Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 108/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Bệnh viện 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 108/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 30/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN GIAO BỆNH VIỆN 331 TỪ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số: 52/CP-ĐMDN ngày 19 tháng 7 năm 1999 Về Phương án tổng thể sắp xếp DNNN của Tổng công ty cà phê Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Chuyển giao Bệnh viện 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bệnh viện 331 là đơn vị sự nghiệp y tế, có nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhân dân trong khu vực. Bệnh viện 331 được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Bệnh viện đặt tại tỉnh Gia Lai (như hiện tại).

Điều 2 Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Y tế lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành bàn giao và tiếp nhận quản lý nguyên trạng Bệnh viện 331 bao gồm: nhiệm vụ, cơ sở vật chất, đất đai, lao động, hồ sơ tài liệu, tài sản khác liên quan... hiện có (trên cở sở số liệu quyết toán đến 31/12/1998 và những phát sinh đến ngày bàn giao - tiếp nhận Bệnh viện); toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch do Nhà nước và Tổng công ty đã giao năm 1999 (kể cả kế hoạch hỗ trợ vật chất của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty do Bệnh viện 331 phục vụ).

Giao cho các Vụ thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị tiến hành bàn giao- tiếp nhận và phối hợp với Giám đốc Trung tâm y tế lao động quản lý Bệnh viện 331 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao cho Giám đốc Trung tâm y tế lao động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ tiến hành quy định nhiệm vụ phạm vi hoạt động, quy chế làm việc, chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí cụ thể của Bệnh viện 331 theo quy định hiện hành và phân cấp của Bộ.

Điều 3 Quyết định này thay cho quyết định số 36/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Bệnh viện 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104