Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1098/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1098/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 33 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1

TCVN 6687 : 2000

(ISO 8381 : 2000)

Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

2

TCVN 6265 : 2007

(ISO 6611 : 2004)

Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ nấm men và/hoặc nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C

3

TCVN 6688-1 : 2007

(ISO 8262-1 : 2005)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh

4

TCVN 6688-2 : 2007

(ISO 8262-2 : 2005)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp

5

TCVN 6688-3 : 2007

(ISO 8262-3 : 2005)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 3: Các trường hợp đặc biệt

6

TCVN 6836 : 2007

(ISO 8069 : 2005)

Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat

7

TCVN 7085 : 2007

(ISO 5764 : 2002)

Sữa - Xác định điểm đóng băng - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt (Phương pháp chuẩn)

8

TCVN 6842 : 2007

(ISO 8967 : 2005)

Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định mật độ khối

9

TCVN 6261 : 2007

(ISO 6730 : 2005)

Sữa - Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,50C

10

TCVN 6510 : 2007

(ISO 1740 : 2004)

Bơ và sản phẩm chất béo của sữa - Xác định độ axit của chất béo (Phương pháp chuẩn)

11

TCVN 6511 : 2007

(ISO 8156 : 2005)

Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định chỉ số không hòa tan

12

TCVN 7086 : 2007

(ISO 5738 : 2004)

Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp đo quang (Phương pháp chuẩn)

13

TCVN 6505-1 : 2007

(ISO 11866-1 : 2005)

Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng ESCHERICHIA COLI giả định.

Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất sử dụng 4-METYLUMBELLIFERYL-b-D-GLUCURONIT (MUG)

14

TCVN 6505-2 : 2007

(ISO 11866-2 : 2005)

Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng ESCHERICHIA COLI giả định

Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng màng lọc

15

TCVN 6508 : 2007

(ISO 1211 : 1999)

Sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

16

TCVN 6263 : 2007

(ISO 8261 : 2001)

Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật

17

TCVN 6266 : 2007

(ISO 5538 : 2004)

Sữa và sản phẩm sữa - Lấy mẫu - Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ 

18

TCVN 5860 : 2007

Sữa tươi thanh trùng

19

TCVN 7601 : 2007

Thực phẩm - Xác định hàm lượng Asen bằng phương pháp bạc Dietyldithiocacbamat

20

TCVN 7602 : 2007

Thực phẩm - Xác định hàm lượng Chì bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử

21

TCVN 7603 : 2007

Thực phẩm - Xác định hàm lượng Cadimi bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử

22

TCVN 7604 : 2007

Thực phẩm - Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

23

TCVN 7595-1 : 2007

(ISO 15141-1 : 1998)

Thực phẩm - Xác định Ocratoxin A trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc -

Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao làm sạch bằng silica gel

24

TCVN 7595-2 : 2007

(ISO 15141-2 : 1998)

Thực phẩm - Xác định Ocratoxin A trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc -

Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao làm sạch bằng bicacbonat 

25

TCVN 7596 : 2007

(ISO 16050 : 2003)

Thực phẩm - Xác định Aflatoxin B1, và hàm lượng tổng số Aflatoxin B1, B2, G1 và G2 trong ngũ cốc, các loại hạt và các sản phẩm của chúng - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

26

TCVN 5518-1 : 2007

(ISO 21528-1 : 2004)

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng ENTEROBACTERIACEAE -

Phần 1: Phát hiện và định lượng bằng kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh

27

TCVN 6402 : 2007

(ISO 6785 : 2001)

Sữa và sản phẩm sữa - Phát hiện SALMONELLA

28

TCVN 6404 : 2007

(ISO 7218 : 1996)

Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi - Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật

29

TCVN 6846 : 2007

(ISO 7251 : 2005)

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia Coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

30

TCVN 6848 : 2007

(ISO 4832 : 2006)

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

31

TCVN 5714 : 2007

(ISO 15598 : 1999)

Chè - Xác định hàm lượng xơ thô

32

TCVN 5609 : 2007

(ISO 1839 : 1980)

Chè - Lấy mẫu

33

TCVN 5084 : 2007

(ISO 1576 : 1988)

Chè - Xác định tro tan và tro không tan trong nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1098/QĐ-BKHCN ngày 19/06/2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.747

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!