training and drills to raise the capacity to deal with and respond to radiation and nuclear incidents for medical establishments and related agencies.

i/ To further improve legal documents, standards and technical regulations on radiation safety and control of irradiation doses in the health sector.

IV. IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Regarding policies and administration a/ Step by step perfecting the legal system and elaborating standards and technical standards. Stepping up the dissemination of and education about the law on utilization of medical radiology.

b/ Intensifying the inspection, examination and strict handling of violations of the law on utilization of medical radiology.

2. Regarding human resource development

a/ Creating a breakthrough in high-level human resources to have sufficient quality specialists and doctors with a good command of advanced and modern equipment and techniques of the nuclear medicine, electro-optics and radiotherapy for medical examination and treatment, training and scientific research in the health sector.

b/ Intensifying the training of human resources for medical radiology and physics by promoting training grades and diversifying training forms, with a view to supplying sufficient personnel possessing certificates of medical physics for medical radiology establishments, especially radiotherapy units.

c/ Intensifying the training of human resources for quality inspection and control, maintenance and repair of applied radiation equipment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Intensifying research and transfer of new techniques in the utilization of radiology in medical examination and treatment.

b/ Intensifying research and manufacture of a number of hi-tech medical equipment utilizing radiation and radioisotopes and supporting equipment for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics centers.

4. Regarding assurance of radiation safety, environmental protection and sustainable development

a/ Assuring safety and controlling irradiation doses for patients and health workers on duty.

b/ Managing the safety of radioactive waste of nuclear medicine establishments and unused radioactive sources of medical establishments. Gradually eliminating obsolete radiation equipment and encouraging the utilization of hi-tech radiation equipment.

c/ Organizing training and drills to raise the capacity to deal with and respond to radiation and nuclear incidents for medical establishments and related agencies.

5. Regarding investment and finance

a/ Creating a breakthrough in investment, especially investment from the state budget, official development assistance and other lawful sources, in medical establishments utilizing radiology in medical examination and treatment, training and scientific research; quality inspection and control establishments; maintenance and repair establishments; and radiation equipment research and manufacture establishments.

b/ Providing preferential credit loans from the state budget and other lawful sources to public medical establishments for building physical foundations and procuring applied radiation equipment for medical examination and treatment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Regarding international cooperation

a/ Promoting international cooperation and experience exchange, participating in specialized symposiums and forums on peaceful use of nuclear energy and specialties of nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics, and manufacturing applied radiation equipment.

b/ Cooperating with international organizations in investing in medical equipment for nuclear medicine, radiotherapy and electro-optics. Encouraging wholly foreign-owned enterprises to invest in manufacturing applied hi-tech radiation equipment.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, related agencies and provincial-level People's Committees in, elaborating programs and plans on implementation and inspection of implementation of this master plan; annually summarize and report implementation results to the Prime Minister. It shall grant permits for use of radioisotopes and radiopharmaceuticals in the health sector.

2. The Ministry of National Defense shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Health and related agencies in, elaborating plans on and organizing the implementation of the master plan by the units under its management.

3. The Ministry of Science and Technology shall build national standard laboratories for radiation and nuclear measurement to meet the need for utilization of medical radiology; provide guidance on inspection and calibration of medical radiation equipment and dosimeters; perform the state management of radiation safety and radioactive waste.

4. The Ministry of Planning and Investment shall arrange and allocate investment resources for the health sector for the implementation of the master plan as scheduled; supervise the implementation of the master plan nationwide.

5. The Ministry of Finance shall ensure state budget allocations for the health sector under five-year and annual plans; coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Health in allocating budgets for the implementation of this master plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Chairpersons of provincial-level People's Committees shall direct and organize the implementation of this master plan within their localities.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

APPENDIX

MASTER PLAN ON A NETWORK OF ESTABLISHMENTS UTILIZING MEDICAL RADIOLOGY THROUGH 2020
(To the Prime Minister's Decision No. 1958/QD-TTg of November 4, 2011)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of establishment

Planned nuclear medicine establishments

Planned radiotherapy establishments

Planned electro-optics establishments

I

IN THE NORTH

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hospitals of the Ministry of Health

 

 

 

1

Bach Mai hospital

Central Nuclear Medicine Center

Radiotherapy center

Central Electro-optics Center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hospital K

