Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/QĐ-UB-2003 thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 125/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 09/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 5/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức khá chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh lý quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 5/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1335/SYT0KHTCKT ngày 28/7/2003, ý kiến của Sở Tài chính Vật giá, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành ph Hà Nội. Sau đây gọi là Quỹ.

 Trụ sở: Đặt tại Sở Y tế Hà Nội.

 Địa chỉ: số 4 phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ theo Quy chế do UBND Thành phố ban hành; Quỹ có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Thành phố và sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức họat động

 1. Chức năng:

 Quỹ có chức năng quản lý, huy động tập trung các nguồn tài chính từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách Thành phố (tối thiểu là 75% tổng giá trị Quỹ); tiền đóng góp của các tổ chức cá nhân, tiền viện trợ, các nguồn huy động đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ...để chi cho hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước và Thành phố trong khám chữa bệnh cho người nghèo, để cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện.

- Cung cấp tài chính đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng số lượng, đúng thời hạn, giám sát, kiểm tra việc chi dùng đối với các trường hợp cho vay, tạm ứng...

- Đình chỉ, thu hồi đối với các trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích và không thực hiện đúng cam kết khi nhận viện trợ.

- Thu hồi trả về Quỹ các khoản tạm ứng, cho vay đã đến hạn trả theo quy định.

3. Tổ chức bộ máy và hoạt động:

* Tổ chức bộ máy của Quỹ là một Ban quản lý gồm:

- Trưởng Ban: Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách Văn hóa – Xã hội.

- Phó Trưởng Ban thường trực: Giám đốc Sở Y tế

- Phó Trưởng Ban phụ trách tài chính: Đại diện Ban Giám đốc Sở Tài chính Vật giá

- Ủy viên: Đại diện Ban Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố.

- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố tham gia.

* Kế toán Quỹ do Sở Y tế cử là cán bộ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tham gia giúp việc trực tiếp cho Ban quản lý.

* Họat động của Quỹ theo Quy chế do UBND Thành phố ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trường các Sở, Ban, Ngành có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/QĐ-UB-2003 thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0