Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 157/2003/QĐ-UB cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 157/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP CHUYỂN TRUNG TÂM CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNGTHÀNH BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành quy chế bệnh viện ;
Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2373/SYT-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 95/TCCQ ngày 11 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương là đơn vị sự nghiệp y tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế của thành phố và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương đặt tại số 266, đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Điều 2.- Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương có nhiệm vụ :

2.1- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa (theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

2.2- Vận chuyển cấp cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cấp cứu.

2.3- Từng bước phát triển, hiện đại hóa các chuyên khoa sâu : Gan mật, tim mạch, lồng ngực, bỏng, ngộ độc, độc chất.

2.4- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phổ biến tiến bộ khoa học-kỹ thuật.

2.5- Chỉ đạo và hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật ; từng bước hình thành “Hệ thống cấp cứu và điều trị bệnh cấp cứu thành phố Hồ Chí Minh”.

2.6- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, chữa bệnh cấp cứu ; xây dựng và chỉ đạo hệ thống cấp cứu tuyến cơ sở.

2.7- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấp cứu và điều trị bệnh cấp cứu.

2.8- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, vốn, tài sản, quỹ của bệnh viện theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương do Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn và tỷ lệ do Bộ Y tế quy định ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện phù hợp với quy chế bệnh viện (được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế), đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Biên chế của Bệnh viện được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của Sở Y tế.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1979/QĐ-UB-VX ngày 06 tháng 4 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép sáp nhập Khoa cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu thành phố vào Bệnh viện Trưng Vương để tổ chức lại thành Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận : 
- Như điều 5
- Bộ Y tế
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy  
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy
- Ban VHXH/HĐND thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ VX, TH
- Lưu (VX-Ph)
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH


 
 
 
 
 Lê Thanh Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 157/2003/QĐ-UB cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189
DMCA.com Protection Status