Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 167/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 28/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh thú y ban hành ngày 12.5.2004;

Căn cứ Công điện số 200/CĐ-TTg , ngày 14.02.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 171/TTr-NN ngày 24 tháng 02 năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người” với các nội dung chính (có Kế hoạch chi tiết kèm theo) như sau:

1. Mục tiêu.

Mục tiêu chung: Chủ động giám sát, phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho gia cầm, cho người và hạn chế tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Bắc Ninh qua hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xuất hiện.

- Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành Nông nghiệp, Y tế, Công thương, Công an, Quân đội, Chính quyền địa phương và các Tổ chức, Đoàn thể xã hội liên quan, nhằm triển khai các biện pháp toàn diện, hiệu quả nhất, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Kế hoạch hành động được xây dựng dựa trên các tình huống sau:

Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, trong môi trường và có người mắc bệnh.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời tùy theo diễn biến của dịch và quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HC, NN, KTTH, NC, PVPNN, CVP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 167 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. TỔNG QUAN

1 Thông tin chung về vi rút cúm A/H7N9

- Vi rút cúm A/H7N9 có nguồn gốc từ gia cầm nhưng chưa gây bệnh lâm sàng cho gia cầm; vi rút lây truyền từ gia cầm sang người, gây bệnh cho người và tỷ lệ tử vong rất cao.

- Vi rút cúm A/H7N9 được tái tổ hợp theo kiểu lấy 06 gien nội (internal genes) của vi rút cúm H9N2 lưu hành gần đây trong gia cầm ở Trung Quốc; riêng nguồn gốc 02 gien ngoài H7 và N9 vẫn chưa được xác định rõ nhưng có mối liên hệ gần với gien H7 trên vịt và gien N9 trên các loài chim hoang dã.

- Vi rút cúm A/H7N9 có phương thức tồn tại và lây truyền giống vi rút cúm A/H5N1 và cúm A/H9N2: thường được phát hiện tại những nơi tập trung gia cầm bao gồm cả chợ buôn bán gia cầm sống có phương thức quản lý kém; đường bài thải vi rút chính là thông qua vùng hầu họng; vi rút có bộ gen nội của vi rút cúm A/H9N2; có điểm thụ cảm liên kết đặc trưng như vi rút cúm A/H9N2 ở gia cầm tại Trung Quốc.

- Hiện nay, tại chợ gia cầm ở Trung Quốc, tỷ lệ mẫu gà phát hiện dương tính với vi rút cúm A/H7N9 nhiều hơn các loài khác, đồng thời nhiều mẫu môi trường cũng phát hiện thấy vi rút cúm A/H7N9. Ngoài ra một lượng nhỏ mẫu vịt, chim bồ câu bán tại chợ gia cầm Trung Quốc cũng cho kết quả dương tính. Chưa phát hiện trang trại gia cầm dương tính với cúm A/H7N9.

2. Tình hình dịch

Vi rút cúm A/H7N9 được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 3/2013 tại Thượng Hải, đến tháng 02/2014 đã ghi nhận 339 ca bệnh, trong đó 66 ca tử vong (tại các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Sơn Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Tây, Hồng Kông Trung Quốc và Đài Loan). Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Ma-lai-xi-a đã xác nhận ca bệnh cúm A/H7N9 trên người đầu tiên. Bệnh nhân là cụ bà 67 tuổi đi du lịch từ Trung Quốc sang Ma-lai-xi-a từ ngày 03/02/2014 và được phát hiện nhiễm vi rút cúm.

Hiện nay, vi rút cúm A/H7N9 chưa thấy xuất hiện trên gia cầm và trên người tại Việt Nam.

3. Nhận định tình hình

Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) khuyến cáo nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhiễm vào Việt Nam từ các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh có liên quan tới buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc là rất cao. Trong đó, Bắc Ninh có các tuyến đường giao thông chính; là vùng trung chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ Lạng Sơn đi Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.... Vì vậy, Bắc Ninh là tỉnh có nguy cơ xâm nhập của vi rút cúm A/H7N9 rất cao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động giám sát, phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho gia cầm, cho người, hạn chế các tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Bắc Ninh qua hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

2.2. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xuất hiện.

