Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2013 về khen thưởng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 51/TTr-SYT ngày 17 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 26 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo).

Đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 vào năm 2012.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, các tập thể tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Cổng TTĐT HĐTĐKT tỉnh;
- Lưu: VP, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số: 1315/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013)

1. Nhân dân và cán bộ Phường 1, thành phố Đà Lạt.

2. Nhân dân và cán bộ Phường 2, thành phố Đà Lạt.

3. Nhân dân và cán bộ Phường 3, thành phố Đà Lạt.

4. Nhân dân và cán bộ Phường 4, thành phố Đà Lạt.

5. Nhân dân và cán bộ Phường 6, thành phố Đà Lạt.

6. Nhân dân và cán bộ Phường 7, thành phố Đà Lạt.

7. Nhân dân và cán bộ Phường 8, thành phố Đà Lạt.

8. Nhân dân và cán bộ Phường 9, thành phố Đà Lạt.

9. Nhân dân và cán bộ Phường 11, thành phố Đà Lạt.

10. Nhân dân và cán bộ Phường 12, thành phố Đà Lạt.

11. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

12. Nhân dân và cán bộ xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

13. Nhân dân và cán bộ thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương.

14. Nhân dân và cán bộ xã Ka Đô, huyện Đơn Dương.

15. Nhân dân và cán bộ xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

16. Nhân dân và cán bộ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương.

17. Nhân dân và cán bộ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.

18. Nhân dân và cán bộ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

19. Nhân dân và cán bộ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

20. Nhân dân và cán bộ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng.

21. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

22. Nhân dân và cán bộ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.

23. Nhân dân và cán bộ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

24. Nhân dân và cán bộ phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc.

25. Nhân dân và cán bộ xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai.

26. Nhân dân và cán bộ xã Gia Viễn, huyện Đạ Huoai.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2013 về khen thưởng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25