Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1190/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ KẾT CẤU ĐƠN GIẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (CHẤT LƯỢNG CÒN HƠN 80% SO VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG MỚI) LÀ KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến của các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Kế toán và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (chất lượng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) là khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình thực hiện và hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế tiếp nhận theo Danh mục được phê duyệt tại Quyết định này; định kỳ hàng năm rà soát, trường hợp cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh Danh mục này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ KẾT CẤU ĐƠN GIẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (CHẤT LƯỢNG CÒN HƠN 80% SO VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG MỚI) LÀ KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Thiết bị khám bệnh

1

Bộ âm thoa

2

Bàn đẩy các loại (phát thuốc, dụng cụ y tế)

3

Bàn để các loại (đồ vải, dụng cụ y tế)

4

Bàn khám bệnh, khám phụ khoa các loại

5

Bảng thử thị lực màu

6

Bảng thử thị lực hộp có đèn chiếu sáng

7

Cassette + bìa tăng quang các cỡ

8

Cân y tế

9

Cân người lớn với thước đo chiều cao

10

Giá truyền huyết thanh

11

Kệ, giá để thuốc

12

Khay đựng dụng cụ y tế các loại

13

Khay lắc đếm thuốc

14

Khay quả đậu các loại

15

Tủ đầu giường

16

Tủ đựng dụng cụ y tế

Thiết bị phòng mổ và buồng bệnh

17

Bàn đẻ

18

Bàn làm bột bó xương

19

Bàn mổ các loại

20

Cáng các loại

21

Chậu tắm trẻ em

22

Đệm luyện tập

23

Ghế nha khoa các loại

24

Ghế luyện tập

25

Giường y tế các loại

26

Khung tập

27

Lực kế chân, tay

28

Tạ tay các loại 1 kg tới 10 kg

29

Thang leo dùng cho phòng mổ

30

Thiết bị làm ấm trẻ em

31

Xe đạp gắng sức

32

Xe đẩy bệnh nhân

33

Xe đẩy các loại (cấp phát thuốc, đẩy bình ôxy, đẩy đồ vải, dụng cụ, hàng y tế)

34

Xe lăn tay

35

Xe vận chuyển thuốc

 

Thiết bị cận lâm sàng

36

Đồng hồ đếm giây

37

Đồng hồ đếm phút

38

Giá để ống nghiệm các loại

39

Khuôn đúc parafin

40

Kính lúp

41

Lò nấu parafin

 

Thiết bị chống nhiễm khuẩn

42

Bàn ủi đồ vải bệnh viện

43

Giá để tiếp nhận vật chưa hấp và đã hấp

44

Máy sấy đồ vải các loại

45

Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 30/07/2015 phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (chất lượng hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) là khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80