2.3. Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

2.4. Giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

III. GIẢI PHÁP CHUNG

1. Phương pháp tiếp cận

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Nông nghiệp, Y tế, Công thương, Công an, Quân đội, Chính quyền địa phương và các Tổ chức, Đoàn thể liên quan, nhằm triển khai các biện pháp toàn diện, hiệu quả nhất, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

- Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể, được xây dựng trên các tình huống sau:

Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, trong môi trường và có người mắc bệnh.

2. Giải pháp chung

2.1. Giải pháp tổ chức thực hiện:

Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp và phân công trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo trong việc triển khai các hoạt động cụ thể trong mỗi tình huống. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia phòng, chống dịch.

2.2. Giải pháp kỹ thuật:

Kiểm soát việc buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các điểm thu gom, chợ buôn bán, tiêu thụ gia cầm. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thống kê, lập danh sách các hộ kinh doanh, buôn bán gia cầm, yêu cầu ký cam kết không mua, bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Tập trung triển khai lấy mẫu giám sát trên gia cầm tại các chợ, các điểm thu gom, tập kết gia cầm và các mẫu môi trường thuộc địa bàn có nguy cơ cao.

- Tiếp tục triển khai chương trình giám sát do Cục Thú y, FAO tổ chức; tăng cường giám sát (mở rộng địa bàn, tăng tần suất lấy mẫu giám sát).

- Tăng cường năng lực công tác thú y nhằm ứng phó kịp thời: tổ chức tập huấn cho thú y cơ sở về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và gửi mẫu giám sát vi rút cúm A/H7N9.

2.2.1. Các biện pháp can thiệp đối với chợ:

- Đối với chợ chuyên buôn bán gia cầm sống: Định kỳ đóng cửa chợ để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng diệt mầm bệnh; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi buổi họp chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm; lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc (nơi bán, nơi tiêu thụ gia cầm); người buôn bán, vận chuyển và người mua gia cầm cần sử dụng khẩu trang, kính mắt, găng tay, ủng chân khi tiếp xúc với gia cầm.

- Đối với chợ có bán và giết mổ gia cầm: Tách riêng khu vực bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán và giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, dụng cụ chứa đựng gia cầm, sản phẩm gia cầm.

2.2.2. Biện pháp đối với cơ sở giết mổ, điểm giết mổ gia cầm: Sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc và giết mổ gia cầm; không giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực giết mổ sau mỗi ca làm việc; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

2.2.3. Tổ chức nghiên cứu phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng gia cầm và sản phẩm gia cầm cho thị trường với đầy đủ các thông tin dịch tễ liên quan từ lò ấp - trang trại - người vận chuyển - chợ buôn bán, lò giết mổ - người phân phối - người tiêu dùng…

2.3. Giải pháp truyền thông:

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh xây dựng các chương trình truyền thông về tình hình dịch bệnh, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm cũng như tác hại của vi rút cúm A/H7N9.

2.4. Cơ chế tài chính:

Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm trên địa bàn tỉnh; giám sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ chủ gia cầm, triển khai các biện pháp tại chợ gia cầm, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy gia cầm và xử lý môi trường.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tình huống 1. Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

1.1. Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9, đồng thời phát hiện kịp thời nếu vi rút xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

1.2 Các hoạt động cụ thể:

- Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật duy trì họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo điều hành các hoạt động phòng, chống dịch nói chung, đồng thời thường xuyên thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, đề xuất phương án quy hoạch lại các chợ có buôn bán gia cầm sống theo hướng đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút cho người.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên thông tin, tuyên truyền với thời lượng thích hợp về công tác phòng, chống cúm gia cầm. Cách thức tuyên truyền không gây hoang mang trong xã hội và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người và động vật. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại tiêu cực của việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm đến người chăn nuôi, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân; cùng lên án các hành vi vi phạm, không sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập và lây nhiễm cho người cũng như vật nuôi;

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế theo dõi, nắm bắt tình hình dịch cúm gia cầm A/H7N9 ở các tỉnh, thành phố và trên địa bàn tỉnh, thiết lập đường dây nóng để trao đổi, chia sẻ thông tin. Phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với các trang trại, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ, điểm buôn bán gia cầm sống.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương và các ban ngành có liên quan triển khai diễn tập ứng phó với các tình huống phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và trong môi trường.