Nuclear medicine department

Central

Radiotherapy

Center

 

3

Friendship hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

4

Vietnam-Germany friendship hospital

Nuclear medicine department

 

Electro-optics center

5

Hospital E

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

6

Central pediatrics hospital

Nuclear medicine department

 

Electro-optics department

7

Central tuberculosis and pneumonic disease hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Thai Nguyen central general hospital

Nuclear medicine center

Radiotherapy center

Electro-optics center

9

Vietnam-Sweden friendship hospital, Uong Bi district, Quang Ninh province

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

 

Hospitals of provinces and cities

 

 

 

1

Hanoi oncology hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Son La general hospital

Nuclear medicine department

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

3

Lai Chau general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

4

Ha Giang general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

5

Dien Bien general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

6

Lang Son general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

7

Yen Bai general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

8

Bac Kan general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

9

Vietnam-Czechoslovakia friendship hospital, Hai Phong city

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics center

10

Bac Ninh general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

11

Bac Giang general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

12

Thai Nguyen hospital C

Nuclear medicine department

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

13

Vinh Phuc general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

14

Hoa Binh general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

15

Quang Ninh general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

16

Phu Tho general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

17

Hai Duong general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

18

Hung Yen general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

19

Thai Binh general hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

20

Ha Nam general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

21

Nam Dinh general hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

22

Ninh Binh general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

 

Hospitals of ministries and sectors

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Army central hospital 108

 

Army Central Nuclear Medicine and Radiotherapy Center

Electro-optics center

2

Army radiological medicine and oncology institute

Nuclear medicine center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Hospital 103

Nuclear medicine center

Radiotherapy center

Electro-optics center

4

August 19 hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

II

IN CENTRAL VIETNAM

 

 

 

 

Hospitals of the Ministry of Health

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Hue central general hospital

Nuclear medicine center

Radiotherapy center

Electro-optics center

2

Vietnam-Cuba friendship hospital, Dong Hoi city

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

3

Quang Nam central general hospital

Nuclear medicine department

 

Electro-optics department

4

Da Nang hospital C

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

 

Hospitals of provinces and cities

 

 

 

1

Thanh Hoa general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

2

Nghe An general hospital

Nuclear medicine department

 

Electro-optics department

3

Nghe An oncology hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Ha Tinh general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

5

Quang Binh general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

6

Quang Nam general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

7

Quang Ngai general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

8

Da Nang city general hospital

Nuclear medicine center

 

Electro-optics department

9

Da Nang oncology hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

10

Binh Dinh general hospital

Nuclear medicine department

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

11

Khanh Hoa general hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

12

Khanh Hoa oncology hospital

 

Radiotherapy center

 

13

Binh Thuan general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

14

Dak Lak general hospital

Nuclear medicine department

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

15

Lam Dong general hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

16

Kon Turn general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

 

Hospitals of ministries and sectors

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Hospital 17, Da Nang city

Nuclear medicine department

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

2

Hospital 81, Khanh Hoa province

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

III

IN THE SOUTH

 

 

 

 

Hospitals of the Ministry of Health

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Cho Ray hospital

Nuclear medicine center

Radiotherapy center

Electro-optics center

2

Thong Nhat hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

3

Can Tho central general hospital

Nuclear medicine center

 

Electro-optics center

 

Hospitals of provinces and cities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Ho Chi Minh City oncology hospital

Nuclear medicine center

Radiotherapy center

 

2

Tay Ninh general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

3

Dong Thap general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

4

An Giang general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

5

Soc Trang general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

6

Tien Giang general hospital

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

7

Hau Giang general hospital

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

8

Dong Nai general hospital

Nuclear medicine center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

9

Kien Giang general hospital

Nuclear medicine center

 

Electro-optics department

10

Kien Giang oncology hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

11

Can Tho oncology hospital

Nuclear medicine department

Radiotherapy center

 

12

Ca Mau general hospital

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

 

Hospitals of ministries and sectors

 

 

 

1

Hospital 175, Ho Chi Minh City

Nuclear medicine center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics center

2

April 30 hospital, Ho Chi Minh City

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

3

Hospital 121, Can Tho province

Nuclear medicine department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electro-optics department

4

Hospital 211, Gia Lai province

 

Oncology department with radiotherapy unit

Electro-optics department

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!