Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 187/2006/QĐ-UBND về quy chế trình tự, thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại trung tâm Giáo dục lao động - tạo việc làm do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 187/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI TỰ NGUYỆN XIN VÀO CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG - TẠO VIỆC LÀM TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ vào Mục II, Chương II, Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ về việc Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 658/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế trình tự, thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương. (Kèm theo)

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 6151/QĐ.CT ngày 11/11/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

QUY CHẾ

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI TỰ NGUYỆN XIN VÀO CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG - TẠO VIỆC LÀM TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 03/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Giáo dục lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương được tiếp nhận các đối tượng xin vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm theo các điều khoản của Mục II, Chương II, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

Phạm vi tiếp nhận đối tượng: Tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh.

1. Người nghiện ma túy tự nguyện xin vào Trung tâm cai nghiện không xem là bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ CHẾ ĐỘ XIN CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM

Điều 2. Hồ sơ của người nghiện ma túy xin cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm bao gồm:

1. Đơn xin cai nghiện tự nguyện: theo mẫu, mua tại Trung tâm hoặc Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội. Đơn xin cai nghiện tự nguyện phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi người xin cai nghiện thường trú hoặc tạm trú dài hạn). Đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Sơ yếu lý lịch.

3. Giấy khám sức khỏe.

4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng, chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).

5. Bản cam kết (theo mẫu) của người nghiện ma túy xin cai nghiện tự nguyện hoặc của cha, mẹ, người giám hộ (đối với trường hợp người chưa thành niên).

Hồ sơ của người nghiện ma túy xin cai nghiện tự nguyện được nộp cho Trung tâm. Giám đốc Trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ban hành Quyết định tiếp nhận.

Điều 3. Thời gian cai nghiện tự nguyện từ sáu tháng trở lên. Sau thời gian đăng ký cai nghiện tự nguyện nếu người cai nghiện tự nguyện và gia đình có nhu cầu tiếp tục ở lại Trung tâm để tiếp tục chữa bệnh, học tập,… thì làm đơn xin gia hạn (theo mẫu) để Giám đốc Trung tâm ra quyết định tiếp tục cai nghiện.

Điều 4. Người nghiện ma túy tự nguyện xin vào Trung tâm cai nghiện phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian ở Trung tâm, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật.

1. Trung tâm Giáo dục Lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương phải mở đầy đủ sổ sách kế toán riêng theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Hàng quý, sáu tháng, năm Trung tâm phải quyết toán theo mẫu quy định và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách chung gửi cơ quan cấp trên trực tiếp để xét duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 5. Người xin cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quản lý, giáo dục, lao động, học tập và chữa trị; các nội quy, quy định của Trung tâm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187/2006/QĐ-UBND về quy chế trình tự, thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại trung tâm Giáo dục lao động - tạo việc làm do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123