+ Chỉ đạo Chi cục Thú y lập kế hoạch và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho: Trạm Thú y, mạng lưới thú y cơ sở ở các huyện, thị xã, thành phố về bệnh cúm A/H7N9, các biện pháp vệ sinh cá nhân và an toàn khi tiếp xúc với gia cầm, phương pháp lấy mẫu xét nghiệm, phương pháp xử lý gia cầm và địa bàn có gia cầm dương tính với vi rút cúm, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Y tế xây dựng các bài tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời không gây hoang mang, lo lắng cho người dân, để người dân không tẩy chay sản phẩm gia cầm an toàn và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch.

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư lập kế hoạch tuyên truyền, tập huấn việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học đối với trang trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung.

- Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh triển khai công tác phòng, chống nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm đưa vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt cho công tác giám sát, phát hiện các chủng vi rút cúm gia cầm mới và dự phòng đủ kinh phí cho hoạt động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trên người; chuẩn bị khu vực cách ly, xây dựng phương án bệnh viện giã chiến khi dịch bùng phát để điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm; chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Kiện toàn và duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; thành lập các Tổ, Đội công tác chuyên trách để ứng phó với cúm gia cầm H7N9; triển khai diễn tập ứng phó với các tình huống phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường.

+ Rà soát các chợ, điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn, các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, đặc biệt các địa bàn có buôn bán gia cầm loại thải, gia cầm không rõ nguồn gốc để giám sát.

+ Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, phối hợp với Công an, Chính quyền các xã xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tổ chức tiêu hủy tất cả gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu và không rõ nguồn gốc.

+ Chỉ đạo hệ thống Đài phát thanh huyện, xã tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm bất hợp pháp; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cúm cho người và các biện pháp sử dụng gia cầm an toàn. Vận động các tổ chức đoàn thể của địa phương cùng tham gia tuyên truyền.

+ Định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chợ buôn bán gia cầm sống.

+ Xây dựng kế hoạch về kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫu dương tính.

+ Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch xâm nhập tại các địa bàn có nguy cơ cao.

2. Tình huống 2. Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

2.1. Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên và phát tán rộng.

2.2. Các hoạt động cụ thể:

Về cơ bản, các hoạt động cụ thể được triển khai như trong tình huống 1, cần chú trọng tăng cường các hoạt động sau:

- Công khai tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động phòng, chống.

- Sở Y tế:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan: phân công, điều động lực lượng tập trung chống dịch; khẩn trương cách ly người bệnh, những người tiếp xúc với người bệnh; khoanh vùng bao vây ổ dịch; điều trị tích cực cho người bệnh, giám sát chặt chẽ và điều trị dự phòng cho những người nghi nhiễm.

+ Hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh phòng bệnh nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động điều tra dịch tễ, tăng cường hoạt động lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm và môi trường tại khu vực có bệnh nhân mắc cúm A/H7N9 và những khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra dịch tễ ca bệnh trên người, hướng dẫn chính quyền địa phương cấm tạm thời việc vận chuyển, buôn bán gia cầm trên địa bàn có nguy cơ cao trong khoảng thời gian ít nhất 07 ngày, để phục vụ công tác điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm; hướng dẫn các biện pháp giết mổ, tiêu thụ gia cầm an toàn và phòng lây nhiễm bệnh cho người.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền phù hợp, không gây hoang mang trong cộng đồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn.

+ Chỉ đạo Chi cục Thú y sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra,

- Các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giám sát việc thực thi các biện pháp do ngành Nông nghiệp và Y tế khuyến cáo áp dụng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Ở huyện có bệnh nhân mắc bệnh, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp để chỉ đạo chung. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo, giám sát chặt chẽ địa bàn có bệnh nhân và những nơi có liên quan về dịch tễ.

+ Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, các Tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền các thông điệp do ngành Y tế và Thú y cung cấp, đảm bảo không gây hoang mang cho cộng đồng.

+ Chỉ đạo các ban ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc thực thi các biện pháp kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia cầm; định kỳ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên toàn địa bàn xã có bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuẩn bị triển khai phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình ổn giá.

+ Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủ kinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

3. Tình huống 3. Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

3.1. Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho người.

