Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Ban quản lý Dự án: “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2009-2013 của tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 1830/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN: “TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” DO QUĨ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ GIAI ĐOẠN 2009- 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 7874/BYT-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban quản lý Dự án Phòng, chống sốt rét do Quĩ toàn cầu tài trợ; Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1092/TTr-SYT ngày 05/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng” do Quĩ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2009 - 2013 gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban: Ông Lường Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng.

Thư ký Dự án: Bà Nguyễn Thị Mận - Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng.

Kế toán Dự án: Bà Lê Thị Thanh - Kế toán Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng.

Điều 2. Ban quản lý Dự án “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng” có nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi và giám sát các hoạt động của Dự án tại địa phương;

- Định kỳ báo cáo tiến độ Dự án, báo cáo tài chính theo qui định của Việt Nam và nhà tài trợ.

Điều 3. Ban quản lý “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng”, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch theo qui định của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 và Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Ban quản lý Dự án: “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2009-2013 của tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174