3.2. Các hoạt động cụ thể:

- Công khai tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Phối hợp với Sở Y tế thực hiện điều tra dịch tễ (bao gồm cả truy xuất ngược và xuôi đối với nguồn gốc của gia cầm, địa điểm đã mua hoặc bán gia cầm), thông báo cho chính quyền địa phương và người dân để phòng tránh lây nhiễm vi rút. Tổ chức lấy mẫu giám sát đàn gia cầm ở những khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan.

+ Huy động tối đa nguồn nhân lực của Trạm thú y huyện, mạng lưới thú y cơ sở để tập trung triển khai các biện pháp lấy mẫu giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn các địa phương có nguy cơ cao triển khai các biện pháp ứng phó dịch.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên các mẫu lấy tại chợ: Chỉ đạo cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đối với chợ có mẫu gia cầm dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc của vi rút trong chợ (điều tra truy xuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định các trang trại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan). Lấy mẫu giám sát và tiêu hủy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ. Triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày đối với toàn bộ khu vực chợ để giảm thiểu phát tán vi rút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lấy mẫu giám sát tại các chợ có liên quan.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu thu thập từ trại chăn nuôi: Chỉ đạo điều tra dịch tễ; tiêu hủy gia cầm trong trang trại như đối với gia cầm mắc cúm A/H5N, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút ra ngoài; đóng cửa trang trại trong ít nhất 21 ngày và thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn trang trại. Đàn gia cầm tại các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan sẽ được giám sát, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng tại những nơi này. Kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn huyện; nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch thú y. Tổ chức tiêu độc, khử trùng địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9 và khu vực vành đai.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong thôn, khu phố có nuôi gia cầm: Chỉ đạo tiến hành điều tra dịch tễ để xác định những đàn gia cầm có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh; tiêu hủy tất cả gia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh; tiêu độc và khử trùng khu vực có đàn gia cầm nhiễm bệnh; tạm dừng việc vận chuyển gia cầm trong thôn, bản, ấp, bao gồm cả việc cấm thả rông gia cầm; lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ lan truyền vi rút trong địa bàn; thông báo cho ngành Y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

- Sở Y tế: Triển khai các hoạt động giám sát vi rút cúm A/H7N9 trên người tại những khu vực có mẫu xét nghiệm dương tính trên gia cầm và môi trường.

- Các Sở, Ban, Ngành, Công an, Quân đội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các biện pháp nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Ban hành lệnh cấm buôn bán, vận chuyển gia cầm sống tại các địa bàn có phát hiện vi rút cúm A/H7N9; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh, huyện.

4. Tình huống 4. Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

4.1. Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và tiếp tục lây nhiễm cho động vật, cho người.

4.2. Các hoạt động cụ thể: Triển khai các biện pháp như tình huống 2 và 3.

- Sở Y tế chuẩn bị các cơ sở vật chất, khu cách ly người bệnh; ban hành, hướng dẫn phác đồ điều trị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo bản Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: xây dựng Kế hoạch; chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H7N9.

- Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9, giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng thông điệp truyền thông phòng chống cúm A/H7N9;.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học cho cán bộ thú y và người chăn nuôi; tăng cường phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ tác hại của bệnh cúm gia cầm, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân biết và chủ động phòng chống;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên người.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng thông điệp truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch trên người.

- Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo Kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Đặc biệt là cấp kinh phí cho hoạt động giám sát, phát hiện các chủng vi rút cúm gia cầm mới và hoạt động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.

5. Sở Công thương

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng Thú y, Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Thực hiện nghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Thú y, Công an, đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các ga tầu, bến xe, đầu mối giao thông.

7. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với lực lượng chức năng của Sở Công thương, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo lực lượng Công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu các giải pháp khoa học kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức công tác truyền thông nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào địa bàn tỉnh nói riêng và trong nước nói chung; tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cho người theo khuyến cáo của ngành Y tế, Thú y.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) phối hợp với Trạm Thú y; các xã, phường, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch cúm trên địa bàn huyện, xã.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại các xã, phường, thị trấn.

12. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Bố trí thời lượng tuyên truyền phù hợp trên Báo, Đài và phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch ở trong tỉnh, trong nước để người dân nắm được và thực hiện các biện pháp phòng chống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.450
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211